Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 1DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

PHỤ LỤC 1DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

Tải bản đầy đủ

 Theo bạn, nội dung và từ ngữ diễn đạt các phát biểu sau có rõ nghĩa
không ? Nếu không thì tại sao và cần sửa lại thế nào cho phù hợp ?
 Bạn có thể hiểu và đưa ra mức độ đồng ý đối với các phát biểu này hay
không ?
 Có phát biểu nào cần giải thích cụ thể ra cho dễ hiểu hơn hay không ?
 Có phát biểu nào trùng lắp ý nghĩa hoặc khó hiểu và có thể bỏ đi không ?
 Dựa vào đặc thù ngành, theo bạn có phát biểu nào cần bổ sung vào hay
không ?
Bây giờ bạn hãy đọc 6 nhóm các phát biểu về trách nhiệm xã hội và động lực
làm việc sau đây và trả lời các câu hỏi trên lần lượt cho từng nhóm phát biểu.
1. Trách nhiệm xã hội với người lao động
Công ty của tôi có :
(1) Cung cấp một hệ thống lương thưởng công bằng
(2) Phát triển môi trường tâm lý tại công ty
(3) Khuyến khích trao đổi thông tin cởi mở, chân thật và linh hoạt với người lao
động
(4) Cho phép người lao động tham gia ra quyết định
(5) Đóng góp vào sự phát triển của cá nhân và sự nghiệp của người lao động
2. Trách nhiệm xã hội với khách hàng
Công ty của tôi có:
(1) Áp dụng một kênh chuyên giải quyết các phản hồi từ khách hàng
(2) Cung cấp thông tin cho khách hàng một cách chân thật và đúng sự thực
(3) Tránh quảng cáo sai lệch và gây nhầm lẫn hoặc tránh lừa dối khách hàng
trong các kênh chiêu thị
3. Trách nhiệm xã hội với đối tác kinh doanh
Công ty của tôi luôn:
(1) Cam kết hợp tác công bằng với nhà cung cấp

(2) Áp dụng một kênh chuyên giải quyết phản hồi từ nhà cung cấp
(3) Tránh các đối tác kinh doanh đang làm ăn vi phạm pháp luật
4. Trách nhiệm xã hội với cộng đồng
Công ty tôi có:
(1) Tài trợ cho các hoạt động hoặc dự án liên quan đến thể thao, văn hoá hoặc
các hoạt động cộng đồng khác tại địa phương
(2) Quyên góp tiền cho từ thiện
(3) Đầu tư cho sự phát triển của địa phương, như đầu tư cho đường sá, trường
học hoặc bệnh viện
(4) Tham gia vào các hiệp hội và các tổ chức của cộng đồng
5. Trách nhiệm xã hội với môi trường và hệ sinh thái
Công ty của tôi có :
(1) Tổ chức một chương trình bảo vệ môi trường
(2) Sử dụng nguyên liệu tái chế
(3) Huấn luyện người lao động bảo vệ môi trường
(4) Khuyến khích các dự án sản xuất sản phẩm “xanh”
(5) Áp dụng quy trình xử lý chất thải
6. Các phát biểu về động lực làm việc của bạn
(1) Vì công ty tôi có quan tâm đến xã hội nên tôi luôn muốn đạt được các mục
tiêu của công ty bằng hết khả năng của tôi.
(2) Tôi thấy vui khi trao đổi với đồng nghiệp của tôi về các vấn đề liên quan đến
trách nhiệm xã hội của công ty.
(3) Tôi thấy trung thành với công ty vì công ty tôi có đóng góp vào sự phát triển
của xã hội.
(4) Tôi sẽ ở lại công ty thêm 3 năm nữa vì công ty tôi có quan tâm đến xã hội
(5) Vì công ty tôi được công nhận là một công ty có trách nhiệm xã hội nên tôi
cảm thấy tự hào vì là một thành viên của công ty.

(6) Khi nghĩ đến các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty tôi cảm
thấy hứng thú hơn trong công việc
(7) Tôi thích người khác công nhận công ty tôi là một công ty có quan tâm đến
xã hội và đất nước.
(8) Tôi thấy trung thành với công ty vì công ty tôi luôn làm ăn kinh doanh có
đạo đức.
(9) Tôi thấy vui khi được đóng góp và việc thực hiện trách nhiệm xã hội của
công ty thông qua công việc hằng ngày của tôi.

