Tải bản đầy đủ
Phần II – Đo bóc khối lượng

Phần II – Đo bóc khối lượng

Tải bản đầy đủ

Mọi vần đề sẽ giải quyết ở phần này

 Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 788/QĐ-BXD

ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng.
• Khái niệm: Tiên lượng là việc xác định khối lượng
công tác xây dựng cụ thể trên cơ sở hồ sơ thiết kế,
các yêu cầu, chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn,
quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Tình huống: Một công ty XD trúng thầu gói thầu làm đường giao thông, khi vào triển
khai
thi công
phát
khối lượng
do trong
làm thầu
• Vai
trò:mớiLà
cơhiệnsởracho
việcthiếu
xác1/3định
chilúcphí
xâycó 21 ngày
không kịp kiểm khối lượng.
dựng, khối lượng mời thầu, ký hợp đồng, thanh
Tình huống: Công ty XD A thi công gói ME nhà ga, hình thức hợp đồng theo
đơnquyết
giá. Giátoán
trị HĐhợp
là 31đồng.
tỷ, giá trị phát sinh ngoài hợp đồng là 35 tỷ do thiết
kế bóc thiếu khối lượng. Việc xử lý giá trị phát sinh ngoài hợp đồng mất hơn
năm do có nhiều công tác khi vận dụng mã hiệu định mức do BXD công bố
không phù hợp, những công tác này phải vận dụng định mức và trình Bộ XD
(VKT) thẩm định lại.

 Yêu cầu:

+ Thực hiện theo trình tự phù hợp qui trình công nghệ, trình
tự thi công
không sót đầu việc.
+ Phù hợp với qui định của Bộ Định mức, Đơn giá về tên gọi,
đơn vị tính. Tên gọi trong định mức, ĐG thể hiện các yếu tố
ảnh hưởng đến định mức, đơn giá.
Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công,
bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤4m, vữa bê tông
đá 1x2 mác 300
 Nguyên tắc:
+ Đo bóc theo một trình tự nhất định: từ trên xuống dưới,
từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ chiều dọc sang
chiều ngang…
không bị sai khối lượng trong 1 công
việc cụ thể
+ Khối lượng tính theo trình tự:
Số lượng x Dài x Rộng x Cao x Hệ số (nếu có)

 Trình tự đo bóc:

B1: Nghiên cứu bản vẽ và hồ sơ thiết kế để có định hướng
phù hợp (Mỗi loại công trình có đặc điểm riêng)
B2: Phân chia công trình thành các phần như Phần ngầm
(móng), Phần kết cấu, Phần hoàn thiện, Phần điện, nước ...
Việc phân chia: Dễ kiểm soát
B3: Liệt kê các công việc chính trong các phần (đào, đắp, bê
tông, cốt thép, coffa, xây, tô …)
B4: Tách các công việc chính thành các công việc cụ thể phù
hợp với ĐM, ĐG. Sau đó kiểm tra lại xem có trùng, thiếu?
B5: Tìm kích thước và trình bày vào bảng tính
B6: Tính toán khối lượng.
Bóc khối lượng: Càng tỉ mỉ, chi tiết càng tốt, bóc khối lượng là liệt kê.
Bóc xong đọc lại hiểu được và bảo vệ được.

Chuyên đề 6: Lập dự toán công trình giao thông;
Các bạn học viên lưu ý: Tải DG Cần Thơ về máy để làm bài

Các bước thực hiện:
+ Bóc khối lượng:
-Liệt kê đầu việc: Đào đất, đắp cát, lắp cống, lấp đất,
vận chuyển đất (nếu có);
-Tra mã hiệu: Đảm bảo thi công và hiệu quả
-Tìm kích thước và tính toán
+ Lập Dự toán: Khai báo thông số đầu vào; nhập mã
hiệu và khối lượng (Sheet Du toan XD); PTVT;
GTVT; Tổng hợp dự toán CPXD

Công
tác
đất:
Đơn vị tính: m3
Tính thể tích hố đào. Công thức tính:

+ Công thức tính chính xác: V= (h/6)x[AB+ab+(A+a)x(B+b)]
A= a + 2h/tangα; B= b + 2h/tangα; α – góc ma sát trượt của
đất (lấy từ kết quả khoan khảo sát);
h = cao độ tự nhiên – cao độ đáy móng
a = a móng + 2 x a1; b= b móng + 2 x a1
a1: Mục 4.2.3 TCVN-4447-2012, a1≥0,3m
Móng nông không cần đào vát (h≤1m) – mục 4.2.5 TC 4447
+ Công thức theo kinh nghiệm: V = a x b x h x 1,3
Lưu ý: Công thức theo kinh nghiệm thường sử dụng khi lập
dự toán. Khi quyết toán cần tính chính xác.
+ Tính toán đào đất: trừ công trình ngầm chiếm chỗ
+ Khối lượng đào móng nhà cao tầng, trụ cầu, mố cầu ..
thêm khối lượng biện pháp chống sụt lở.

