Tải bản đầy đủ
PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ

4. Thu nhập hằng tháng của Anh/Chị?
a. <3 triệu

b. Từ 3->5 triệu

d. Từ 7-<9 triệu

e. Trên 9 triệu

c.Từ 5-<7 triệu

5. Anh/Chị vui lòng cho biết nghề nghiệp
a. Nội trợ

b. Công chức/viên chức

c.Kinh doanh

d.Cán bộ quản lý

e.Nghề khác

f. Nghề nông

B.Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG
Rất kém

Kém

Bình thường

Tốt

Rất tốt

1

2

3

4

5

Rất
Stt

Câu hỏi

kém
1

1

Trụ sở làm việc , nơi giao dịch với khách hàng có khang

Kém

Bình
thường

Tốt

Rất tốt

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

trang,lịch sự thuận ,tiện cho khách hàng ?
Quý khách có ấn tương với logo của BIDV và câu slogan

2
3

“Chia sẻ cơ hội –Hợp tác thành công” ?
Đồng phục, cách giao tiếp ứng xử của CBCNV BIDV
chuyên nghiệp năng động hiệu quả luôn văn minh lịch sự
trong giao tiếp có làm khách hàng hài lòng ?

4

Chất lượng dịch vụ, mức độ đa dạng của sản phẩm BIDV có
đáp ứng yêu cầu của khách hàng

5

Thương hiệu BIDV ấn tượng so với các thương hiệu ngân
hàng khác

6

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Việc chia sẻ, công khai thông tin về hoạt động của BIDV
với khách hàng luôn được thực hiện kịp thời

10

4

Chính sách quan tâm chăm sóc dành cho khách hàng tại
BIDV hiện tại

9

3

Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCNV BIDV đối
với Quý khách hàng

8

2

Các nội dung khách hàng thắc mắc, khiếu nại có được giải
quyết nhanh chóng và thỏa đáng

7

1

BIDV luôn là sự lựa chọn của khách hàng do uy tín thương
hiệu chất lượng dịch vụ phục vụ

Xin chân thành cảm ơn Qúy Khách Hàng rất nhiều!

PHỤ LỤC 3
PHẦN CÂU HỎI KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MÔ HÌNH VĂN HÓA
TẠI BIDV VĨNH LONG
*Cách trả lời: với mỗi nội dung, Anh/ Chị vui lòng cho điểm từ 1 đến 10 vào trong
hai cột dưới đây:
-Cột hiện tại: Anh/ Chị vui lòng cho thang điểm theo mức độ giống với tình trạng
hiện nay của BIDV Vĩnh Long: 1 là hoàn toàn không giống, 10 là hoàn toàn giống;
-Cột mong muốn: Anh/ Chị vui lòng xác định mức độ lý tưởng mà Anh/ Chị mong
muốn cho BIDV Vĩnh Long theo thang điểm: 1 là hoàn toàn không nên có, 10 là
hoàn toàn cần có.
TT

Nội dung câu hỏi
Không khí làm việc ở BIDV Vĩnh Long luôn đầy ấp tình

1

người, mọi người vui vẻ, đùa vui, chia sẻ và quan tâm
nhau như anh em một nhà.

2

Tiêu chí thành công của BIDV Vĩnh Long là dẫn đầu
trên thị trường và dẫn đầu đối thủ
BIDV Vĩnh Long chọn lựa chiến lược đổi mới, luôn tìm

3

kiếm cơ hội mới, thu nhận các nguồn lực mới và tạo ra
những thách thức mới.
BIDV Vĩnh Long kết dính với những người cần sự rõ

4

ràng và minh bạch về chính sách, nội quy về quyền hạn
và trách nhiệm.
Mọi người trong BIDV Vĩnh Long làm việc độc lập,

5

không bị ràng buộc về thời gian và công việc. Mỗi
người sáng tạo theo cách độc đáo của mình.
Thân thiện, gần gũi, ân cần, hỗ trợ, và bao dung là

6

những đặc tính mà ai cũng nhìn thấy ở những người
lãnh đạo của BIDV Vĩnh Long.

Cột hiện
tại

Cột mong
muốn

TT

Nội dung câu hỏi
Ai vào BIDV Vĩnh Long, cũng cảm nhận không khí

7

nghiêm ngặt, luật lệ và kỷ luật. Mọi người chịu sự kiểm
soát gắt gao bởi các quy trình hệ thống.
Những người ưa thích sự tự do sẽ tìm thấy ở BIDV Vĩnh

8

Long một sức hút mãnh liệt. Môi trường luôn cho phép
đổi mới sáng tạo, cải tiến và thay đổi.
Chiến lược nổi trội của BIDV Vĩnh Long là bền vững và

9

ổn định. Lấy việc kiểm soát, chất lượng, tiêu chuẩn, và
hoạt động nhịp nhàng làm con đường tới thành công.
Sự tự do phá cách và sáng tạo là đặc tính nổi trội ở

10

BIDV Vĩnh Long. Mọi người vô cùng năng động và
chấp nhận mạo hiểm.
Lãnh đạo BIDV Vĩnh Long thể hiện đầy quyền lực, chi

11

tiết và nghiêm nghị. Luôn có khoảng cách xa với nhân
viên.
Xây dựng đội ngũ là chọn lựa chiến lược hàng đầu của

12

BIDV Vĩnh Long. Luôn tuyển dụng, đào tạo, và phát
triển những con người tin tưởng, cởi mở và kiên định
cùng doanh nghiệp.

13

Lãnh đạo BIDV Vĩnh Long cực kỳ thoải mái, luôn đổi
mới, dám nghĩ dám làm, hài hước và cực kỳ mạo hiểm.
Cách quản lý nhân viên của BIDV Vĩnh Long là tạo sự

14

cạnh tranh quyết liệt trong nội bộ, mọi người làm việc
áp lực cao và mãnh liệt vì thành tích.
BIDV Vĩnh Long định nghĩa thành công là có các sản

15

phẩm, dịch vụ độc đáo nhất hoặc mới nhất. Luôn đi tiên
phong đổi mới về sản phẩm, dịch vụ.

16

Mọi người trong BIDV Vĩnh Long ai cũng thi thố khốc
liệt để lập thành tích, được trọng thưởng, được tôn vinh

Cột hiện
tại

Cột mong
muốn