Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MẪU DỮ LIỆU

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MẪU DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ

31

DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Healthcare

HOSE

32

DHT

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Healthcare

HNX

33

DIC

Basic Materials

HOSE

34

DMC

Healthcare

HOSE

35

DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Consumer Cyclicals

HNX

36

DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu
khí-CTCP

Basic Materials

HOSE

37

DPR

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Consumer Cyclicals

HOSE

38

DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Industrials

HOSE

39

DRC

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Consumer Cyclicals

HOSE

40

DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo
dục Nam Định

Consumer Cyclicals

HNX

41

DTT

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

Basic Materials

HOSE

42

DXP

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Industrials

HNX

43

DXV

Basic Materials

HOSE

44

EBS

Consumer Cyclicals

HNX

45

FMC

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

46

FPT

Công ty Cổ phần FPT

Consumer Cyclicals

HOSE

47

GIL

Consumer Cyclicals

HOSE

48

GMC

Consumer Cyclicals

HOSE

49

GMD

Công ty Cổ phần Gemadept

Industrials

HOSE

50

GTA

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Consumer Cyclicals

HOSE

51

HAP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

Basic Materials

HOSE

52

HAS

Công ty Cổ phần HACISCO

Industrials

HOSE

53

HAX

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Consumer Cyclicals

HOSE

54

HBC

Industrials

HOSE

55

HBE

Consumer Cyclicals

HNX

56

HCC

Basic Materials

HNX

57

HCT

Basic Materials

HNX

58

HHC

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Consumer Non-Cyclicals

HNX

59

HJS

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Utilities

HNX

60

HMC

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ
Chí Minh

Basic Materials

HOSE

61

HNM

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Consumer Non-Cyclicals

HNX

62

HPG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Basic Materials

HOSE

63

HRC

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Consumer Cyclicals

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
DIC
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
Domesco

Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây
dựng Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà
Nội

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại
May Sài Gòn

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh
Địa ốc Hoà Bình
Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường
học Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm Intimex
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ
Vận tải Xi măng Hải Phòng

64

HT1

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

Basic Materials

HOSE

65

HTP

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà
Phát

Industrials

HNX

66

HTV

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên

Industrials

HOSE

67

HUT

Công ty Cổ phần Tasco

Industrials

HNX

68

ICF

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

69

IMP

Healthcare

HOSE

70

KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

71

KHP

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Utilities

HOSE

72

KKC

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh
Kim khí

Basic Materials

HNX

73

KMR

Công ty Cổ phần Mirae

Consumer Cyclicals

HOSE

74

L10

Industrials

HOSE

75

L18

Industrials

HNX

76

L43

Công ty cổ phần Lilama 10
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số
18
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Industrials

HNX

77

L61

Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Industrials

HNX

78

L62

Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Industrials

HNX

79

LAF

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

80

LBE

Consumer Cyclicals

HNX

81

LGC

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Industrials

HOSE

82

LSS

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

83

LTC

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Industrials

HNX

Industrials

HNX

Industrials

HNX

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
Thủy Sản
Công ty Cổ phần Dược phẩm
IMEXPHARM

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu
Long An
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường
học Long An

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương
Tài
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
BDC Việt Nam

84

LUT

85

MCO

86

MCP

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Basic Materials

HOSE

87

MEC

Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Industrials

HNX

88

MHC

Công ty Cổ phần MHC

Industrials

HOSE

89

MKV

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Healthcare

HNX

90

NAV

Công ty Cổ phần Nam Việt

Consumer Cyclicals

HOSE

91

NBC

Energy

HNX

92

NGC

Consumer Non-Cyclicals

HNX

93

NPS

Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè

Consumer Cyclicals

HNX

94

NSC

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung
ương

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

95

NST

Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Consumer Non-Cyclicals

HNX

96

NTP

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền
Phong

Consumer Cyclicals

HNX

Công ty cổ phần Than Núi Béo –
Vinacomin
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất
khẩu Ngô Quyền

97

OPC

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

Healthcare

HOSE

98

PAC

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Industrials

HOSE

99

PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp
Dầu khí

Technology

HOSE

100

PGC

Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP

Energy

HOSE

101

PGS

Energy

HNX

102

PIT

Industrials

HOSE

103

PJC

Energy

HNX

104

PJT

Energy

HOSE

105

PLC

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Energy

HNX

106

PNC

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Consumer Cyclicals

HOSE

107

POT

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

Technology

HNX

108

PPC

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Utilities

HOSE

109

PSC

Energy

HNX

110

PTC

Industrials

HOSE

111

PTS

Energy

HNX

112

PVC

Energy

HNX

113

PVD

Energy

HOSE

114

PVE

Energy

HNX

115

PVS

Energy

HNX

116

PVT

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Energy

HOSE

117

RAL

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

Industrials

HOSE

118

REE

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

Industrials

HOSE

119

RIC

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Consumer Cyclicals

HOSE

Technology

HOSE

Industrials

HNX

Consumer Cyclicals

HOSE

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng
Miền Nam
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Petrolimex
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải
Petrolimex Hà Nội
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường
thủy Petrolimex

