Tải bản đầy đủ
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ

2.2 Một số công ty trực thuộc sabeco
- Công ty TNHH 1 thành viên TMDV Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
ĐC: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương
ĐC: Số 379 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM
- Công ty cổ phần Rượu Bình Tây
ĐC: Số 621 Phạm Văn Chí, Quận 6, TP. HCM
- Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp - IMECO
ĐC: Số 3E / 5 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

2.3 Công ty liên doanh - liên kết
- Công ty TNHH Crown Sài Gòn
ĐC: Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp. HCM

- Công ty TNHH Thủy tinh Malaya - Việt Nam
ĐC: Số 76 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. HCM

- Công ty TNHH Mê linh Point
ĐC: Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

- Công ty TNHH Bao Bì SanMiguel - Phú Thọ
ĐC: Số 1 Lê Văn Khương, Quận 12, TP . HCM

3. Các sản phẩm chính

∗ 3.1 Bia