Tải bản đầy đủ
BỘ ĐỀ THI SỐ 04

BỘ ĐỀ THI SỐ 04

Tải bản đầy đủ

Câu 1: Nguyên nhân gốc rễ của lựa chọn giới
tính trước sinh là gì?
A. Do áp dụng các biện pháp nạo phá thai
B. Do bất bình đẳng giới, ưa thích con trai, coi thường
giá trị của phụ nữ
C. Do chuẩn đoán lựa chọn giới tính trước khi sinh
D. Do lựa chọn con trai để ghánh vác việc nặng trong
gia đình

401253

Câu 2: Định kiến giới là gì?
A. Là nhận thức, thái độ đánh giá thiên lệch, tiêu cực về
đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
B. Là nhận thức, thái độ đánh giá cao về đặc điểm, vị trí,
vai trò và năng lực của nam giới.
C. Là nhận thức, thái độ đánh giá cao về đặc điểm, vị trí,
vai trò và năng lực của nữ giới.
D. Là nhận thức, thái độ đánh giá cao về đặc điểm, vị trí,
và năng lực của nữ giới.

401253

Câu 3: Sàng lọc trước sinh có phải là chẩn đoán
giới tính thai nhi không?

A. Đúng
B. Không

401253

Câu 4: Cần làm gì trong việc giúp thực hiện tốt
KHHGĐ?

A.Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của KHHGĐ,
Pháp lệnh dân số, Luật Hôn nhân và Gia đình
B.Cung cấp, giới thiệu cho các cặp vợ chồng trong
độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận với các kiến thức
KHHGĐ, biện pháp tránh thai
C.Kêu gọi trách nhiệm của nam giới trong việc
thực hiện KHHGĐ
D.Tất cả các phương án trên

401253

Câu 5. Chỉ số phát triển giới (GDI) là:
A. Số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ, trình
độ giáo dục và thu nhập đầu người của nam và nữ.
B. Số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ
trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ.
C. Số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ, điều
kiện sống, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ.
D. Số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ, điều
kiện sống và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ.

401253