Tải bản đầy đủ
Tính chi phí vận chuyển

Tính chi phí vận chuyển

Tải bản đầy đủ

 Công thức tính (phụ lục 6 Thông tư 04/2010)

Gvl = Gcct + Cht
Gcct = Gg+ Cvc
Cvc = Σ (Li x fi) + Cctc + Cltk
Cht = Cbx + Cvcht + Chh
Gcct: Giá vật liệu tới chân công trình
 Li: cự ly của cung đường thứ i
 fi: giá cước vận chuyển tương ứng với Li
 Cctc: chi phí trung chuyển (thay đổi phương tiện

vận chuyển) = Cbx

+ Chh

3 phương pháp tính cước vận chuyển

+ Dùng bảng giá cước vận chuyển của các tỉnh, tp
- Áp dụng khi tỉnh đó có ban hành bảng giá cước và chỉ số giá XD.

+ Dùng định mức vận chuyển đất trong DM 1776
- Áp dụng khi k có bảng giá cước + vật tư có tính chất giống với
đất; Ví dụ - Tính chi phí vận chuyển 250m3 cát từ Biên Hòa về
Tp HCM bằng ô tô tự đổ 12 tấn với cự ly vận chuyển là 32km
+ Xin báo giá cước vận chuyển

Chuyên đề 5: Lập dự toán xây dựng
công trình
Đào: m3
Đắp: m3
Vận chuyển: m3
Kéo dây điện
Lắp bóng đèn
Lát gạch
Lắp vòi rửa …

?

 Qui trình các bước:
Phân
loại VL
tính vào
thiết
bị, tính
vào xây
dựng
(TT17/
2000)

Tra mã
hiệu
Đơn
giá,
nhập
khối
lượng

Tổng
hợp
Dự
toán

Phân
tích vật

(DGCT)

Tổng hợp
chi phí XD

Tính chi phí
thiết bị

Tính
CLVT
hoặc
GTVT

Tính
CLNC,
MTC
(nếu có)