Tải bản đầy đủ
4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THU LỢI

4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THU LỢI

Tải bản đầy đủ

47

cứu và mở rộng thị trường sang các nước lân cận trong khu vực như Campuchia,
Myanma … sẽ giúp công ty có thể tăng trưởng doanh thu cũng như hiện thực hóa
được tầm nhìn của mình đồng thời nó cũng góp phần làm gia tăng thương hiệu
Cofico trên thị trường.
- Cũng cố mối quan hệ với khách hàng cũ cũng là một giải pháp để có thể có
thêm cơ hội tăng trưởng doanh thu khi các khách hàng này có nhu cầu đầu tư xây
dựng một dự án mới. Công ty nên thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tạo mối quan
hệ tốt với các khách hàng, thực hiện nghiêm túc công tác bảo hành, bảo trì dự án
nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng.
- Giải pháp tiếp theo đó là cần phải xây dựng bộ phận marketing cho công ty.
Hiện tại công ty chưa có bộ phận Marketing. Việc xây dựng bộ phận marketing sẽ
giúp cho công ty có thể hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng, về các nhu cầu của
khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Thông qua các nghiên cứu về
marketing, công ty có thể đánh giá và lựa chọn được phân khúc thị trường và khách
hàng mục tiêu phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay của nền kinh tế, công ty nên
hướng đến khách hàng mục tiêu là các nhà đầu tư có năng lực tài chính ổn định và
vững mạnh đảm bảo khả năng thanh toán như thi công xây dựng nhà xưởng với
khách hàng là các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tập đoàn nước ngoài.
- Cuối cùng là giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng để có cơ hội
tham gia các dự án tiếp theo của các khách hàng này. Một số các giải pháp nhằm
nâng cao sự hài lòng khách hàng:
Giải pháp kiểm soát tiến độ thi công:
Vấn đề thi công đúng tiến độ như đã cam kết với khách hàng là yếu tố có sức
ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng. Việc
thi công đúng tiến độ không những đem lại hiệu quả kinh doanh cho các khách
hàng mà còn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho chính công ty do tiết kiệm
được các khoản chi phí phát sinh kéo dài tiến độ.

48

-

Công ty cần phải bổ sung chức năng kiểm soát tiến độ cho bộ phận

QA/QC, xây dựng lại quy trình kiểm soát tiến độ cho chặt chẽ và hiệu quả hơn với
một số tiêu chí hiện tại chưa tốt công ty cần chú ý như sau:


Cập nhật và xây dựng tiến độ chi tiết hàng tháng, hàng tuần từ bảng

tiến độ tổng được khách hàng phê duyệt.


Hàng tuần, Trưởng ban quản lý dự án sẽ báo cáo tiến độ thực hiện cho

bộ phận kiểm soát tiến độ và một số các bộ phận chức năng liên quan khác của công
ty một cách kịp thời và nghiêm túc. Nội dung của báo cáo bao gồm:
 Tiến độ theo kế hoạch
 Tiến độ thực tế thực hiện
 Dự kiến tiến độ phần công việc còn lại dựa trên việc nội suy theo xu
hướng của phần việc đã thực hiện trước đó và đưa ra kết quả sai lệch so với tiến độ
kế hoạch.
 Phân tích nguyên nhân gây ra các sai lệch
 Đề xuất biện pháp rút ngắn tiến độ, đưa tiến độ của các công việc bị
trễ về đúng với tiến độ theo kế hoạch được duyệt ban đầu. Các biện pháp này phải
thiết thực và được giải quyết một cách triệt để, nếu cần thiết sự hỗ trợ, can thiệp từ
phía công ty thì phải đệ trình ban lãnh đạo phê duyệt một cách kịp thời.
-

Trong suốt quá trình thi công, nếu tiến độ dự án bị kéo dài không do

lỗi của nhà thầu thi công và do lỗi từ phía khách hàng, đơn vị thiết kế hoặc do yếu
tố khách quan từ khí hậu, thời tiết … thì Trưởng ban quản lý dự án phải ghi nhận
ngay bằng văn bản và được khách hàng xác nhận để có thể trình khách hàng phê
duyệt gia hạn tiến độ.
-

Bộ phận kiểm soát tiến độ có trách nhiệm kiểm tra lại số liệu báo cáo

của Trưởng ban quản lý dự án, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay đến
Trưởng ban quản lý dự án để kịp thời điều chỉnh và có biện pháp khắc phục một
cách kịp thời nhất.

