Tải bản đầy đủ
2 Phối hợp với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

2 Phối hợp với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé

Bé vui trung thu

Bé biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11

42/51

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé

Bé gặp gỡ, giao lưu với ông già Nô En

Nô-en của các bé

43/51

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm
Sau khi áp dụng những biện pháp trên chỉ một học kỳ, nhà trường khảo
sát giáo viên và trẻ, lớp tôi được đánh giá cao về chất lượng dạy học, trẻ có kỹ
năng tốt. Tôi đã được nhà trường tin tưởng cử đi thi giáo viên giỏi cấp quận.
Nhờ có sự tin tưởng của nhà trường, sự ủng hộ của trẻ, nỗ lực của bản thân, cô
và cháu lớp tôi đã có được những giờ hoạt động có hiệu quả, được hội đồng
chấm thi đánh giá cao. Trong cuộc thi tôi đã đạt thành tích giáo viên giỏi cấp
quận. Đó không phải là thành quả của riêng các nhân tôi, mà đó là sự tin tưởng
giúp đỡ cùa ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình của chị em đồng nghiệp, sự
ủng hộ của phụ huynh. Đặc biệt đó là kết quả của những đứa con thông minh tự
tin của tôi.
Các vị phụ huynh thì ý thức sâu sắc việc giáo dục kỹ năng sống cho con
và phối kết hợp cùng các cô rất tốt. Phụ huynh luôn nhớ những góp ý của tôi :
Trẻ làm được nhiều hơn chúng ta nghĩ. Khen trẻ nhiều hơn và khen kịp thời
Trẻ lớp tôi có những tiến bộ rõ rệt, trẻ mạnh dạn tự tin đến lớp chào hỏi lễ
phép. Trẻ đã tự phục vụ trong việc cất các đồ dùng cá nhân, ăn uống và đi vệ
sinh, tự dọn đồ chơi, gấp chiếu, kê bàn …
Kết quả so sánh đối chứng:
TT

1

TIÊU CHÍ

KẾT QUẢ ĐẦU NĂM
SỐ LƯỢNG
TỈ LỆ

KẾT QUẢ CUỐI NĂM
SỐ LƯỢNG
TỈ LỆ

Trẻ có ngôn ngữ mạch lạc
15/50
30%
45/50
90%
Trẻ mạnh dạn, tự tin trong
2
10/50
20%
48/50
96%
giao tiếp
Trẻ có khả năng thực hiện
3 những việc đơn giản tự
12/50
24%
45/50
90%
phục vụ bản thân
4 Trẻ tò mò ham hiểu biết
14/50
28%
47/50
94%
2. Kết luận
- Trong quá trình thực hiện thu được những kết quả tích cực trên trẻ, tôi
thấy đó là thành quả xứng đáng cho những lỗ lực không chỉ của riêng cá nhân tôi
mà cho tập thể học sinh lớp tôi. Điều đó thúc đẩy tôi không ngừng hoàn thiện bản
thân, luôn tìm tòi học hỏi mong có thể góp phần hình thành những nhân cách tốt ở
trẻ.Trẻ của tôi đã có các kỹ năng tự lao động phục vụ, kỹ năng bảo vệ cơ thể
phòng tránh các tai nạn, kỹ năng giao tiếp của trẻ cũng tiến bộ rõ rệt… Phụ huynh
đã tin tưởng và thấy các con của mình ngày càng trưởng thành về nhiều mặt.
44/51

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé
3. Khuyến nghị và đề xuất
Mỗi giáo viên phải ý thực rõ tầm quan trong của việc giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ, từ đó có các phương pháp thu hút trẻ vào các hoạt động, tạo nhiều
cơ hội cho trẻ trải nghiệm từ đó mà hình thành kỹ năng sống.
Để mỗi giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rất mong các cấp lãnh đạo
quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự hiểu biết về kỹ năng
sống, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục..
Cần làm công tác xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ với gia đình, có áp phích
tranh ảnh tuyên truyền tới phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ
năng sống cho trẻ.
Lời cam đoan : Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình
viết, không sao chép nội dung và hình ảnh của người khác
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRÊN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

45/51