Tải bản đầy đủ
BỘ ĐỀ THI SỐ 05

BỘ ĐỀ THI SỐ 05

Tải bản đầy đủ

Câu 1: Nguyên nhân phụ trợ làm tăng TSGT khi sinh?
A. Phải chịu áp lực giảm sinh (mỗi cặp vợ
chồng chỉ sinh 1-2 con).
B. Những tiến bộ trong y học.
C. Chính sách và các dịch vụ an sinh xã hội
chưa phát triển nên tâm lý muốn có con
trai để chăm sóc cha mẹ lúc về già.
D. Cả ba đáp án trên.

401253

Câu 2: Tại sao những nhà cung cấp dịch vụ y tế cần
biết về Luật Bình đẳng giới và Pháp lệnh Dân số?
A. Để đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng
quy định của pháp luật.
B. Để cung cấp dịch vụ theo yêu câu của
khách hàng
C. Để chẩn đoán trước sinh tốt hơn.
D. Để dự đoán trước sinh tốt hơn.

401253

Câu 3. Tảo hôn là gì?
A. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng hoặc chung sống
với nhau như vợ chồng khi một bên hoặc cả hai bên
chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật
B. Là việc nam và nữ chung sống với nhau như vợ
chồng mà chưa đăng ký kết hôn.
C. Tảo hôn là việc lấy vợ, hoặc chung sống với nhau
như vợ chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ
tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật
D. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc
cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của
pháp luật

401253

Câu 4. Hãy nêu khoản 6 Điều 20 trong Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp
xúc và việc xử lý người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết
định cấm tiếp xúc quy định tại Điều này.
B. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến
sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
C. Hành vi bạo lực gia đình phải bị truy tố
D. Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

401253

Câu 5. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới,
mức phạt tiền tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?

A. Mức phạt tối thiểu là 100.000đồng, mức phạt tối đa là
10.000.000 đồng.
B. Mức phạt tối thiểu là 200.000đồng, mức phạt tối đa là
20.000.000đồng.
C. Mức phạt tối thiểu là 200.000đồng, mức phạt tối đa là
40.000.000 đồng. Mức phạt cụ thể đối với từng hành vi
vi phạm được quy định tại chương II Nghị định này.
D. Mức phạt tối thiểu là 300.000đồng, mức phạt tối đa là
40.000.000 đồng. Mức phạt cụ thể đối với từng hành vi
vi phạm được quy định tại chương II Nghị định này.

401253

Câu 6: Đặc thù về mất cân bằng giới tính khi sinh ở
Việt Nam là
A. Rất nghiêm trọng
B. TSGT khi sinh ở Việt Nam cao ngay từ lần sinh đầu
tiên
C. TSGT khi sinh ở Việt Nam cao từ lần sinh thứ 2
D. Ở mức bình thường

401253

Câu 7: Hệ lụy của việc gia tăng tỉ số giới tính
khi sinh ?

A. Dư thừa nam giới, thiếu phụ nữ
B. Làm tăng thêm sự bất bình đẳng giới
C. Phụ nữ sẽ kết hôn sớm, tỉ lệ ly hôn và tái hôn tăng
D. Tất cả các đáp án trên

401253

Câu 8 : Hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải
áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi
theo ý muốn được quy định xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng
B. Phạt tiền từ 7 triệu đến 10 triệu đồng
C. Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng
D. Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng

401253

Câu 9: Quy mô gia đình ít con là
A.Mỗi cặp vợ chồng có một con
B.Mỗi cặp vợ chồng có hai con
C.Mỗi cặp vợ chồng có từ một đến hai con
D.Mỗi cặp vợ chồng có hai đến ba con

401253

Câu 10: Một trong những quyền
yêu cầu giải quyết ly hôn
A. Vợ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly
hôn.
B. Vợ, chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải
quyết ly hôn.
C. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu
cầu Tòa án giải quyết ly hôn.
D. Chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết
ly hôn.

401253