49

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm:
-

Một yếu tố khác có sức ảnh hưởng cũng rất lớn đến sự hài lòng của

khách hàng bên cạnh yếu tố tiến độ đó chính là chất lượng thi công xây dựng. Để
thực hiện tốt việc này công ty cần xây dựng quy trình kiểm soát và đảm bảo chất
lượng QA/QC một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, một số tiêu chí hiện tại chưa tốt
công ty cần chú ý như sau:
-

Lựa chọn các đơn vị cung cấp vật tư và nhà thầu phụ có uy tín trên thị

trường, có nguồn lực về tài chính cao, đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu đầu
vào cũng như chất lượng thi công của các nhà thầu phụ nhằm giảm thiểu các sai sót
và số lỗi trong quá trình thi công dự án.
-

Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, các nghị

định, thông tư, quy định của Nhà nước về hệ thống và quy trình quản lý chất lượng
công trình để có thể phổ biến đến đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng QA/QC tại dự
án một cách kịp thời nhất nhằm đem lại hiệu quả nhất cho công tác nghiệm thu với
các đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án.
-

Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho các kỹ sư quản lý chất

lượng dự án về tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình nghiệm thu của từng công
việc xây dựng cụ thể để các kỹ sư này có thể kiểm tra các đội thi công một cách kịp
thời nhất, các lỗi thi công sẽ được giảm thiểu tối đa. Cũng chính vì thế, quá trình
nghiệm thu với các đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án sẽ được thuận lợi và
nhanh chóng hơn, sự hài lòng của tư vấn và khách hàng sẽ được nâng cao hơn, đồng
thời nếu thực hiện tốt việc này cũng sẽ giúp công ty tiết kiệm được chi phí và thời
gian cho những công việc sửa chữa những lỗi thi công, hiệu quả kinh doanh cũng sẽ
được gia tăng.
-

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công hiện trường để phát

hiện các sai sót, sai lệch một cách kịp thời, tránh trường hợp đã thi công xong
nhưng phải tháo bỏ và sửa chữa gây tổn thất rất nhiều về mặt thời gian và chi phí dự
án cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

50

-

Vấn đề hồ sơ pháp lý, biên bản nghiệm thu cũng cần thiết phải được

chú trọng và huấn luyện cho các kỹ sư QA/QC để có thể nắm bắt kịp thời các quy
định của Nhà nước nói chung cũng như các yêu cầu đặc biệt từ phía tư vấn giám sát
hay khách hàng nói riêng. Nếu thực hiện tốt việc này sẽ tạo thuận lợi cho công tác
nghiệm thu khối lượng hàng tháng, vấn đề kiểm tra và xác nhận khối lượng thực
hiện hàng tháng sẽ được nhanh chóng, vấn đề thanh toán từ phía khách hàng cũng
sẽ được cải thiện điều này sẽ giúp cho vấn đề tài chính và quản lý nợ của công ty
được cải thiện theo.
-

Các lỗi thi công nếu xảy ra phải được cập nhật và báo cáo liên tục

hàng ngày đến ban chỉ huy công trường để có biện pháp và kế hoạch xử lý một cách
tối ưu nhất, kịp thời thông báo đến các phòng ban công ty liên quan để có được sự
hỗ trợ và can thiệp kịp thời nhất.
Giải pháp nâng cao tác phong chuyên nghiệp:
-

