Tải bản đầy đủ
Bước 4: Đánh giá định kỳ

Bước 4: Đánh giá định kỳ

Tải bản đầy đủ

o Điểm kém (1 điểm) : Xuất hiện các lỗi nghiêm trọng, là hoạt động
được đánh giá kém cần phải có biện pháp khắc phục cụ thể từ phía bộ
phận vi phạmĐiểm không kiểm soát được( 0 điểm ): không có dấu
hiệu nào nhận biết được là có thực hiện 5S

Hình 6 Gắn thẻ đỏ

19

Hình 7 Một số hình ảnh ghi nhận sửu đổi sau đánh giá 5S
Nhận xét:
Sau buổi đánh giá đầu tiên ngày 15/03/08, đoàn đánh giá nhận thấy chủ
đề đầu tiên của dự án 5S ko mang lại thành công như mong muốn.
Nguyên nhân:
• Một số nhân vên vẫn còn có tinh thần đối phó
• Kỹ năng của đánh giá viên còn chưa cao
• Các đánh giá viên còn rất “cả nể”
Buổi đánh giá lần 2 ngày 21/03/08 thì kết quả có khả quan hơn, vì:
• Mọi người đã hiểu hơn về 5S nên đã có ý thức chấp hành nghiêm
chỉnh nên tỷ lệ đạt các S cũng cao hơn.
• Các đánh giá viên đã quen với công việc nên việc đánh giá hoàn thành
đúng tiến độ và có phần chuyên nghiệp hơn.
• Việc đánh giá khách quan hơn do không còn tinh thần “cả nể” và tinh
thần thi đua được phát huy do có đưa ra tiêu chí các quy định thưởng
phạt chính thức.
III. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng triển khai 5S tại FSC
1. Thuận lợi
a. Yếu tố chủ quan

20

• FSC đã có được yếu tố cơ bản nhất quyết định thành công của bất kỳ
một dự án chất lượng nào, đó là sự cam kết của lãnh đạo cao nhất.
• Được sự quan tâm theo dõi, hỗ trợ rất nhiều của Ban đảm bảo chất
lượng FQA.
• Phần đông các anh chị em trong công ty là đã hiểu được ý nghĩa và lợi
ích mà 5S có thể mang lại nên mọi người đền có ý thức tham gia và
ủng hộ dự án
• Các thành viên trong Ban 5S cũng chính là nhân viên trong công ty,
được điều động thêm từ một số phòng ban nên rất am hiểu về tình
hình của công ty. Do đó việc đánh giá cũng trở lên dễ dàng hơn.
• Ban quản trị dự án thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo ngắn cho
các anh chị em trong công ty về cách thức hoạt động và đánh giá 5S.
b. Yếu tố khách quan
• Công ty TNHH FPT( FPC) là một công ty có quy mô không lớn, cơ
sở hạ tầng, tài sản và trang thiết bị còn ít và hạn chế nên việc triển
khai dự án 5S ở đây cũng mới chỉ gói gọn trong một quy mô nhỏ, nên
dễ thực hiện triển khai và quản lý hơn
• Mặt khác, số lượng nhân sự trong công ty còn ít (58/123 người), nên
việc đánh giá cũng ko gặp nhiều khó khăn khi phải sử dụng checklist
và đi hỏi ý kiến của từng người.
• Cơ cấu tổ chức các phòng ban trong công ty còn ít (8 phòng) và không
bị chồng chéo nên việc triển khai 5S cũng dễ dàng hơn, việc sử dụng
các checklist riêng cho các bộ phận là rất hợp lý.
2. Khó khăn
• Hầu hết mọi người ở FSC đã có ý thức hợp tác nhưng vẫn còn có một
số người không đồng tình hoặc nếu có làm thì cũng chỉ là làm đối
phó.
21

• Do hạn chế về số lượng cán bộ chất lượng (mới chỉ có 1 người ở FSC)
nên việc hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện 5S thường xuyên và thực
hiện đánh giá 5S còn hạn chế. Bên cạnh đó, lại không có thời gian đào
tạo sâu hơn về kỹ năng đánh giá cho các đánh giá viên không chuyên.
• Do đội ngũ cán bộ chuyên môn về chất lượng còn hạn chế, phải tận
dụng nguồn lực từ công ty nên đôi khi còn chồng chéo công việc,
hoặc là việc phân công công việc còn chưa hợp lý.
• Do tính “cả nể” cố hữu của người Việt Nam, nên việc đánh giá chéo
trong công ty nhưng vẫn có phần không khách quan
• Do cách thức bố trí vị trí phòng làm việc trong công ty không tập
trung quy củ nên không thuận lợi cho việc trao đổi cập nhật thông tin
giữa các nhân viên.
• Trong công ty có Phòng khách hàng (CSC) là bộ phận thường xuyên
phải đi giao dịch khách hàng nên rất ít khi có mặt đầy đủ ở trong công
ty nên việc đánh giá nhiều khi không khách quan và đồng bộ.
• Do tính chất công việc của các phòng ban là khác nhau nên mối liên
hệ giữa các phòng bàn là rất thấp. Do đó sự ganh đua thực hiện 5S còn
rất hạn chế
3. Một số kiến nghị để dự án 5S thực sự thành công tại FSC
• Ban giám đốc nên phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc phát
động mọi thành viên trong công ty thực hiện 5S như một thói quen.
• Đề xuất đặt ra là cán bộ kiểm soát của công ty nên cập nhật đầy đủ
thông tin về lịch công tác của các phòng ban và có sự điều chỉnh, cân
đối lại thời gian đánh giá cho phù hợp với công việc của từng bộ
phận, có thể đánh giá kéo dài trong 1 ngày nhưng phải có sự xen kẽ và
đánh giá chéo.

22

• Trong quá trình đánh giá, việc chụp ảnh ghi nhận các thay đổi là vô
cùng quan trọng, vì ảnh là minh chứng rõ nhất cho mọi người có thể
nhìn thấy các lỗi của mình.
• Trong quy trình đánh giá cần có mục đánh giá về thái độ làm việc và
mức độ hài lòng của nhân viên trong điều kiện làm việc hiện tại và
sau khi thực hiện 5S. vì mục đích cuối cùng mà 5S muốn đạt được
chính là mang lại sự thoải mái cho nhân viên, nâng cao hiệu quả làm
việc từ chính ý thức làm việc của mỗi thành viên.
• Sau khi đánh giá dự án 5S, nên tổ chức thêm những diễn đàn hay
những hòm thư góp ý để ghi nhận những ý kiến phản hồi của nhân
viên về hoạt động đánh giá này như: quá trình đánh giá, hình thức
đánh giá, thời gian đánh giá, trình độ và kỹ thuật đánh giá của đánh
giá viên,…
• Trong thời gian đầu này nên thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo
ngắn về kiến thức 5S cho các thành viên trong công ty để người người
hiểu 5S, người người làm 5S
• Nên phát động tuyên truyền về 5S rầm rộ hơn nữa để mọi người luôn
nhớ là công ty mình đang làm 5S, đồng nghiệp mình đang làm 5S và
mình phải làm 5S. Đến khi nào mọi người làm 5S như một thói quen
rồi thì có nghĩa là dự án đã thành công.

23