Tải bản đầy đủ
Cơ sở thực tiễn .

Cơ sở thực tiễn .

Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

việc chuẩn bị môi trường đó vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, đồ dùng đồ
chơi các góc chưa nhiều, chưa phong phú các chủng loại, giáo viên chưa thay đổi
kịp thời theo chủ đề nên trẻ hoạt động rất gò bó, gây ra sự nhàm chán. Môi trường
trong và ngoài lớp chưa thực sự đảm bảo các yếu tố xanh, sạch, đẹp, an toàn và
thân thiện để lôi cuốn trẻ hoạt động tích cực.
3. Thực trạng chung của Trường mầm non.
3.1. Tình hình về Trường Mầm non.
Trường Mầm non chúng tôi được thành lập năm 1970, là một trường có
truyền thống trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Được sự quan tâm của chính quyền
địa phương, của các ngành, các cấp, đến nay trường đã có cơ sở vật chất khang
trang, khuôn viên được thiết kế đẹp, có đủ diện tích, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị
chăm sóc, giáo dục trẻ được đầu tư mua sắm đầy đủ, đảm bảo cho trẻ hoạt động.
Đặc biệt các phương tiện đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non đã được mua sắm đầy
đủ theo thông tư 02.
Đội ngũ cán bộ giáo viên 12 người đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trẻ,
khỏe, nhiệt tình, năng nổ tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Trong nhà
trường tạo được mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3.2. Tình hình về việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
2.1. Thuận lợi:
Nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Sở GD - ĐT,
Phòng GD - ĐT tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi. Đến nay cơ sở vật chất thuận lợi, phòng học
khang trang, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ đảm bảo cho trẻ hoạt động.
Phần lớn giáo viên nhiệt tình năng nổ trong mọi hoạt động, trình độ chuyên
môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ.

4

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường trong công tác bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, các loại tài liệu liên quan chuẩn bị môi trường tự nhiên
cũng như các hoạt động khác được cung cấp đầy đủ.
Các cháu phần lớn là con gia đình có điều kiện, được chăm sóc, giáo dục
một cách chu đáo nên rất hiếu động, thích tìm tòi khám phá, hứng thú thích tham
gia các hoạt động ở trường.
Trường mầm non chúng tôi đóng trên địa bàn trung tâm của khu dân cư có
nền văn hóa, kinh tế, chính trị xã hội phát triển. Được sự đồng tình ủng hộ cao của
các bậc phụ huynh, họ sẵn sàng đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu để giáo viên
tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
2.2. Khó khăn:
Một số ít giáo viên trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ chưa làm tốt công
tác chuẩn bị môi trường nói chung và môi trường tự nhiên nói chung cho trẻ hoạt
động còn hạn chế.
Một số trẻ còn nhút nhát, chưa dám bộc lộ hết những khả năng của mình
trong các hoạt động làm đồ dùng đồ chơi cũng như việc trang trí môi trường trong
và ngoài lớp học cùng cô.
Một số ít phụ huynh chưa quan tâm đến việc đóng góp nguyên vật liệu thiên
nhiên cùng cô làm đồ dùng đồ chơi và chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động.
Trường tôi trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo
nghành cùng với sự hướng dẫn sát sao của ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức
thực hiện các hoạt động giáo dục luôn được thực hiện khá tích cực. Song những
kết quả trên trẻ còn chưa cao, trẻ chưa phát huy được hết khả năng của mình vào
các hoạt động. Theo kết quả mà tôi điều tra cho thấy trẻ còn khá thụ động, chưa
thật sự tích cực. Về phía giáo viên, các cô giáo chưa thật sự quan tâm và chú trọng
đến những hứng thú và khả năng của trẻ.
Môi trường hoạt động của trẻ còn ít nhiều bị hạn chế bởi các vấn đề như
khuôn viên trường lớp, sự hạn chế về các đồ dùng đồ chơi ở các góc hoạt động.
Qua khảo sát đầu năm như sau:
5

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

TT
1
2

Nội dung khảo sát
Số trẻ nắm được kiến thức qua các hoạt
động
Số trẻ thực hiện được các kỹ năng của trẻ
qua các hoạt động

