Tải bản đầy đủ
Chuyên đề 5: Lập dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề 5: Lập dự toán xây dựng công trình

Tải bản đầy đủ

 Qui trình các bước:
Phân
loại VL
tính vào
thiết
bị, tính
vào xây
dựng
(TT17/
2000)

Tra mã
hiệu
Đơn
giá,
nhập
khối
lượng

Tổng
hợp
Dự
toán

Phân
tích vật

(DGCT)

Tổng hợp
chi phí XD

Tính chi phí
thiết bị

Tính
CLVT
hoặc
GTVT

Tính
CLNC,
MTC
(nếu có)

9. Phần II – Đo bóc khối lượng

Chỉ huy trưởng bảo Tèo:
Công tác đào đất chuẩn bị xong,
chú tính toán xem cần mua bao
nhiêu cát, đá, XM, sắt thép liệt kê
ra để a báo công ty cấp cho kịp
đổ bê tông móng.
Tèo: Dạ
CHT: bao giờ chú xong
Tèo: Dạ khoảng 1 tuần nữa
CHT: Sao lâu thế, mà thiết kế
cấp phối trình giám sát luôn,
ngày mốt xong nhé.
Đố các bạn Tèo giải quyết ntn?

Trong giờ học lớp dự toán năm 2013:
HV: Thầy cho em hỏi, em đi thi công công trình, khi tính
khối lượng thép CDT không cho tính phần thép nối cột.
Thầy: Lý do làm sao họ không cho tính.
HV: CDT bảo trong định mức đã có rồi.
Thầy: Thế anh giải quyết như thế nào?
HV: CDT họ nói thế thì chịu thôi.
Thầy: vào tôi thì tôi không chịu, hãy xem nhé.

Mọi vần đề sẽ giải quyết ở phần này

 Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 788/QĐ-BXD

ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng.
• Khái niệm: Tiên lượng là việc xác định khối lượng
công tác xây dựng cụ thể trên cơ sở hồ sơ thiết kế,
các yêu cầu, chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn,
quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Tình huống: Một công ty XD trúng thầu gói thầu làm đường giao thông, khi vào triển
khai
thi công
phát
khối lượng
do trong
làm thầu
• Vai
trò:mớiLà
cơhiệnsởracho
việcthiếu
xác1/3định
chilúcphí
xâycó 21 ngày
không kịp kiểm khối lượng.
dựng, khối lượng mời thầu, ký hợp đồng, thanh
Tình huống: Công ty XD A thi công gói ME nhà ga, hình thức hợp đồng theo
đơnquyết
giá. Giátoán
trị HĐhợp
là 31đồng.
tỷ, giá trị phát sinh ngoài hợp đồng là 35 tỷ do thiết
kế bóc thiếu khối lượng. Việc xử lý giá trị phát sinh ngoài hợp đồng mất hơn
năm do có nhiều công tác khi vận dụng mã hiệu định mức do BXD công bố
không phù hợp, những công tác này phải vận dụng định mức và trình Bộ XD
(VKT) thẩm định lại.

 Yêu cầu:

+ Thực hiện theo trình tự phù hợp qui trình công nghệ, trình
tự thi công
không sót đầu việc.
+ Phù hợp với qui định của Bộ Định mức, Đơn giá về tên gọi,
đơn vị tính. Tên gọi trong định mức, ĐG thể hiện các yếu tố
ảnh hưởng đến định mức, đơn giá.
Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công,
bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤4m, vữa bê tông
đá 1x2 mác 300
 Nguyên tắc:
+ Đo bóc theo một trình tự nhất định: từ trên xuống dưới,
từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ chiều dọc sang
chiều ngang…
không bị sai khối lượng trong 1 công
việc cụ thể
+ Khối lượng tính theo trình tự:
Số lượng x Dài x Rộng x Cao x Hệ số (nếu có)