Tải bản đầy đủ
BỘ ĐỀ THI SỐ 03

BỘ ĐỀ THI SỐ 03

Tải bản đầy đủ

Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp gây mất cân bằng
giới tính khi sinh là gì?
A. Ưa thích con trai, coi thường giá trị của phụ nữ
B. Lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để
thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh là
công cụ để thỏa mãn khao khát có con trai
C. Do hạn chế về số con sinh ra trong một gia đình
D. Do tư tưởng trọng nam khinh nữ

401253

Câu 2: Vai trò giới là gì?
A. Là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của nam giới
trong gia đình.
B. Là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của nữ giới
trong gia đình.
C. Là các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm
của nam và nữ các hoạt động mà xã hội mong đợi
đối với mỗi giới.
D. Là các chức năng, nhiệm vụ của nam và nữ các
hoạt động mà xã hội mong đợi đối với mỗi giới.

401253

Câu 3: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong
công tác DS- KHHGĐ?

A. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con
B. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
C. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp
phương tiện tránh thai
D. Tuyên truyền, phổ biến những thông tin liên
quan đến chính sách dân số.

401253

Câu 4: Cần làm gì trong việc hạn chế tình trạng Hôn
nhân cận huyết thống để nâng cao chất lượng dân số?

A. Tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về Luật
hôn nhân và gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa,
vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
B. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu
quả xã hội và những bệnh tật của trẻ em sinh ra từ
HNCHT.
C. Tích cực kêu gọi gia đình, dòng họ không ủng hộ,
khuyến khích hành vi kết hôn cận huyết thống.
D. Tất cả các biện pháp trên

401253

Câu 5. Hãy nêu khoản 2 Điều 18 trong Luật Bình
đẳng giới?
A. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài
sản chung,
B. Bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng
và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
C. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài
sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của
vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
D. Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong sở hữu tài sản chung,
bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và
quyết định các nguồn lực trong gia đình.

401253

Câu 6. Ở lứa tuổi học sinh, phương pháp phòng tránh
thai nào hiệu quả nhất?

A. Dùng thuốc tránh thai hàng ngày theo
đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
B. Dùng bao cao su.
C. Không quan hệ tình dục.
D. Đặt vòng tránh thai.

401253

Câu 7: Trong số những điều được nêu ra dưới đây,
điều gì đúng khi nói về phá thai?
A. Phá thai ở tuổi vị thành niên chỉ một lần thì không ảnh
hưởng gì đến sức khoẻ và việc sinh con sau này.
B. Phá thai sớm ngay ở những tuần đầu hoặc tháng đầu thì
không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và việc sinh con sau này.
C. Vị thành niên còn trẻ, có sức khoẻ tốt nên phá thai ít hậu
quả hơn người đã sinh con.
D. Phá thai rất có hại đối với sức khoẻ, đe doạ tính mạng và
khả năng sinh con sau này, có thể dẫn tới vô sinh.

401253

Câu 8 : Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Sơn La
năm 2015 là:

A. 108,8 bé trai / 100 bé gái
B. 117,5 bé trai / 100 bé gái
C. 115,5 bé trai / 100 bé gái
D. 114,4 bé trai / 100 bé gái

401253

Câu 9: Hậu quả của mất cân bằng giới tính khi
sinh là
A. Gia đình có đông con cháu
B. Thiếu nam thừa nữ hoặc thừa nam thiếu nữ
C. Kinh tế xã hội phát triển
D. An sinh xã hội được đảm bảo

401253