Số trẻ
đạt

Tỷ lệ

20/30

47,6%

21/30

50%

3

Trẻ biết bảo vệ môi trường

22/30

52%

4

Sự tham gia ủng hộ của phụ huynh

23/30

55%

Ghi
chú

Từ thực trạng trên, bản thân tôi luôn suy nghĩ, tìm ra những biện pháp để
xây dựng môi trường lớp học xanh, sạch đẹp, an toàn thân thiện cho trẻ mầm non
một cách hiệu quả.
II. Các biện pháp thực hiện.
Môi trường lớp học xanh, sạch đẹp, an toàn thân thiện là một trong những
yếu tố quan trọng trong việc giúp trẻ Mầm non hoạt động hiệu quả, phát huy được
khả năng của trẻ qua việc khuyến khích trẻ độc lập tìm tòi, sáng tạo giúp trẻ phát
triển toàn diện các mặt phát triển. Để làm tốt điều này bản thân tôi đã sử dụng
những biện pháp sau:
2.1. Lập kế hoạch trang trí chủ đề.
Để tạo được môi trường lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện cho
trẻ hoạt động hiệu quả thì trước tiên tôi đã lập kế hoạch rõ ràng từng chủ đề. Sau
đó tôi căn cứ vào chủ đề đó để trang trí môi trường trong và ngoài lớp học cho trẻ
hoạt động. Khi có đầy đủ đồ dùng và môi trường thẩm mỹ, an toàn và thân thiện
thì trẻ sẽ tích cực khám phá hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên khi lên kế hoạch
trang trí chủ đề trong và ngoài lớp đó tôi luôn căn cứ vào nhu cầu hứng thú của trẻ
và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Để từ đó có sự chuẩn bị về đồ dùng, về các
hình ảnh trang trí xung quanh lớp, các nguyên vật liệu ở các góc theo từng chủ đề
nhánh và môi trường ngoài trời phù hợp cho trẻ hoạt động để trẻ được khám phá
lần lượt từng chủ đề một cách hiệu quả.

6

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Ví dụ: Trước khi thực hiện chủ đề: “Trường mầm non”. Dựa vào mục tiêu,
nội dung, mạng hoạt động của chủ đề, dựa vào khả năng của trẻ mà tôi lên kế
hoạch trang trí cho chủ đề theo từng chủ đề nhánh bằng những câu hỏi như sau:
Tranh ảnh liên quan đến chủ đề là gì?
Các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động trong chủ đề là những gì?
Các góc cần trang trí như thế nào?
Môi trường ngoài lớp cần những gì?
Và khi chuẩn bị cần làm gì để đảm bảo an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp
cho trẻ hoạt động hiệu quả?
Khi đã đề ra mục tiêu cho việc tạo dựng môi trường tôi bắt tay vào thực hiện
trang trí chủ đề dựa trên các câu hỏi mà tôi đã đề ra ở trên. Trong quá trình thực
hiện tôi vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
2.2. Rà soát, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn trong trường, lớp.
Tôi thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGDĐT xây dựng trường
học an toàn không tai nạn thương tích cho trẻ bởi tôi nhận thức được rằng an toàn
đối với trẻ là trên hết. Ngay từ đầu năm học tôi đã liệt kê các nguy cơ gây mất an
toàn cho trẻ cả môi trường trong lớp lẫn môi trường ngoài trời. Những cái nào mà
tôi có thể tự bổ sung, hay loại bỏ thì tôi tiến hành thực hiện còn những cái nào mà
tôi không thể thực hiện thì tôi tham mưu lên Ban giám hiệu nhà trường bổ sung,
loại bỏ để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Ví dụ: Những nguy cơ gây mất an toàn trong lớp, ngoài trời mà tôi có thể xử
lý được đó là: Các loại cây xanh có gai, có mủ gây nguy hiểm, các loại đồ chơi quá
nhỏ trẻ có thể nuốt, các loại đồ chơi nhọn có thể đâm trẻ tôi loại bỏ hoặc các loại tủ
đồ dùng có thể ngã vào trẻ tôi cố định chúng vào tường. Khi loại bỏ đồ dùng gây
nguy hiểm tôi kịp thời bổ sung các đồ dùng, đồ chơi tương tự an toàn hơn để trẻ
hoạt động.
Những nguy cơ gây mất an toàn như: Các loại đồ chơi ngoài trời bị ôxi hóa,
các loại đồ chơi bị hỏng, gãy có thể làm trẻ bị ngã tôi tham mưu với ban giám hiệu
nhà trường sửa chữa hoặc loại bỏ và bổ sung cái khác. Giếng nước, nhà bếp tôi
7

