Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Chương 4 : CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG

Chương 4 : CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG

Tải bản đầy đủ - 69trang

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

Các phương pháp có thể gia công: Tịên, Phay, Bào.

Công đoạnPhương pháp

gia côngCấp chính xácĐộ nhám RaTiện bán tinh15-146.3-12.5Phay thô14-126,3-12,5Bào thô14-1212,5-25Tiện tinh13-113,2-6,3Phay tinh12-113,2-6,3Bào tinh13-113,2-6,3Do đặc trưng về kết cấu hình học là mặt phẳng và có lỗ hoặc có rãnh ở giữa,

nên chọn phương án phay là phù hợp nhất để gia công các bề mặt này.

 Bề mặt 2

Ban đầu: kết cấu đặc.

Yêu cầu: Lỗ tròn 16 CCX10, độ nhám 3,2Ra.

Các phương pháp có thể gia công: Khoan, Khoét.

Công đoạnPhương

pháp gia

côngCấp chính

xácĐộ nhám

RaIKhoan

(d>Ф15)14-1212,5-2511-103,2-6,3IIKết cấu dạng lỗ nằm lệch tâm chi tiết, nên sử dụng nguyên công khoan và

khoét sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

 Bề mặt 5

Ban đầu: CCX15, độ nhám 80Rz.

14GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

Yêu cầu: Lỗ tròn Ф=30 CCX8, độ nhám Ra=1,6

Các phương pháp có thể gia công: Tiện, Khoét, Khoan.

Công đoạnPhương

pháp gia

côngCấp chính

xácĐộ nhám

RaITiện bán

tinh14-126,3-12,5Khoét thô15-1212,5-25Khoan14-1212,5-25Tiện tinh9-71,6-3,2IIKích thước lỗ tương đối lớn nên có thể dùng tiện thô để phá lỗ, sau đó tiện

tinh lại để đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

 Bề mặt 7

Ban đầu: CCX15, độ nhám 80Rz.

Yêu cầu: bề rộng rãnh CCX8, chiều dài rãnh CCX7, độ nhám 6,3Ra.

Các phương pháp có thể gia công: Khoan, Phay.

Công đoạnPhương

pháp gia

côngCấp chính

xácĐộ nhám

RaIKhoan

(d>Ф15)14-126,3-12,51IIPhay thô14-1225-502IIIPhay tinh12-113,2-6,33IVDoa tinh8-7,6-3,24Kết cấu dạng rãnh, chỉ có thể thực hiện trên máy phay, sau đó tiến hành doa

lại để đạt được yêu cầu kĩ thuật .

15GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

 Bề mặt 10

Ban đầu: CCX15, độ nhám 80Rz.

Yêu cầu: CCX9, độ nhám 2,5Ra.

Các phương pháp có thể gia công: Xọc, Chuốt.

Công đoạnPhương

pháp gia

côngCấp chính

xácĐộ nhám

RaChuốt tinh8-70,8-3,241.1.Quy trình công nghệ 1:

Nguyên công

Bước gia công

1Bề mặt gia côngBề mặt định vị9

9

5

5

4

4

1 và 63,43Tiện thô mặt đầu

Tiện tinh mặt đầu

Tiện thô lỗ

Tiện tinh lỗ

Tiện thô mặt đầu

Tiện tinh mặt đầu

Phay tinh4Phay tinh8 và 114,5524,5, mặt trụ ∅226Khoan

Khoét

Doa

Chuốt102,4,57Phay rãnh CNC725,9

4,51.2. Quy trình công nghệ 2:

Nguyên côngNội dungBề mặt gia côngBề mặt định vị16GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

1Phay thô

Phay tinh

Khoét thô

Khoét tinh

Phay thô

Phay tinh

Phay thô

Phay tinh

Phay thô

Phay tinh

Khoan

Khoét

Doa

Khoan mồi

Phay thô

Phay tinh2

3

4

56

7

8Xọc thô

Xọc tinh

1.3. Chọn quy trình công nghệ:93, 45

45,91 và 64,58 và 114,524,5, mặt trụ ∅2272,4,572,4,5102,4,51.3.1. Phân tích quy trình công nghệ:

1.3.1.1. Quy trình công nghệ 1:

Ưu điểm:

Chuẩn gia công trùng chuẩn thiết kế

Năng suất cao hơn

Đảm bảo tốt vị trí tương quan giữa các lỗ khi làm việc.

Nhược điểm: Yêu cầu độ cứng vững cao khi phay các mặt 1 và 6; 8 và 11.

Dùng nhiều chủng loại máy

1.3.1.2. Quy trình công nghê 2:

Ưu điểm:Hạn chế được chuẩn loại máy sử dụngNhược điểm: Không đảm bảo độ song song giữa 2 mặt đầu 4 và 9

Năng suất gia công thấp

1.3.2. Kết luận:

17GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

Từ việc so sánh trên, ta nhận thấy quy trình 1 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

tốt hơn quy trình công nghệ 2, lại có năng suất cao hơn nên ta chọn quy trình

công nghệ 1.

2. Chọn chuẩn công nghệ.

 Chọn chuẩn thô.

Chọn chuẩn thô là các bề mặt tương đối bằng phẳng , không có đậu ngót và bavia.

Nên dùng chuẩn thô một lần.

Chọn bề mặt số 3 để làm chuẩn thô.

 Chọn chuẩn tinh.

Chọn chuẩn tinh sao cho khi gia công chi tiết ít bị biến dạng nhất , dễ gá.

Chọn chuẩn tinh sao cho đồ gá đơn giản nhất.

Chọn mặt đầu 9 và lỗ 5 làm chuẩn tinh để đảm bảo độ vuông góc giữa 2 mặt và

đảm bảo độ song song giữa lỗ 5 và lỗ 2, lỗ 5 và rãnh 7.

Chọn quy trình công nghệ cho các bề mặt.

Nguyên công

1Bước công nghệ Bề mặt gia

công

Tiện thô mặt

đầu9Định vịMáy3,4Tiện vạn năng5,9Tiện vạn năngTiện tinh mặt

đầu

Tiện thô lỗ5Tiện tinh lỗ

2Tiện thô4Tiện tinh18GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

3Phay tinh11,84,5Phay vạn năng4Phay tinh1,64,5Phay vạn năng5Khoan24,5,12Phay vạn năng2,4,5Máy chuốtKhoét

Doa

6Chuốt107Phay CNC7Máy phay

CNCChương 5 . THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG.

1. Nguyên công 1

19GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

1.1.Các bước gia công:

a. Tiện thô lỗ 5

b. Tiện tinh lỗ 5

c. Tiện thô mặt 9

d. Tiện tinh mặt 9

1.2.Sơ đồ gá đặt:1.3. Định vị và kẹp chặt

- Định vị: Chi tiết được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm khống chế

bề mặt số 3 hai bậc tự do tịnh tiến theo phương x và phương z, mặt số 4 khống chế

ba bậc tự do tịnh tiến theo phương y, xoay quanh trục x và trục z.

- Kẹp chặt: kẹp chặt chi tiết bằng mâm cặp 3 chấu tự định tâm.

1.4.Máy công nghệ: máy tiện T616

- Chọn máy tiện T616:

- Khoảng cách giữa hai tâm: 750 mm

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 : CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×