Tác phong làm việc chuyên nghiệp sẽ gây được một ấn tượng mạnh

mẽ đối với khách hàng và các đối tác của công ty. Bên cạnh đó bộ mặt của công ty
cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, cơ hội cạnh tranh với các đối thủ cũng sẽ
cao hơn, khả năng gia tăng thị phần và tăng trưởng doanh thu cũng sẽ dễ dàng được
hiện thực hóa hơn. Như kết quả ở chương 2, các khách hàng hầu như chưa đánh giá
cao tác phong làm việc hiện tại của công ty. Chính vì thế công ty cần có một số giải
pháp để cải thiện tình trạng này như sau:
-

Công ty cần quy định chặt chẽ thời gian làm việc, trang phục cho

nhân viên khối văn phòng và khối công trường. Khối văn phòng nên thống nhất
trang phục cùng màu, cùng chất liệu tạo sự đồng bộ cao. Khối công trình cần quy
định nghiêm ngặt về trang phục, giày dép và nón an toàn bảo hộ lao động cùng màu,
cùng loại.
-

Các cơ sở vật chất cũng như việc bố trí mặt bằng tổ chức thi công tại

dự án như văn phòng tạm, nhà kho, nhà vệ sinh, đường tạm thi công, công tác điện
nước tạm, các bãi gia công thép … phải được thiết lập một cách gọn gàng, sạch sẽ,
an toàn.

51

-

Các quy định về kỹ thuật cũng như các quy trình làm việc đã cam kết

với đơn vị tư vấn giám sát và khách hàng phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Công ty cần đưa ra những biện pháp khen thưởng, khiển trách và kỷ luật để tạo
động lực cho nhân viên thực hiện tốt công việc.
-

Cần phải tuyên truyền đến từng nhân viên về tiêu chí thái độ làm việc

nhiệt tình, tôn trọng và đáp ứng tối đa các yêu cầu hợp lý từ phía khách hàng một
cách nhanh chóng nhất có thể. Nếu các yêu cầu từ phía khách hàng chưa hợp lý
hoặc chưa rõ phải xử lý một cách linh hoạt hoặc bàn bạc thêm với cấp trên để xử lý,
tránh tình trạng xung đột, căng thẳng gây ảnh hưởng đến thiện cảm từ phía khách
hàng.
b. Giảm chi phí:
- Tiết kiệm chi phí là giải pháp ưu tiên hàng đầu để giảm chi phí. Trước tiên
cần phải tiết giảm các chi phí sản xuất trực tiếp. Công ty nên lựa chọn các cơ sở sản
xuất nguyên vật liệu ở gần địa điểm thi công xây dựng để tiết kiệm chi phí vận
chuyển; sử dụng các lực lượng lao động trực tiếp ngay tại địa phương để tiết kiệm
các khoản lương phụ cấp xa nhà cho công nhân cũng như có thể có cơ hội thuê
được các lao động giá rẻ; tận dụng các trang thiết bị, công cụ dụng cụ, máy móc có
sẵn trong kho để giảm chi phí tồn kho và giảm chi phí đầu tư mới; cố gắng đàm
phán thương thảo với các nhà cung cấp vật tư và các nhà thầu phụ để có giá cả thấp
nhất nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó việc tiết kiệm các khoản chi
phí chung công ty và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng phải được ban lãnh đạo
công ty chú ý vì trong những năm gần đây tỉ lệ các chi phí này trên doanh thu đang
tăng rất cao.
- Giải pháp tiếp theo có thể làm giảm chi phí thi công xây dựng đó là thiết kế
phương án tổ chức thi công tối ưu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật tại dự án,
giảm thiểu các sai sót và sai lệch so với thiết kế. Điều này sẽ hạn chế được các chi
phí sửa chữa sai lệch cũng như các chi phí phát sinh thêm do dự án bị kéo dài tiến
độ.

