Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ

II. Phần đánh giá VHDN tại BIDV Vĩnh Long
Sau đây là những câu hỏi chia sẻ liên quan đến việc đánh giá các yếu tố cấu thành
VHDN tại BIDV Vĩnh Long. Anh/ Chị xin vui lòng đánh giá (X) vào lựa chọn của
Anh /Chị, mỗi câu chỉ có một lựa chọn:
1: Rất kém

2: Kém

3: Bình thường

4: Tốt

Các giá trị được đánh giá
Các giá trị hữu hình

5: Rất tốt

Mức độ đánh giá
Rất
kém

Bình

Tốt

Rất tốt

15

50

36

38

68

1

68

29

3

45

52

10

7

68

29

3

18

68

10

23

8

37

62

9

30

68

Kém

thường

Hệ thống trụ sở làm việc của BIDV Vĩnh
Long khang trang hiện đại đáp ứng nhu cầu công

6

tác
Các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa luôn được
BIDV Vĩnh Long quan tâm nhiều và tổ chức có
chất lượng (Tết Nguyên Đán, 8/3, 27/4, 20/10,…)
Slogan BIDV “Chia sẻ cơ hội- Hợp tác thành
công” phù hợp và tạo được niềm tin với KH

7

Các cuộc họp, hội nghị, đại hội, các nghi lễ
luôn diễn ra nghiêm túc trang trọng
Thương hiệu và logo BIDV dễ nhớ luôn tạo
được ấn tượng, phù hợp với hoạt động kinh doanh
(Cẩm nang nhận diện thương hiệu năm 2009)
Đồng phục của ngành sẽ làm Anh/Chị cảm
thấy tự hào là nhân viên của BIDV
Các giá trị được tuyên bố
Tầm nhìn của BIDV phù hợp thực tế kinh
doanh Đến năm 2020 BIDV sẽ trở thành tập đoàn
tài chính NH có uy tín,chất lượng, hiệu quả nhất
Việt Nam,TOP 10 NH nổi tiếng nhất Châu Á
Sứ mệnh phát triển của BIDV

Triết lý kinh doanh của BIDV là phù hợp và
hiệu quả trong hoạt động kinh doanh

13

78

16

48

59

12

53

42

23

21

63

Bộ Qui tắc ứng xử
Bộ Qui chuẩn đạo đức nghề nghiệp
Các quan niệm chung
Những quan niệm chung ( ý thức tuân thủ
pháp luật và quy định, công khai chia sẻ thông
tin, ý thức tự chịu trách nhiệm)

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Kính gửi các Anh/Chị!
Chúng tôi là học viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học
Kinh Tế TPHCM. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “ Văn hóa
doanh nghiệp của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-Chi
Nhánh Tỉnh Vĩnh Long”. Kính mong quý Anh/ Chị dành chút thời gian để điền
vào phiếu khảo sát này. Ý kiến đóng góp của quý Anh/ Chị là nguồn thông tin quý
giá giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài. Chúng tôi đảm bảo sẽ không sử dụng thông tin
này cho bất kỳ mục đích nào khác.
Xin chân thành cảm ơn và cho phép chúng tôi được gửi đến Quý Anh/ Chị lời chúc
sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
III. Phần thông tin về đối tượng khảo sát (Chỉ đánh dấu một lựa chọn cho mỗi
câu hỏi)
1.Bạn đã làm việc tại BIDV Vĩnh Long được bao lâu?
b. Dưới 1 năm

b,. 1 năm đến 3 năm

d. 5 năm đến 10 năm

e. trên 10 năm

c. 3 năm đến 5 năm

2. Giới tính của Bạn là?
a. Nam

b. Nữ

3.Bạn bao nhiêu tuổi?
a. Dưới 25 tuổi

b. 26-35 tuổi

c. 36-45 tuổi

d. Trên 45 tuổi

4. Trình độ chuyên môn?
a. Cao Đẳng

b,Đại học

c. Trên đại học

IV. Phần đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại BIDV Vĩnh Long
Sau đây là những câu hỏi chia sẻ liên quan đến việc đánh giá các yếu tố cấu thành
văn hóa doanh nghiệp tại BIDV Vĩnh Long. Anh/ Chị xin vui lòng đánh giá (X) vào
lựa chọn của Anh /Chị, mỗi câu chỉ có một lựa chọn:
1: Rất kém

2: Kém

3: Bình thường

4: Tốt

Các giá trị được đánh giá

5: Rất tốt

Mức độ đánh giá

Các giá trị hữu hình
Hệ thống trụ sở làm việc của BIDV Vĩnh Long được đầu
tư khang trang hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu công
tác

1

2

3

4

5

Các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa luôn được BIDV Vĩnh
Long quan tâm nhiều và tổ chức có chất lượng. Các hoạt
động truyền thống như Tết Nguyên Đán, 8/3, 20/10,…)
tổ chức định kỳ và diễn ra có hiệu quả đáp ứng nhu cầu
của người lao động

1

2

3

4

5

Slogan của BIDV “Chia sẻ cơ hội- Hợp tác thành công”
phù hợp và tạo được niềm tin với khách hàng

1

2

3

4

5

Các cuộc họp, hội nghị, đại hội, các nghi lễ luôn diễn ra
nghiêm túc trang trọng

1

2

3

4

5

Thương hiệu và logo BIDV dễ nhớ luôn tạo được ấn
tượng phù hợp với hoạt động kinh doanh (Cẩm nang
nhận diện thương hiệu năm 2009 ban hành chính thức)

1

2

3

4

5

Đồng phục sẽ làm Anh/Chị cảm thấy tự hào là nhân viên
của BIDV nếu có đồng phục riêng của BIDV

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Các giá trị được tuyên bố
Tầm nhìn của BIDV phù hợp thực tế kinh doanh
Đến năm 2020 BIDV sẽ trở thành tập đoàn tài chính
ngân hàng có uy tín,chất lượng, hiệu quả nhất Việt Nam,
TOP 10 ngân hàng nổi tiếng nhất Châu Á
Sứ mệnh phát triển của BIDV