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Sài Gòn
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu
điện
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hải Phòng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa
phẩm Dầu khí-CTCP
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ
Khoan Dầu khí
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khíCTCP
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật
Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Sacom
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại
Tp.Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất
nhập khẩu SAVIMEX

120

SAM

121

SAP

122

SAV

123

SC5

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Industrials

HOSE

124

SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương
Dương

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

125

SD2

Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Industrials

HNX

126

SD4

Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Industrials

HNX

127

SD5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Industrials

HNX

128

SD6

Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Industrials

HNX

129

SD7

Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Industrials

HNX

130

SD9

Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Industrials

HNX

131

SDA

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Industrials

HNX

132

SDD

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông
Đà

Industrials

HNX

133

SFC

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

Energy

HOSE

134

SFI

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Industrials

HOSE

135

SGD

Consumer Cyclicals

HNX

136

SIC

Industrials

HNX

137

SJD

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

Utilities

HOSE

138

SJE

Industrials

HNX

139

SMC

Basic Materials

HOSE

140

SPP

Công ty Cổ phần Sông Đà 11
Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại
SMC
Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

Basic Materials

HNX

141

SRB

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Technology

HNX

142

ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Technology

HOSE

143

STC

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường
học Tp. Hồ Chí Minh

Technology

HNX

144

TAC

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

145

TCM

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công

Consumer Cyclicals

HOSE

146

TCS

Energy

HNX

147

TDN

Energy

HNX

148

THB

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai Vinacomin
Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Consumer Non-Cyclicals

HNX

149

THT

Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Energy

HNX

150

TNA

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập
khẩu Thiên Nam

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

151

TNC

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Consumer Cyclicals

HOSE

152

TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG

Consumer Cyclicals

HNX

153

TPC

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Basic Materials

HOSE

154

TPH

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P
Hà Nội

Industrials

HNX

155

TPP

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Basic Materials

HNX

156

TRA

Công ty Cổ phần TRAPHACO

Healthcare

HOSE

157

TRC

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Consumer Cyclicals

HOSE

158

TS4

Công ty cổ phần Thủy sản số 4

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

159

TSC

Basic Materials

HOSE

160

TST

Technology

HNX

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ
Chí Minh
Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông
Đà

Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông
nghiệp Cần Thơ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn
thông

161

TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ
Trường Thành

Consumer Cyclicals

HOSE

162

TV4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Industrials

HNX

Basic Materials

HNX

Industrials

HOSE

Utilities

HOSE

Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi
măng
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya
Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và
Đô thị Idico

163

TXM

164

TYA

165

UIC

166

VBH

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Technology

HNX

167

VC2

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

Industrials

HNX

168

VC6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Industrials

HNX

169

VC7

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

Industrials

HNX

170

VCS

Công ty cổ phần Vicostone

Consumer Cyclicals

HNX

171

VDL

Consumer Non-Cyclicals

HNX

172

VE1

Industrials

HNX

173

VFR

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO
1
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Industrials

HNX

174

VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

175

VID

Basic Materials

HOSE

176

VIP

Energy

HOSE

177

VMC

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Thương mại Viễn Đông
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu
VIPCO
Công ty Cổ phần Vimeco

Industrials

HNX

178

VNA

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship

Industrials

HOSE

179

VNE

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt
Nam

Industrials

HOSE

180

VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Consumer Non-Cyclicals

HOSE

181

VNS

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Industrials

HOSE

182

VPK

Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật

Basic Materials

HOSE

183

VSC

Industrials

HOSE

184

VSH

Utilities

HOSE

185

VTB

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Technology

HOSE

186

VTO

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu
VITACO

Energy

HOSE

187

VTS

Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

Basic Materials

HNX

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt
Nam
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

PHỤ LỤC 2 CÁC BẢNG KẾT QUẢ HỒI QUY
Bảng 4.3: Kết quả hồi quy mô hình ước lượng chi đầu tư mới kỳ vọng Ie_new i,t bằng
FEM và GMM
Fixed-effects (within) regression
Group variable: firm

Number of obs
Number of groups

=
=

1122
187

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

6
6.0
6

within = 0.1558
between = 0.0038
overall = 0.0076

corr(u_i, Xb)

F(7,928)
Prob > F

= -0.7881

=
=

i_new

Coef.

