Tải bản đầy đủ
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ

IV. Phần đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại BIDV Vĩnh Long
Sau đây là những câu hỏi chia sẻ liên quan đến việc đánh giá các yếu tố cấu thành
văn hóa doanh nghiệp tại BIDV Vĩnh Long. Anh/ Chị xin vui lòng đánh giá (X) vào
lựa chọn của Anh /Chị, mỗi câu chỉ có một lựa chọn:
1: Rất kém

2: Kém

3: Bình thường

4: Tốt

Các giá trị được đánh giá

5: Rất tốt

Mức độ đánh giá

Các giá trị hữu hình
Hệ thống trụ sở làm việc của BIDV Vĩnh Long được đầu
tư khang trang hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu công
tác

1

2

3

4

5

Các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa luôn được BIDV Vĩnh
Long quan tâm nhiều và tổ chức có chất lượng. Các hoạt
động truyền thống như Tết Nguyên Đán, 8/3, 20/10,…)
tổ chức định kỳ và diễn ra có hiệu quả đáp ứng nhu cầu
của người lao động

1

2

3

4

5

Slogan của BIDV “Chia sẻ cơ hội- Hợp tác thành công”
phù hợp và tạo được niềm tin với khách hàng

1

2

3

4

5

Các cuộc họp, hội nghị, đại hội, các nghi lễ luôn diễn ra
nghiêm túc trang trọng

1

2

3

4

5

Thương hiệu và logo BIDV dễ nhớ luôn tạo được ấn
tượng phù hợp với hoạt động kinh doanh (Cẩm nang
nhận diện thương hiệu năm 2009 ban hành chính thức)

1

2

3

4

5

Đồng phục sẽ làm Anh/Chị cảm thấy tự hào là nhân viên
của BIDV nếu có đồng phục riêng của BIDV

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Các giá trị được tuyên bố
Tầm nhìn của BIDV phù hợp thực tế kinh doanh
Đến năm 2020 BIDV sẽ trở thành tập đoàn tài chính
ngân hàng có uy tín,chất lượng, hiệu quả nhất Việt Nam,
TOP 10 ngân hàng nổi tiếng nhất Châu Á
Sứ mệnh phát triển của BIDV

Triết lý kinh doanh của BIDV là phù hợp và hiệu quả
trong hoạt động kinh doanh

1

2

3

4

5

Bộ Qui tắc ứng xử

1

2

3

4

5

Bộ Qui chuẩn đạo đức nghề nghiệp

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Các quan niệm chung
Những quan niệm chung ( ý thức tuân thủ pháp luật và
quy định, công khai chia sẻ thông tin, ý thức tự chịu trách
nhiệm)

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Kính gửi: Quý khách hàng
Chúng tôi là học viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học
Kinh Tế TPHCM. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “ Văn hóa
doanh nghiệp của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-Chi
Nhánh Tỉnh Vĩnh Long”.
Kính mong nhận được sự giúp đỡ Quý khách hàng dành chút thời gian để
điền vào phiếu khảo sát này. Ý kiến đóng góp của Quý khách hàng là nguồn thông
tin quý giá giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài. Chúng tôi đảm bảo sẽ không sử dụng
thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác, tất cả các câu trả lời của quý khách
hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Xin chân thành cảm ơn và cho phép chúng tôi được
kính gửi đến Quý khách hàng lời chúc mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.
Hướng dẫn cách đánh dấu: Xin Quý khách hàng vui lòng đánh dấu câu trả lời
bằng cách khoanh tròn 1 sự lựa chọn ở từng câu hỏi.
A.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
1. Giới tính của Anh/Chị
a. Nam

b.Nữ

2. Độ tuổi của Anh/Chị
a. Dưới 25 tuổi

b. 26-35 tuổi

c. 36-45 tuổi

d. Trên 45 tuổi

3. Trình độ chuyên môn?
a. Cao đẳng

b. Đại học

c. Trên đại học

4. Thu nhập hằng tháng của Anh/Chị?
a. <3 triệu

b. Từ 3->5 triệu

d. Từ 7-<9 triệu

e. Trên 9 triệu

c.Từ 5-<7 triệu

5. Anh/Chị vui lòng cho biết nghề nghiệp
a. Nội trợ

b. Công chức/viên chức

c.Kinh doanh

d.Cán bộ quản lý

e.Nghề khác

f. Nghề nông

B.Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG
Rất kém

Kém

Bình thường

Tốt

Rất tốt

1

2

3

4

5

Rất
Stt

Câu hỏi

kém
1

1

Trụ sở làm việc , nơi giao dịch với khách hàng có khang

Kém

Bình
thường

Tốt

Rất tốt

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

trang,lịch sự thuận ,tiện cho khách hàng ?
Quý khách có ấn tương với logo của BIDV và câu slogan

2
3

“Chia sẻ cơ hội –Hợp tác thành công” ?
Đồng phục, cách giao tiếp ứng xử của CBCNV BIDV
chuyên nghiệp năng động hiệu quả luôn văn minh lịch sự
trong giao tiếp có làm khách hàng hài lòng ?

4

Chất lượng dịch vụ, mức độ đa dạng của sản phẩm BIDV có
đáp ứng yêu cầu của khách hàng