Tải bản đầy đủ
Câu 5: Độ tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất là:

Câu 5: Độ tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất là:

Tải bản đầy đủ

Câu 6: Một bạn gái sau khi đã trót lỡ có quan hệ tình
dục lần đầu tiên, hiện đang rất lo lắng. Theo các bạn,
những nguy cơ nào có thể xảy ra đối với bạn gái ấy ?

A. Bạn ấy có thể mang thai.
B. Bạn ấy có thể bị nhiễm HIV.
C. Bạn ấy có thể bị nhiễm bệnh lây truyền qua
đường tình dục.
D. Tất cả các nguy cơ trên

401253

Câu 7: Việt Nam đã và đang làm gì để ứng phó với
mất cân bằng giới tính khi sinh?
A. Can thiệp bằng chính sách , pháp luật
B. Xây dựng, triển khai các thử nghiệm các mô hình đề án can
thiệp tại cộng đồng.
C. Can thiệp thông qua việc lồng ghép các hoạt động tuyên
truyền hỗ trợ an sinh xã hội và thực hiện bình đẳng giới.
D. Tất cả các đáp án trên

401253

Câu 8 : Hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn
loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, theo quy định bị xử
phạt như thế nào?
A. Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt
động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.
B. Phạt tiền từ 12 triệu đến 13 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt
động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.
C. Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt
động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.
D. Phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt
động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

401253

Câu 9: Nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng giới
tính khi sinh:
A. Bất bình đẳng giới, chế độ an sinh xã hội chưa đảm
bảo, nhận thức của người dân còn hạn chế
B. Dịch vụ y tế phát triển
C. Chưa thực hiện tốt pháp luật liên quan đến lựa chọn
giới tính thai nhi
D. Tất cả các phương án trên

401253

Câu 10: Một trong những điều kiện mang thai hộ vì
mục đích nhân đạo là:
A. Không cần pháp luật cho phép
B. Không cần tư vấn về pháp lý, tâm lý
C. Chỉ cần vợ chồng và người mang thai hộ đồng ý
D. Không được trái với quy định của pháp luật về
sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

401253

SỞ GD & ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT SỐP CỘP

NGOẠI KHÓA
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẤT CÂN BẰNG
GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2016

Phần thi dành cho khán giả

Câu 1: Theo em, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ
gây ra những hậu quả gì?

- Tình trạng dư thừa nam giới, thiếu nữ giới
khiến nhiều nam giới không lấy được vợ hoặc
phải lấy vợ muộn.
- Nhiều phụ nữ có thể phải kết hôn sớm, tỉ lệ
ly hôn và tái hôn của phụ nữ sẽ tăng cao.
- Làm bất bình đẳng giới, buôn bán phụ nữ,
cơ sở mại dâm sẽ tăng cao khi có nhiều Nam
giới độc thân...