52

- Việc giảm chi phí đòi hỏi công ty cũng phải chú ý đến việc dự báo giá cả các
nguồn nguyên vật liệu đầu vào vì tiến độ thi công các dự án là tương đối dài, cần
chú ý đến các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng, khi thương thảo hợp đồng
cần phải điều chỉnh giá vật tư thanh toán theo thực tế. Nếu giá trị ký hợp đồng với
khách hàng là trọn gói thì khi ký hợp đồng với các nhà cung cấp vật tư hay nhà thầu
phụ cũng nên thương thảo điều kiện hợp đồng tương tự với họ để giảm thiểu rủi ro
khi trượt giá vật tư hoặc lạm phát tăng cao.
c. Cải thiện quy trình kiểm soát ngân sách dự án hiệu quả:
Để thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và kiểm soát ngân sách dự án, công
ty cần chú ý một số điểm hiện tại chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt như
sau:
- Tất cả các chi phí của dự án đều phải thông qua Trưởng ban quản lý dự án và
Phòng quản lý chi phí kiểm tra và ghi nhận để kiểm soát một cách chặt chẽ các số
liệu về tình trạng chi phí tại từng thời điểm.
- Hàng tuần, trưởng ban Quản lý dự án phải báo cáo tình hình kiểm soát chi
phí thực hiện tại dự án của mình đang theo dõi cho Phòng quản lý chi phí. Nội dung
của báo cáo bao gồm các mục sau:


Ngân sách theo kế hoạchChi phí kế toán thực tếChi phí tiền mặt thực tếDự kiến chi phí kế toán và chi phí tiền mặt cho các công việc còn lại

của dự án. Sau đó đưa ra kết quả sai lệch so với ngân sách kế hoạch.


Phân tích nguyên nhân gây ra các sai lệch nàyCân đối tổng các sai lệch của từng công tác để xem tổng ngân sách dự

án có đủ để thực hiện dự án hay không.


Nếu tổng ngân sách kế hoạch < tổng chi phí thực hiện dự kiến thì

Trưởng ban quản lý dự án phải đưa ra biện pháp tiết kiệm chi phí cho các công việc
còn lại để đảm bảo ngân sách kế hoạch vẫn đủ để thực hiện dự án.

53Đồng thời, Trưởng ban quản lý dự án phải cân đối giữa chi phí kế

toán thực tế tương ứng với sản lượng thực hiện thực tế và ngân sách tương ứng với
sản lượng thực tế thực hiện để kiểm soát và điều chính chi phí dự án một cách kịp
thời nhất theo công thức sau (Nguồn: Phan Thị Thu Hương (2014). Giáo trình quản
trị dự án)
CV = BCWP – ACWP, trong đó:
BCWP: Ngân sách tương ứng với khối lượng công việc thực tế
ACWP: Chi phí kế toán thực tế của khối lượng công việc thực tế
Nếu CV > 0: Không vượt chi phí
Nếu CV = 0: Đúng chi phí
Nếu CV < 0: Vượt chi phí
- Phòng quản lý chi phí có trách nhiệm kiểm tra lại số liệu báo cáo của Trưởng
ban quản lý dự án, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay đến Trưởng ban quản
lý dự án để kịp thời điều chỉnh và có biện pháp khắc phục một cách kịp thời nhất.
- Trong suốt quá trình thi công, các khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng cần
phải được xác nhận ngay của khách hàng bằng văn bản chính thức tại hiện trường,
sau đó cần phát hành và ký phụ lục hợp đồng với khách hàng, tránh để xảy ra tình
trạng nhà thầu thi công trước nhưng sau đó khách hàng không thanh toán hoặc
thanh toán không hợp lý, không đủ bù đắp được lượng chi phí đã bỏ ra, và điều
quan trọng hơn đó là có khả năng gây ra tranh cãi, xung đột không đáng có dẫn đến
sự không hài lòng của khách hàng.
- Bên cạnh đó, việc dự báo các khoản phát sinh giảm và các khoản phạt hợp
đồng từ phía khách hàng cũng cần phải được Trưởng ban quản lý dự án cập nhật và
gửi báo cáo một cách thường xuyên và nghiêm túc đến Phòng quản lý chi phí để kịp
thời điều chỉnh ngân sách cho phù hợp, tránh trường hợp ngân sách ảo nghĩa là cứ
nghĩ là còn ngân sách nhưng thực chất đã hết hoặc không đủ thực hiện do khối
lượng phát sinh giảm và phạt hợp đồng từ phía khách hàng. Đây là một nguyên
nhân gây ra tình trạng vượt ngân sách rất lớn và rất khó lường. Chính vì thế, cần
phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ bộ phận quản lý thi công với Phòng quản lý chi