PHỤ LỤC 2
BẢNG CÂU HỎI
Chào anh/chị! Tôi là học viên lớp QTKD K21 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Tôi đang thực hiện đề tài “Tác động của trách nhiệm xã hội đến động lực làm việc
của người lao động ngành vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. HCM”. Kết quả
nghiên cứu sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp
ở Việt Nam về CR c̃ng như định hướng cho các kế hoạch thực hiện CR của họ.
Do đó rất mong anh/chị bớt chút thời gian trả lời giúp những câu hỏi sau.
 Có phải anh/chị đang làm việc tại một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh
vật liệu xây dựng như thép, xi măng, sơn, gạch, gỗ xây dựng ... tại TP.HCM.
 ĐÚNG

 SAI

 Anh/Chị vui lòng đánh dấu «  » vào một ô  có câu trả lời phù hợp nhất
1. Giới tính của anh/chị

 Nam

 Nữ

2. Độ tuổi của anh/chị

 Dưới 23 tuổi
 Từ 23 đến dưới 30 tuổi
 Từ 30 tuổi đến 50 tuổi

3. Thời gian anh/chị đã làm việc ở công ty hiện tại cho đến nay
 Ít hơn 6 tháng
 Từ 2 năm – dưới 3 năm
 Từ 6 tháng – dưới 1 năm
 Từ 3 năm trở lên
 Từ 1 năm – dưới 2 năm
4. Cấp bậc hiện tại của anh/ chị :

 Nhân viên
 Quản lý cấp trung (Giám đốc bộ phận, trưởng phòng, tổ trưởng)
 Quản lý cấp cao

5. Công ty của anh/chị là:

 Công ty có vốn nước ngoài
 Công ty trong nước

6. Theo anh/chị trách nhiệm xã hội (CSR) có liên quan gần nhất với hoạt động

nào sau đây ?
 Đạo đức kinh doanh
 Bảo vệ môi trường

 Hoạt động từ thiện
 Tuân thủ pháp luật và các quy định

 Chống bất bình đẳng xã hội
 Hoạt động kinh doanh minh bạch
 Làm thoả mãn các bên liên quan (gồm khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng
đồng)
 Khác ..............................................................................................
7. Theo anh/chị vì sao các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay lại cam kết thực hiện

trách nhiệm xã hội?
 Vì nó giúp các doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và danh tiếng
 Vì đó là nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội
 Vì nó giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh
 Vì nó giúp nhân viên hài lòng, trung thành và có động lực hơn
 Vì nó giúp duy trì lòng trung thành của khách hàng
 Vì nó mang lại lợi ích tài chính cho các doanh nghiệp
 Vì đó là áp lực trực tiếp từ một hoặc nhiều bên liên quan lên doanh nghiệp
 Khác............................................................................................
8. Anh/chị vui lòng lựa chọn mức độ đồng ý đối với các phát biểu sau đây.

(Từ mức 1 là mức độ hoàn toàn không đồng ý, mức 2 là không đồng ý, mức 3 là
không có ý kiến, mức 4 là đồng ý và mức 5 là hoàn toàn đồng ý)
“Đối với nhân viên, công ty của tôi …”

1

2

3

4

5

1, Áp dụng một hệ thống lương thưởng công bằng2, Quan tâm đến môi trường tâm lý của người lao động
tại công ty
3, Khuyến khích trao đổi thông tin cởi mở và trung thực
với người lao động
4, Cho phép người lao động tham gia góp ý vào các
quyết sách của công ty.
5, Tạo một môi trường làm việc an toàn cho người lao
động
“Đối với khách hàng, công ty của tôi …”

1

2

3

4

5

6, Áp dụng một kênh chuyên giải quyết các phản hồi từ
khách hàng7, Cung cấp thông tin đúng sự thật cho khách hàng8, Tránh lừa gạt khách hàng trong quảng cáo và trong
các kênh chiêu thị.
9, Bảo mật thông tin của khách hàng và chỉ sử dụng
trong các trường hợp được khách hàng cho phép.