Công
tác
ván
khuôn
Đơn vị tính: 100m2
Tính diện tích bề mặt tiếp xúc giữa

ván khuôn và bê tông.
Công thức tính: S= dài (rộng) x rộng (cao)/100
Dài (rộng): có thể lấy theo chu vi
Những điểm lưu ý:
+ Những chỗ giao nhau chỉ được tính 1 lần.
+ Trên bề mặt có diện tích lỗ rỗng > 1m2 thì phải trừ (≤1m2
không phải trừ).
+ Ván khuôn tấm lớn (1,5x2m) khi thi công theo yêu cầu kỹ
thuật không phải trừ diện tích lỗ rỗng.
Câu hỏi thảo luận:
+ Ván khuôn sử dụng nhiều lần, vậy khí tính KL có phải chia
cho số lần sử dụng.
+ Có tính phần ván khuôn nhô lên, ghép mí?

Công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép
Đơn vị tính: tấn
Tính trọng lượng.
Công thức tính: Thép bố trí theo từng chiều có đường kính, khoảng
cách và có đánh số ký hiệu. Điều này cho phép lập bảng thống kê cho
từng cấu kiện sau đó tổng hợp lại
+ Hình dạng: tính được chiều dài và triển khai thi công.
+ Số lượng, chiều dài mối nối: cây thép dài 11,7m, số lượng mối nối
tùy thuộc chiều dài thanh, chiều dài mối nối theo thiết kế qui định
+ Số thanh: n = [L/a] + 1; L – chiều dài rải thép
+ Trọng lượng/md: công thức chung = Thể tích 1m dài x TL riêng;
V thép tròn = (3,14xd2)x1/4
TL/md= (3,14xd 2/4)x7.850/10^6
Thép hộp: TL/md= [bxh – (b-2m)x(h-2m)]x7.850/10^6
Tính khối lượng thép:
Khối lượng cốt thép được đo bóc gồm cốt thép, mối nối chồng, nối
ren, miếng đệm, con kê, bu lông, cốt thép biện pháp thi công

Câu hỏi thảo luận:
+ Chủ đầu tư không cho tính khối lượng thép nối
chồng ở cột do định mức đã có rồi?
+ Khi tính khối lượng thép có tính khối lượng kẽm
buộc, que hàn không?

Công tác bê tông

Đơn vị tính: m3
Tính thể tích khối bê tông.
Công thức tính: V= Dài x rộng x cao
+ Với những cấu kiện có hình dạng phức tạp (đa giác) có thể
chia thành các phần có hình dạng đơn giản để tính.
+ Những chỗ giao nhau chỉ được tính 1 lần
+ Không trừ kết cấu kim loại dạng lập thể; phải trừ các kết
cấu khác chiếm chỗ trong khối bê tông.
+ Trừ các lỗ rỗng có V>0,1m3
Thảo luận:
+ Khi tính khối lượng bê tông cột – dầm – sàn thì cột tính
suốt hay dầm tính suốt?

Thảo luận các chuyên đề dự toán

 Một số tính năng của Phần mềm dự toán GXD
+ Form dự toán:
+ Chèn thêm công việc vào bảng DGCT
+ Thẩm tra dự toán
+ Lưu giá vật tư trong bảng THCLVT
+ Tính chi phí chung theo Chi phí nhân công
+ Trong 1 hạng mục có nhiều cơ sở dữ liệu: ghép dữ liệu
+ Trong 1 file có nhiều hạng mục
+ Chuyển đổi Phụ lục vữa
+ Phân tích bê tông thương phẩm
 Cách xử lý với các mã công việc tạm tính
 Cách xử lý với những công việc không có trong DG.
 Tạo Template theo ý người dùng- Tạo đơn giá tổng hợp:
- Tạo dự toán gói thầu:
Khóa học kết thúc, cảm ơn các bạn đã tham gia.
Chúc các bạn thành công trong công việc cùng Dự toán GXD
Công ty giá xây dựng mong được hợp tác với các bạn nhiều
hơn nữa.
• Chào thân ái và quyết thắng
 Câu hỏi: Chủ đầu tư cung cấp vật tư thì giá dự thầu tính như
thế nào? Căn cứ?
 ☎ Hotline: Ms Hạnh 0902 899 578 - 098 165 0968
 ✉ Email: Daotaoxaydung148@gmail.com