54

phí của công ty vì bộ phận quản lý thi công có trách nhiệm kiểm soát mọi vấn đề thi
công tại công trường nên sẽ nắm bắt rõ tình hình và thông báo đến Phòng quản lý
chi phí một cách kịp thời nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời Phòng quản
lý chi phí cũng nên trực tiếp xuống công trường để tham quan và nắm bắt tình hình
công trường cùng Ban quản lý dự án để có thể kiểm soát ngân sách dự án một cách
tốt hơn đảm bảo đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.
d. Cải thiện năng suất nhân viên:
- Bố trí lực lượng nhân viên gián tiếp một cách hợp lý nhất. Công ty cần xem
xét và đánh giá lại lực lượng nhân sự hiện tại để sắp xếp công việc một cách hiệu
quả, có thể tinh giảm một số vị trí không cần thiết hoặc luân chuyển cho phù hợp
hoặc tuyển dụng mới nếu thực sự có nhu cầu.
- Xây dựng quy chế đánh giá hiệu quả công việc theo BSC & KPI. Nội dung
quy chế được tác giả đề xuất tại phụ lục 2 (Nguồn: Trần Kim Dung (2014), Quy chế
đánh giá hiệu quả công việc, Tài liệu khóa tập huấn Giao mục tiêu kế hoạch – Đánh
giá hiệu quả thực hiện công việc theo BSC và KPI, Phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam VCCI)
e. Nâng cao năng lực và sự hài lòng nhân viên:
e1. Giải pháp nâng cao năng lực nhân viên:
- Trước hết công ty phải xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực một cách bài bản với quy trình 3 giai đoạn thực hiện như sơ đổ 3.1 sau:

55

Lập kế hoạch

Tổ chức thực hiện

Đánh giá hiệu
quả.

Xác định nhu
cầu đào tạo.

Xây dựng
kế hoạch
đào tạo.

Xác định mục tiêu đào tạo.
Xây dựng chương trình đào tạo và
lựa chọn phương pháp đào tạo.
Lựa chọn người đào tạo/giáo viên.

Thiết lập quy
trình đánh giá
và thực hiện
đánh
giá
chương trình
đào tạo.

Dự tính chi phí đào tạo.
Lựa chọn đối tượng đào tạo.
Tổ chức đào tạo.

Sơ đồ 3.1: Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
(Nguồn: Nguyễn Thùy Linh, 2012)
- Trong giai đoạn tổ chức thực hiện, Công ty cần xây dựng chương
trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo một cách hợp lý và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, việc lựa chọn người đào tạo cũng là một vấn đề đáng quan tâm vì nếu lựa
chọn người đào tạo phù hợp sẽ giúp kết quả đào tạo được hiệu quả, nhân viên sẽ dễ
dàng tiếp thu các kiến thức, năng lực nhân viên chắc chắn sẽ được cải thiện.
- Đội ngũ nhân viên nòng cốt có năng lực cao, có tiềm năng phát triển
là một lực lượng rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp có những giải pháp đúng đắn
và những sáng kiến đột phá trong công việc, kết quả đầu ra của doanh nghiệp sẽ
được cải thiện tạo lợi thế cạnh tranh cũng như sự phát triển bền vững cho mỗi

