Tải bản đầy đủ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Tiếng Anh
1. Arditti, F. D. , 1967. Risk and return on equity. Journal of Finance, 22(1),
19–36.
2. Bradley, M., Jarrell, G. A., & Kim, E. H. , 1984. On the existence of an
optimal capital structure: theory and evidence. Journal of Finance, 39(3),
857–878.
3. Cheng, Liu & Chien, 2010. Capital structure and firm value in China: A panel
threshold regression analysis. African Journal of Business Management Vol.
4(12), p. 2500-2507.
4. Fama, E. F., & French, K. , 1992. The cross-section of expected stock
returns. Journal of Finance, 47(2), 427–466.
5. Ghosh, Saurabh, 2008. Do Leverage, Dividend Policy and Profitability
Influence Future Value of Firm? Evidence from India. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1158251
6. Ho, R. Y. W., Strange, R., & Piesse, J., 2008. Corporate financial leverage
and asset pricing in the Hong Kong market. International Business Review,
17(1), 1–7.
7. Hou, K., & Robinson, D. T., 2006. Industry concentration and average
stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1927–1956.
8. Hull, R. M., 1999. Leverage Ratios, Industry Norms, and Stock Price
Reaction: An Empirical Investigation of Stock-for-Debt Transactions.
Financial Management, 25(2), 32–45.
9. Le, Thi Phuong Vy & Phung, Duc Nam, 2013. Foreign Ownership, Capital
Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms
(January 2, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2196228
10. Miao, J. , 2005. Optimal capital structure and industry dynamics. Journal
of Finance, 60(6), 2621–2659.
11. Muhammad & Tanveer, 2012. Impact of Capital Structure on Firms’ Financial
Performance: Evidence from Pakistan. Research Journal of Finance and
Accounting . Vol 3, No 9.
12. Muradoglu & Sivaprasad, 2012. Capital structure and abnormal returns.
International Business Review 21 (2012) 328–341
13. Mustafa M.S, Osama S.H, 2012. Capital structure and corporate performance
empirical study on the public jordanian shareholdings firms listed in the amman
stock market. European Scientific Journal. October edition vol. 8, No.22

14. Myers & Majluf 1984. Corporate financing and investment decisions when
firms have information that investors do not have. Journal of Financial
Economics, 13, 187-221.
15. Myers, S. C., 1977. Determinants of corporate borrowing. Journal of
Financial Economics, 5(2), 147–175.
16. Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi Canh, 2012. The Effect of Capital Structure
on Firm Value for Vietnam's Seafood Processing Enterprises.International
Research Journal of Finance & Economics;Apr2012, Issue 89, p221.
17. Oraluck & Mohamed, 2005. Optimal Capital Structure and Firm Value
Australian Evidence: 1991 – 2003. Monash University. Available
at:http://www.efmaefm.org/efma2005/papers/17-arsiraphongphisit_paper.pdf
18. Ovtchinnikov, A. V., 2010. Capital structure decisions: evidence from
deregulated industries. Journal of Financial Economics, 95(2), 249–274.
19. Panayiotis G., Georgia, 2011. Leverage and Returns in Three Countries of
Southern European Region. European Research Studies, Volume XIV, Issue
(4).
20. San & Heng, 2011. Capital Structure and Corporate Performance of Malaysian
Construction Sector. International Journal of Humanities and Social Science
Vol. 1 No. 2; February 2011
21. Schumpeter, J. , 1912. The theory of economic development. Cambridge,
Mass: Harvard University Press.
22. Schwartz, E. , 1959. Theory of the capital structure of the firm. Journal
of Finance, 14(1), 18–39.
23. Strong, N., & Xu, X. G. , 1997. Explaining the cross-section of UK
expected stock returns. British Accounting Review, 29(1), 1–23.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách ngành và các công ty trong mẫu nghiên cứu

Ngành
Nông
nghiệp

Khai
khoáng

Sản xuất
chế biến

Năng
lượng


chứng
khoán
DPR
PHR
TRC
HRC
NSC
SSC
TNC
PVD
BMC
NNC
KSB
LCM
PTK
KTB
C32
KSS
KSA
VNM
DPM
HPG
KDC
DHG
VCF
HSG
DRC
HVG
BMP
GAS
VSH
PGD
TMP
TBC

Tên công ty
CTCP CAO SU ĐỒNG PHÚ
CTCP CAO SU PHƯỚC HÒA
CTCP CAO SU TÂY NINH
CTCP CAO SU HÒA BÌNH
CTCP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
CTCP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
CTCP CAO SU THỐNG NHẤT
TỔNG CTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
CTCP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO
CAI
CTCP LUYỆN KIM PHÚ THỊNH
CTCP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
TỔNG CTCP KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO
CTCP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
CTCP SỮA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
– CTCP
CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
CTCP KINH ĐÔ
CTCP DƯỢC HẬU GIANG
CTCP VINACAFÉ BIÊN HÒA
CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN
CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG
CTCP HÙNG VƯƠNG
CTCP NHỰA BÌNH MINH
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CTCP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH
CTCP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

BTP
SJD
CNG
KHP
Xây dựng REE
CII
CTD
HBC
HDG
PXS
FCN

Bán
buôn-bán
lẻ

LCG
VNE
CLG
PNJ
PET
HHS
PGC
VIP
SMC
FDC
GIL

Vận tải

COM
HLG
GMD
DVP
VNS
PVT
VSC
TMS
VOS
GTT
TCL

Bất động
sản

VTO
VIC
HAG

CTCP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
CTCP CNG VIỆT NAM
CTCP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH
CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CTCP XÂY DỰNG COTEC
CTCP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA
BÌNH
CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
CTCP KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
CTCP KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM
FECON
CTCP LICOGI 16
TỔNG CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC
CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
TỔNG CTCP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
CTCP GAS PETROLIMEX
CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CTCP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH THẠNH
CTCP VẬT TƯ XĂNG DẦU
CTCP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
CTCP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CTCP TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT NAM
CTCP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTCP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
CTCP THUẬN THẢO
CTCP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN
CẢNG
CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CTCP
CTCP HOÀNG ANH GIA LAI