Tải bản đầy đủ
Câu 5. Chỉ số phát triển giới (GDI) là:

Câu 5. Chỉ số phát triển giới (GDI) là:

Tải bản đầy đủ

Câu 6. Trong những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào thể
hiện bạn gái đã bước vào tuổi dạy thì chính thức?

A. Lớn nhanh, mặt nổi mụn.
B. Bắt đầu có kinh nguyệt.
C. Ngực phát triển, hông nở rộng, eo thu hẹp.
D. Bắt đầu rụng trứng.

401253

Câu 7:
“Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi tới chổ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên”.
Đây là hủ tục nào của nước ta?

A. tảo hôn
B. li hôn
C. kết hôn
D. trọng nam khinh nữ

401253

Câu 8 : Hành vi bói toán cho người đang mang
thai để xác định giới tính thai nhi bị xử phạt như
thế nào?

A. Phạt tiền từ 3.000.000 đ -> 5.000.000 đ
B. Phạt tiền từ 7.000.000 đ -> 10. 000.000 đ
C. Phạt tiền từ 1.000.000 đ -> 2.000.000 đ
D. Phạt tiền từ 1.000.000 đ -> 3.000.000 đ

401253

Cấu 9: Tỉ số giới tính khi sinh bình thường sẽ
dao động ở mức?
A.103-104 bé trai/100 bé gái
B.103- 105 bé trai/100 bé gái
C.103-106 bé trai/100 bé gái
D.103-107 bé trai/100 bé gái

401253

Câu 10: Một trong những hậu quả pháp lí của việc hủy kết
hôn trái pháp luật
A. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn
quan hệ như vợ chồng.
B. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên quan hệ
như vợ chồng.
C. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn
phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.
D. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn
cùng hưởng chung tài sản.

401253

SỞ GD & ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT SỐP CỘP

NGOẠI KHÓA
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẤT CÂN BẰNG
GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2016

BỘ ĐỀ THI SỐ 05

Câu 1: Nguyên nhân phụ trợ làm tăng TSGT khi sinh?
A. Phải chịu áp lực giảm sinh (mỗi cặp vợ
chồng chỉ sinh 1-2 con).
B. Những tiến bộ trong y học.
C. Chính sách và các dịch vụ an sinh xã hội
chưa phát triển nên tâm lý muốn có con
trai để chăm sóc cha mẹ lúc về già.
D. Cả ba đáp án trên.

401253

Câu 2: Tại sao những nhà cung cấp dịch vụ y tế cần
biết về Luật Bình đẳng giới và Pháp lệnh Dân số?
A. Để đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng
quy định của pháp luật.
B. Để cung cấp dịch vụ theo yêu câu của
khách hàng
C. Để chẩn đoán trước sinh tốt hơn.
D. Để dự đoán trước sinh tốt hơn.

401253

Câu 3. Tảo hôn là gì?
A. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng hoặc chung sống
với nhau như vợ chồng khi một bên hoặc cả hai bên
chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật
B. Là việc nam và nữ chung sống với nhau như vợ
chồng mà chưa đăng ký kết hôn.
C. Tảo hôn là việc lấy vợ, hoặc chung sống với nhau
như vợ chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ
tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật
D. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc
cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của
pháp luật

401253

Câu 4. Hãy nêu khoản 6 Điều 20 trong Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp
xúc và việc xử lý người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết
định cấm tiếp xúc quy định tại Điều này.
B. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến
sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
C. Hành vi bạo lực gia đình phải bị truy tố
D. Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

401253

Câu 5. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới,
mức phạt tiền tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?

A. Mức phạt tối thiểu là 100.000đồng, mức phạt tối đa là
10.000.000 đồng.
B. Mức phạt tối thiểu là 200.000đồng, mức phạt tối đa là
20.000.000đồng.
C. Mức phạt tối thiểu là 200.000đồng, mức phạt tối đa là
40.000.000 đồng. Mức phạt cụ thể đối với từng hành vi
vi phạm được quy định tại chương II Nghị định này.
D. Mức phạt tối thiểu là 300.000đồng, mức phạt tối đa là
40.000.000 đồng. Mức phạt cụ thể đối với từng hành vi
vi phạm được quy định tại chương II Nghị định này.

401253