56

doanh nghiệp. Chính vì thế Cofico cần phải có những kế hoạch hành động cụ thể và
hữu hiệu để giữ chân nhân tài như sau:
- Tìm hiểu hồ sơ nhân sự cá nhân, quan sát, phân tích đánh giá việc
thực hiện công việc hiện tại sau đó thiết lập danh sách các nhân viên nòng cốt.
- Sau đó, cần xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển đặc biệt cho các
nhân viên này theo quy trình đã thể hiện ở bên trên. Bên cạnh đó, cần có những
chính sách đãi ngộ, động viên kịp thời từ lãnh đạo để tạo nguồn cảm hứng và động
lực làm việc cho các nhân viên như: khen thưởng, phụ cấp công việc, tăng lương, tổ
chức tham quan du lịch …, đồng thời cần trao quyền cho nhân viên để các nhân
viên này có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.
e2. Giải pháp ứng dụng công nghệ cho nhân viên và nâng cao hệ thống
thông tin:
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc sẽ giúp công ty nâng cao
năng lực kiểm soát và quản lý, nhân viên có thể nâng cao năng suất làm việc. Công
ty cần nghiên cứu các phần mềm quản lý xây dựng và các phần mềm ứng dụng hỗ
trợ công việc hiện tại cho công ty để có thể tổ chức đào tạo và triển khai áp dụng
một cách hiệu quả nhất như các phần mềm điện toán đám mây, hệ thống hoạch định
nguồn lực doanh nghiệp ERP, các phần mềm ứng dụng kỹ thuật như: mô hình công
trình được gán thông tin (BIM), phần mềm tính toán kết cấu công trình (ETAB),
phần mềm vẽ kỹ thuật (ACAD), phần mềm quản lý dự án (MS PROJECT) …
e3. Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc:
- Đầu tiên là giải pháp nâng cao tác phong chuyên nghiệp như đã nêu ở
trên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nâng cao hình ảnh công ty với khách
hàng và các đối tác cũng như nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên.
- Tiếp theo, Công ty cần nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của
lãnh đạo, cần phải tăng cường công tác đào tạo và huấn luyện cho đội ngũ cán bộ
quản lý hiện tại của công ty.

57

- Cuối cùng là xây dựng quy trình thuyên chuyển và thăng chức (Phụ
lục 3) để tạo tính mới trong công việc, giúp nhân viên không bị nhàm chán công
việc và tạo động lực để nhân viên phấn đấu trong công việc.
3.4.2 Dự kiến kết quả thu đƣợc đến năm 2020:
STT

Chỉ tiêu

Dự kiến kết quả thu đƣợc

1

Lợi nhuận thuần / Doanh thu thuần

4% - 5%

2

Lợi nhuận thuần / Tổng tài sản

6% - 7%

3

ROE

18% - 20%

4

ROA

6% - 7%

3.5 KIẾN NGHỊ:
3.5.1 Kiến nghị đối với Nhà Nƣớc:
- Cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chánh, xây dựng hệ thống pháp
luật ổn định và nhất quán tạo điều kiện cho công tác quản lý thi công xây dựng đạt
hiệu quả cao.
- Phải có hệ thống kiểm soát chặt chẽ các nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu
đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ pháp lý đầy đủ
- Phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông phục vụ tốt hơn cho các công
tác vận chuyển và thi công các công trình xây dựng.
- Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ
quản lý ngành xây dựng.
- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường các dự án thi công xây dựng để
ngăn chặn kịp thời các công tác trái quy định pháp luật, cần xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
- Cần công khai, minh bạch các thông tin để bình ổn thị trường đồng thời tiết
kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp trong ngành.
- Cần có những chính sách kích cầu cho thị trường bất động sản phát triển và
chính sách ngân hàng ổn định với lãi suất hợp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp