Tải bản đầy đủ
BỘ ĐỀ THI SỐ 01

BỘ ĐỀ THI SỐ 01

Tải bản đầy đủ

Câu 1: Tỉ số giới tính khi sinh là gì?
A .Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em trai sinh ra trên 100 trẻ em gái trong năm
B. Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em gái trên 100 trẻ trong năm
C. Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em trai, gái trên 100 trẻ trong năm
D. Cả A, B, C.

401253

Câu 2: Giới là gì?
A. Là thuật ngữ nói đến vị trí, vai trò của nữ giới
trong gia đình.
B. Là thuật ngữ nói đến vị trí, vai trò của nam giới
trong gia đình.
C. Là thuật ngữ nói đến đặc điểm, vị trí, vai trò của
nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội
D. Là thuật ngữ nói đến vị trí, vai trò, quyền lợi và
mối quan hệ về mặt xã hội giữa nam và nữ.

401253

Câu 3: Luật bình đẳng giới có hiệu lực
từ ngày tháng năm nào?

A. Ngày 10 tháng 7 năm 2007
B. Ngày 01 tháng 7 năm 2007
C. Ngày 01 tháng 7 năm 2008
D. ngày 10 tháng 7 năm 2008

401253

Câu 4: Tảo hôn có phải là hành vi vi phạm pháp
luật không?

A. Có

B. Không

401253

Câu 5. Hãy cho biết nội dung sau: “Chi phí cho việc khám và
điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế
chi trả đối với người có bảo hiểm y tế”
A. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(Điều 23 trong Luật PCBLGĐ).
B. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
C. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(Điều 22 trong Luật PCBLGĐ).
D. Cả a, b, đều đúng.

401253