Tải bản đầy đủ - 101 (trang)
3 Sơ đồ đấu dây

3 Sơ đồ đấu dây

Tải bản đầy đủ - 101trang

CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐầu ramod_butonI0.2Nút ấn modđỏ_a_2Q0.0Đèn đỏ Avàng_a_2Q0.1Đèn vàng Axanh_a_2Q0.2Đèn xanh Ađỏ_đi_bô_a_2Q0.3Đèn đỏ đi bộ Axanh_đi_bô_a_2Q0.4Đèn xanh đi bộ Ađỏ_b_2Q0.5Đèn đỏ Bvàng_b_2Q0.6Đèn vàng Bxanh_b_2Q0.7Đèn xanh Bđỏ_đi_bô_b_2Q1.0Đèn đỏ đi bộ Bxanh_đi_bô_b_2Q1.1Đèn xanh đi bộ BBảng 2.4: Khai báo địa chỉ PLC_2Đầu vàoĐầu raTênĐịa chỉMiêu tảstart_butonI0.0Nút ấn startstop_butonI0.1Nút ấn stopmod_butonI0.2Nút ấn modđỏ_a_2Q0.0Đèn đỏ Avàng_a_2Q0.1Đèn vàng Axanh_a_2Q0.2Đèn xanh Ađỏ_đi_bô_a_2Q0.3Đèn đỏ đi bộ Axanh_đi_bô_a_2Q0.4Đèn xanh đi bộ Ađỏ_b_2Q0.5Đèn đỏ Bvàng_b_2Q0.6Đèn vàng Bxanh_b_2Q0.7Đèn xanh Bđỏ_đi_bô_b_2Q1.0Đèn đỏ đi bộ B55CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

xanh_đi_bô_b_2Q1.156Đèn xanh đi bộ BCHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.4 Lưu đồ thuật toán

2.4.1 Chương trình chínhHình 2.18 Lưu đồ thuật toán chương trình chính57CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.4.2 Chương trình con

 Chế độ tự độngHình 2.19 Lưu đồ thuật toán chế độ chạy tự động

Chế độ bằng tay58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Sơ đồ đấu dây

Tải bản đầy đủ ngay(101 tr)

×