Tải bản đầy đủ
Câu 4: Hôn nhân cận huyết thống là gì?

Câu 4: Hôn nhân cận huyết thống là gì?

Tải bản đầy đủ

Câu 5. Anh (chị) cho biết nội dung nào là khoản 2 Điều 33
trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

A. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà
nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống
bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới,
phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác;
tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và
bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.
B. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực
gia đình theo quy định của Luật này.
C. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực
gia đình theo Luật này.
D. Cả a, b, đều đúng.

401253

Câu 6. Theo Pháp lệnh Dân số Số: 06/2003/PLUBTVQH11 mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có nghĩa vụ
gì trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình?

A. Sử dụng các biện pháp tránh thai.
B. Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
C. Sinh con theo điều kiện kinh tế gia đình.
D. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

401253

Câu 7: Vì sao không nên kết hôn và sinh con ở tuổi
vị thành niên?
A. Vì còn ít tuổi.
B. Vì cơ thể chưa phát triển đủ độ thuần thục về sinh dục.
C. Vì chưa được chuẩn bị về tâm lý và các điều kiện.
D. Vì tất cả những lý do trên.

401253

Câu 8 : Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam
bắt đầu tăng từ năm:

A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001

401253

Câu 9: Sinh con ở độ tuổi quá trẻ (trước 20
tuổi) có tác hại như thế nào đến sức khỏe?
A. Cơ thể người mẹ không phát triển liên tục, dễ bị suy
nhược.
B. Tăng nguy cơ thiếu máu, thai chậm phát triển
C. Đẻ non, nhiều tai biến khi sinh, tỷ lệ tử vong trẻ sơ
sinh cao.
D. Tất cả các đáp án trên

401253

Câu 10: Một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ
hôn nhân và gia đình?

A. Hôn nhân không tự nguyện.
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một
chồng, vợ chồng bình đẳng.
C. Hôn nhân tự nguyện, không tiến bộ, một
vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, hai vợ một
chồng, vợ chồng bình đẳng.

401253

SỞ GD & ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT SỐP CỘP

NGOẠI KHÓA
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẤT CÂN BẰNG
GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2016

BỘ ĐỀ THI SỐ 03

Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp gây mất cân bằng
giới tính khi sinh là gì?
A. Ưa thích con trai, coi thường giá trị của phụ nữ
B. Lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để
thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh là
công cụ để thỏa mãn khao khát có con trai
C. Do hạn chế về số con sinh ra trong một gia đình
D. Do tư tưởng trọng nam khinh nữ

401253