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

tham mưu ban giám hiệu làm hàng rào, trong sân trường không trồng cây có gai,
có sâu...
Làm được những việc đó nên đến nay nhà trường nơi tôi công tác đã loại bỏ
các nguy cơ gây mất an toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
2.3. Phối hợp với phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu thiên nhiên.
Nguyên vật liệu thiên nhiên là một trong những vật liệu quan trọng tạo nên
môi trường an toàn thân thiện cho trẻ hoạt động. Nhận thức được điều này tôi đã
luôn phối hợp với phụ huynh để họ đóng góp nguyên vật liêu thiên nhiên để tôi có
thể sử dụng vào hoạt động trang trí môi trường trong và ngoài lớp học cho trẻ hoạt
động hiệu quả.
Đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi trước hết phải đảm bảo thực hiện theo mục
tiêu giáo dục mang tính thẩm mỹ, phải giúp trẻ mang tính tưởng tượng kích thích
trẻ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đồng thời phải phù hợp với từng lứa tuổi và
đảm bảo được sự an toàn cho trẻ.
Vật liệu làm đồ dùng đồ chơi vô cùng phong phú và đa dạng, bên cạnh
những gì nhà trường đã trang bị giáo viên cần chuẩn bị trước một số nguyên vật
liệu cần thiết, tiếp theo cần phải tuyên truyền đên các bậc phụ huynh việc học sinh
vùng nhau đóng góp “Ngân hàng vật liệu” của lớp, các vật liệu sẵn có ở địa
phương, bởi phụ huynh là một lực lượng hỗ trợ đắc lực trong quá trình sưu tầm tìm
kiếm nguyên vật liệu.
Để huy động được sự đóng góp của phụ huynh trước hết tôi phải tạo được sự
tin tưởng của phụ huynh, phụ huynh hiểu về nội dung chương trình giáo dục Mầm
non và hiểu về tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển của trẻ. Bên
cạnh đó tôi đã tổ chức một buổi triển lãm trưng bày các loại “Đồ dùng đồ chơi” mà
tôi đã làm bằng vật liệu thiên nhiên sẵn có ở địa phương thật hấp dẫn như: các đồ
dùng phích nước, làn, các con vật….

8

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Các nguyên vật liệu sưu tầm từ phụ huynh
Khách tới dự buổi triển lãm này là các bậc phụ huynh trong lớp và một số
lớp lân cận. Trong buổi triển lãm tôi giới thiệu cho các bậc phụ huynh biết tác
dụng của các bộ đồ chơi đó nhằm giúp họ hiểu được ý nghĩa của đồ chơi tự tạo, tôi
còn hướng dẫn cho phụ huynh cách làm đồ chơi đơn giản ở gia đình cho trẻ hoạt
động
Các vật liệu chuẩn bị theo chủ đề chủ điểm, để chuẩn bị thực hiện một chủ
đề nào đó, tôi tuyên truyền trước một tuần cho phụ huynh sưu tầm các nguyên vật
liệu thiên nhiên để làm phục vụ cho chủ đề đó
Những nguyên vật liệu thiên nhiên mà tôi huy động của phụ huynh là các
loại lá cây, tre, nứa, chai lọ, các hòn đá từ thiên nhiên. Khi có được các nguyên vật
liệu đó tôi phân loại và rửa sạch sau đó đưa vào ngân hàng các nguyên vật liệu
thiên nhiên và sử dụng làm đồ dùng đồ chơi trang trí môi trường trong và ngoài lớp
học
9

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Ví dụ: Chủ đề thế gia đình: Tôi kết hợp với phụ huynh sưu tầm các nguyên
vật liệu như: Các loại vỏ sữa tươi, sữa chua, thìa sữa chua, mo cau, vải vụn, hộp
bánh kẹo….Để làm đồ dùng trong gia đình. Tủ đồ, quần áo, xong, bát, đĩa, dày
dép…Rơm, mảnh chiếu.
Ví dụ: Chủ đề các con vật: Các nguyên vật liệu cần sưu tầm để thực hiện
chủ đề đó là: Sỏi đá, lá đa, lá mít, lá tràm, lá chuối, vỏ sò, ốc, hến, các loại vỏ chai
nhựa: Chai dầu rửa, chai dầu gội, hộp sữa tươi, để làm các con vật như: Con voi,
con hươu cao cổ, con cá, con trâu, con sâu, con chim cánh cụt…Các lon bia, thanh
gỗ..để làm các dụng cụ âm nhạc như trống lắc, thanh gõ,,
Ví dụ: Chủ đề thực vật: Chủ đề thế giới thực vật: Tôi cùng với phụ huynh –
trẻ sưu tầm các nguyên vật liệu như: Các loại hoa, quả, cành khô, lá khô, hạt khô:
như hạt na, hạt bưởi, hạt gấc, quả bằng lăng, hoa thông, vỏ lạc, cây cỏ, cây cói…
Tất cả các nguyên phế liệu sưu tầm về đều được vệ sinh sạch sẽ phân loại
theo từng chủ đề, chủ điểm. Mỗi chủ đề bỏ vào thùng cát tông có dán nhãn ký hiệu
của chủ đề đó để tiện lợi, khoa học cho việc sử dụng.
2.4. Dạy trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
Sau khi huy động sự đóng góp các nguyên vật liệu thiên nhiên từ phụ huynh
tôi bắt đầu huwongs dẫn trẻ và cùng trẻ làm các loại đồ dùng đồ chơi từ các
nguyên vật liệu đó. Khi hướng dẫn trẻ làm vừa giúp trẻ khéo léo, có kỹ năng làm
các loại đồ dùng, đồ chơi vừa tạo ra thế giới đồ dùng đồ chơi cho trẻ các loại
nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có ở địa phương vừa giúp trẻ phát huy tính độc lập, tư
duy, tích cực sáng tạo của trẻ. Mặt khác góp phần tiết kiệm được kinh phí mua sắm
nguyên vật liệu đồng thời có hiệu quả trong việc giáo dục bảo vệ môi trường, nâng
cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó trẻ hứng thú hoạt
động hay không còn phụ thuộc vào cô giáo và các phương pháp, phương tiện mà
cô sữ dụng để giúp trẻ khám phá nên cô giáo phải có sự sáng tạo trong việc cải tiến
phương pháp và tìm ra những cách làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn
giản để tạo ra đồ chơi mà trẻ thích.
* Làm con công xinh đẹp.
10

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

- Cách làm: Đặt úp hộp sữa chua, dùng keo dán những cái thìa sữa chua lên
hộp sữa chua để làm cánh con công, dán 1 cái thìa phía trước phần đầu con công,
sau đó cắt những miến xốp có dạng hình tròn hoặc hình bầu dục có màu sắc khác
nhau để dán vào các cái thìa làm màu sắc lông con công, như vậy ta được một con
công làm bằng hộp sữa chua rất đẹp.
* Đoàn tàu thống nhất:
- Nguyên liệu:
Các hộp sữa tươi Vinamilk, loại cao và loại thấp, các nút chai nhựa, ống hút
sữa.
- Cách làm: Dùng vỏ hộp sữa tươi loại cao làm đầu tàu, gắn tiếp các hộp sữa
tươi loại thấp phía sau làm toa tàu.
- Dùng các nắp chai nhựa gắn phía dưới hộp làm bánh tàu .
- Gắn tiếp 01 ống hút nhựa phía trên ống sữa cao làm ống khói ta được đoàn
tàu, dùng bút màu trang trí các cửa lên - xuống, cửa sổ để đoàn tàu sinh động hơn.
* Chú lợn ngộ nghĩnh:
- Nguyên vật liệu:
Hộp sữa tươi làm bằng nguyên liệu nhựa đã sữ dụng, keo nước, ống hút
bằng nhựa và một xốp màu
- Cách làm: Đặt nằm hộp sữa, cắt xốp có dạng hình cái tai con lợn dán hai
bên hộp sữa để làm tai lợn, sau đó cắt các hình tròn dán phía trước hộp sữa làm
mắt và mũi, miệng con lợn, cát cái đuôi dán phía đáy làm đuôi con lợn, cắt ống
hút làm chân con lợn sẽ được con lợn ngộ nghĩnh
Từ những nguyên vât liệu trên tôi không chỉ hướng dẫn trẻ làm con lợn, con
công, đoàn tàu mà còn làm được rất nhiều đồ chơi khác nữa như làm con chim
cánh cụt từ chai dầu gội, cái giỏ đựng…..