li_new
lcash
ltobinq
lsize
lage
lroa
lleverage
_cons

.1604585
.1089457
-.0099196
-.042784
-.0017982
.1996494
-.0010152
1.161089

.0268677
.0289146
.0079845
.0089211
.0015562
.0437759
.0294065
.2290811

sigma_u
sigma_e
rho

.0758196
.06112818
.60605702

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

t
5.97
3.77
-1.24
-4.80
-1.16
4.56
-0.03
5.07

F(186, 928) =

P>|t|
0.000
0.000
0.214
0.000
0.248
0.000
0.972
0.000

24.47
0.0000

[95% Conf. Interval]
.1077301
.0522001
-.0255894
-.060292
-.0048523
.1137382
-.0587262
.7115122

1.93

.2131869
.1656913
.0057502
-.0252761
.0012558
.2855607
.0566957
1.610666

Prob > F = 0.0000

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: firm
Time variable : year
Number of instruments = 39
Wald chi2(6) =
115.04
Prob > chi2
=
0.000
i_new

Coef.

li_new
lcash
ltobinq
lsize
lage
lroa
lleverage
_cons

.4776535
.0848064
-.00616
-.0537601
.0048424
.3872012
.2433589
1.273417

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Std. Err.
.1139133
.0396887
.01717
.0334747
.0051289
.1494252
.1356559
.8276732

z
4.19
2.14
-0.36
-1.61
0.94
2.59
1.79
1.54

P>|z|
0.000
0.033
0.720
0.108
0.345
0.010
0.073
0.124

=
=
=
=
=

1122
187
6
6.00
6

[95% Conf. Interval]
.2543876
.0070179
-.0398125
-.1193694
-.00521
.0943333
-.0225219
-.3487924

.7009194
.1625949
.0274926
.0118491
.0148949
.6800691
.5092397
2.895627

Instruments for first differences equation
Standard
D.(lcash lroa)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L(1/.).(D2.ltobinq lleverage lcash)
Instruments for levels equation
Standard
_cons
lcash lroa
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of overid. restrictions: chi2(31)

=

29.26

-6.04
1.82

Pr > z =
Pr > z =

0.000
0.068

Prob > chi2 =

0.556

Bảng 4.4: Kết quả hồi quy đo lường độ nhạy cảm của đầu tư bất thường (Iu_new) đối
với dòng tiền tự do (FCF)
Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: firm
Time variable : year
Number of instruments = 13
Wald chi2(3) =
14.88
Prob > chi2
=
0.002

iu_newgmm

Coef.

dumfcf1gmm
fcfdumfcf2
fcfdumfcf1
_cons

-.0961116
.0705293
.4793398
-.0616165

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Robust
Std. Err.
.0350518
.0346362
.1625152
.0092196

z
-2.74
2.04
2.95
-6.68

P>|z|

=
=
=
=
=

485
138
0
3.51
5

[95% Conf. Interval]

0.006
0.042
0.003
0.000

-.1648118
.0026436
.160816
-.0796866

-.0274114
.138415
.7978637
-.0435465

Instruments for first differences equation
Standard
D.(D2.dumfcf1gmm L.dumfcf1gmm fcfdumfcf2)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L(4/6).dumfcf1gmm
Instruments for levels equation
Standard
D2.dumfcf1gmm L.dumfcf1gmm fcfdumfcf2
_cons
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
DL3.dumfcf1gmm
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of
(Not robust,
Hansen test of
(Robust, but

-2.92
0.31

overid. restrictions: chi2(9)
= 15.26
but not weakened by many instruments.)
overid. restrictions: chi2(9)
= 13.74
weakened by many instruments.)

Pr > z =
Pr > z =

0.003
0.756

Prob > chi2 =

0.084

Prob > chi2 =

0.132

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
Group variable: firm
Time variable : year
Number of instruments = 13
Wald chi2(3) =
17.54
Prob > chi2
=
0.001

iu_newgmm

Coef.

dumfcf1gmm
fcfdumfcf2
fcfdumfcf1
_cons

-.0128347
-.1515353
.2515529
.0251058

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
Robust
Std. Err.
.0355467
.1108973
.0973516
.0164705

z
-0.36
-1.37
2.58
1.52

P>|z|
0.718
0.172
0.010
0.127

=
=
=
=
=

450
142
0
3.17
5

[95% Conf. Interval]
-.0825048
-.36889
.0607472
-.0071758

.0568355
.0658194
.4423585
.0573874

Instruments for first differences equation
Standard
D.(D2.dumfcf1gmm L.dumfcf1gmm fcfdumfcf2)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L(4/6).(dumfcf1gmm fcfdumfcf2)
Instruments for levels equation
Standard
D2.dumfcf1gmm L.dumfcf1gmm fcfdumfcf2
_cons
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =
Sargan test of overid. restrictions: chi2(9)
= 17.11
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(9)
= 15.93

-2.11
-0.37

Pr > z =
Pr > z =

0.035
0.711

Prob > chi2 =

0.047

Prob > chi2 =

0.068