11

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

b. Làm đồ chơi từ vỏ sò, ngao, ốc, vẹm.
Ngao, sò, vẹm, mai mực là những nguyên vật liệu thiên nhiên rất gần gũi, dễ
kiếm tìm đối với các phụ huynh. Sử dụng các đồ dùng, đồ chơi từ chất liệu này
phần nào giúp trẻ thêm yêu quý sản phẩm thiên nhiên từ miền biển.
Ví dụ : Chú cánh cam sặc sỡ :
- Nguyên vật liệu:
+ Vỏ ngao, vỏ sò, màu nước, bút lông
- Cách làm:
+ Đặt úp vỏ sò, dùng màu nước quét lên vỏ sò theo những màu sắc khác
nhau, sau đó lấy bút long chấm lên vỏ sò làm mắt, miệng, trang trí con cánh cam
cho đẹp
Ví dụ: Làm con chó đáng yêu:
- Nguyên liệu: + Vỏ sò, vỏ vẹm, vỏ ngao, keo nến.
- Cách làm:
Tôi gợi mở cho trẻ nói lên ý tưởng của trẻ:
Từ các loại vỏ này các con muốn làm gì?
Con có thể nói cho cô nghe ý tưởng của mình được không?
12

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Vì sao con muốn làm cái này?
+ Dùng một vỏ ngao làm đế, lấy một vỏ vẹm đặt đứng trên cái vỏ ngao làm
đề đó để làm mình con chó, tiếp tục gắn một vỏ ngao lên để làm mặt con chó, tiếp
theo gắn 02 vỏ ngao nhỏ hơn hai bên mặt để làm tai chó và lấy vỏ hến gắn lên làm
mắt, mũi của con chó, như vậy sẽ tạo được con chó đáng yêu.
Ví dụ: Làm con rùa
- Nguyên vật liệu:
+ Lá cây, keo nến, màu nước.
- Cách làm:
Trước khi làm con rùa tôi hỏi trẻ:
- Con thấy lá cây này như thế nào?
- Con nhìn xem từ những đồ dùng này con có thể làm được cái gì?
- Con có thể nói ý tưởng cho cô nghe được không?
- Con nêu cách làm cho cô nghe nào?
Sau khi nghe các câu trả lời của trẻ tôi bắt đầu hướng dẫn gợi mở cho trẻ
làm bằng sự sáng tạo của trẻ.
+ Quét màu lên lá cây, cắt các lá cây nhỏ làm đầu, làm chân, làm đuôi xung
quanh lá cây to, cắt hình elip làm mắt, như vậy sẽ tạo thành con rùa xinh xắn.
Vừa làm tôi vừa hướng dẫn gợi mở cho trẻ sáng tạo theo ý tưởng của trẻ.

13

Một số biện pháp xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, an toàn, thân
thiện giúp trẻ Mẫu giáo 5 tuổi hoạt động hiệu quả.
ơ

Ví dụ: Làm dây hoa:
- Cách làm: Dùng 6 vỏ sò gắn vào cành san hô để tạo thành 1 bông hoa (3 vỏ
sò to gắn ở phía ngoài, 3 vỏ sò nhỏ gắn ở phía trong).
- Lấy 1 vỏ ốc nhỏ gắn ở giữa bông hoa làm nhụy.
- Dùng vỏ vẹm gắn vào cành san hô làm lá.
- Mỗi cây hoa gắn 5 đến 6 bông.
Dùng nước màu trang trí vào lá cây cho đẹp.
Từ những nguyên vật liệu đó tôi sẽ hướng dẫn trẻ làm được thêm những đồ
dùng khác nữa như làm con cua, con cá, chuông gió, và trẻ có thể tự nêu ra ý tưởng
và tôi hướng dẫn cho trẻ làm theo ý tưởng đó…..Thông qua làm những đồ chơi
trên tôi thấy trẻ rất hứng thú trong khi thực hiện, có những trẻ còn sáng tạo hơn
nữa, tự làm được những đồ chơi khác theo ý thích của trẻ.

14