Tải bản đầy đủ - 120 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 120trang

ĐC (54.4%), đồ thị đường lũy tích của lớp TN luôn nằm bên phải phía dưới đồ thị đường

lũy tích của khối ĐC.

Kết quả cho thấy GV sử dụng tư liệu trong giảng dạy thì HS hoàn thành bài kiểm tra

tốt hơn, điều đó khẳng định tính hiệu quả của tư liệu.

2. KIẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xin có một số đề xuất sau:

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đưa thêm nội dung giáo dục thế giới quan khoa học vào các kì bồi dưỡng thường

xuyên cho GV. Vì nhiều GV chưa thật sự hiểu đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc

giáo dục thế giới quan khoa học.

- Đổi mới thi cử: không chỉ có phần tính toán nhanh mà phải có cả phần lý thuyết,

những kiến thức liên quan đến thực tế cuộc sống giúp HS yêu thích và thật sự hiểu tầm quan

trọng của môn học đối với cuộc sống. Vì nhiều HS được hỏi rất thích tìm hiểu kiến thức liên

qua đến thực tế cuộc sống nhưng do trong nội dung thi đại học không có hoặc rất ít nên GV

ít quan tâm đến vấn đề này.

- Giảm tải chương trình: chương trình học hiện nay là khá nặng đối với HS phổ thông,

khi cải cách SGK thì không những không giảm mà còn tăng nội dung trong khi thời gian thì

có hạn. Điều đó làm cho GV gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy nên nhiều

GV chỉ chú trọng dạy những phần nào có trong đề thi mà bỏ qua nhiều kỹ năng và kiến thức

cần cho hành trang của HS trong tương lai.

2.2. Đối với giáo viên

- Từ kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả của tư liệu. Do đó, GV chúng ta nên

quan tâm và tìm hiểu tư liệu nhiều hơn nhằm tăng tính phong phú của bài giảng cũng như

tính tích cực của HS và nâng cao hiệu quả giảng dạy. Đồng thời cùng nhau trao đổi, đóng

góp ý kiến để tư liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

- Cần chú ý dạy những kiến thức liên quan đến thực tế cuộc sống hơn; không chỉ dạy

lý thuyết mà còn dạy kỹ năng thí nghiệm giúp HS rèn luyện thế giới quan khoa học cần thiết

cho cuộc sống hiện đại ngày nay.

2.3. Đối với các em học sinh

- Các em phải nỗ lực học tập, tích cực tham gia ý kiến thảo luận nhóm, lắng nghe và

tiếp thu ý kiến đúng của các bạn và thầy cô, tổng hợp kiến thức để có nhận định đúng về thế

giới xung quanh. Có như vậy thì kết quả học tập sẽ cải thiện rõ rệt.- Học với tinh thần học để hiểu nhằm tích lũy kiến thức cho mình chứ không phải học

để đối phó với các kì kiểm tra và thi.

3. Hướng phát triển của đề tài

- Tư liệu có thể triển khai trong chương trình hóa học THPT nói riêng và trong dạy học

nói chung.

- Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để có bộ tư liệu dạy học tốt hơn.

- Trao đổi với nhiều GV có kinh nghiệm dạy học để tư liệu ngày càng phong phú hơn.

Trên đây là những kết quả ban đầu của đề tài đã nghiên cứu được. Vì điều kiện thời

gian có hạn và khuôn khổ nhất định của luận văn, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót.

Mong nhận được nhiều ý kiến của quí thấy cô và đồng nghiệp. Chúng tôi xin chân thành

cám ơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. N.P.Agaphosin (1993), Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên

tố của Menđeleev, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

2. Nguyễn Duy Ái, Đặng Trần Phách, Nguyễn Thế Ngôn, Trần Hiệp Hải, Trần

Thành Huế (1990), Một số vấn đề cấu tạo chất và lý thuyết phản ứng – Giảng dạy ở

trường trung học phổ thông, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn, Nguyễn

Văn Tòng (2000), Một số vấn đề chọn lọc của hóa học, Tập 1, NXB GD.

4. Trịnh Văn Biều (2003), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Trường ĐHSP

TP.HCM.

5. Trịnh Văn Biều (2004), Lí luận dạy học hóa học, Trường ĐHSP TP.HCM.

6. Trịnh Văn Biều (2003), Giảng dạy hóa học ở trường phổ thông, Trường ĐHSP

TP.HCM.

7. Trịnh Văn Biều (2005), Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học,

Trường ĐHSP TP. HCM

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Hóa học lớp 10 nâng cao, NXB Giáo dục.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Sách giáo viên lớp10 nâng cao, NXB GD.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010) , Giáo trình triết học, NXB Lý luận chính trị.

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Lý

luận chính trị.

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia.

13. N.A.Budrâykô (1979), Những vấn đề triết học của hóa học, NXB Giáo dục.

14. Hoàng Ngọc Cang (2002), Lịch sử hóa học, NXB GD.

15. Nguyễn Đình Chi (1977), Lịch sử hóa học, NXB Khoa học và kỹ thuật.

16. Nguyễn Đình Chi (1998), Cơ sở lý thuyết hóa học – Cấu tạo chất, NXB GD.

17. Nguyễn Đức Chung (2007), Bài tập hóa học 10, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM,

18. Hoàng Chúng (1983), Phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục,

NXB GD.

19. Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và

đại học – Một số vấn đề cơ bản, NXB GD20. Thái Khắc Định, Tạ Hưng Quý (2001), Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Trường

ĐHSP TPHCM.

21. Vũ Gia (2000), Làm thế nào để viết luận văn, luận án, biên khảo, NXB Thanh

Niên, Tp HCM.

22. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Những nguyên lý cơ bản của

triết học Mác – Lênin, NXB Lý luận chính trị.

23. Đỗ Tất Hiển (2003), Tìm hiểu một số khái niệm hóa học cơ bản, NXB Giáo

dục.

24. Trần Thành Huế (2006), Tư liệu hóa học 10, NXB GD.

25. Nguyễn Thị Ngọc Khuyển (2010), “Tìm hiểu việc hình thành thế giới quan,

phương pháp luận khoa học cho học sinh THPT thành phố Long Xuyên trong dạy

học môn GDCD lớp 10 từ năm 2006 đến nay”. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học An

Giang.

26. Hoàng Nhâm (2002), Hóa học vô cơ, Tập 1, NXB GD.

27. Đặng Thị Oanh, Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đặng Xuân Thư,

Nguyễn Phú Tuấn (2006), Thiết kế bài soạn hóa học 10 nâng cao – Các phương án

dạy học , NXB GD.

28. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2006), Phương pháp dạy học các chương

mục quan trọng trong chương trình – sách giáo khoa hóa học phổ thông, Trường

ĐHSP Hà Nội.

29. M.I.Sakhơparanốp (1962), Một số vấn đề triết học của hóa học, NXB Sự Thật

Hà Nội.

30. Phương Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Chính trị

Quốc gia, Hà Nội.

31. Lê Trọng Tín (2001), Phương pháp dạy học môn hóa học ở trường phổ thông

trung học, NXB GD.

32. Phạm Ngọc Thanh, Lê Nguyên Tảo (1979), Những quy luật cơ bản của hóa

học, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

33. Đào Đình Thức (2006), Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học – Tập 2, NXB

GD.

34. Nguyễn Xuân Trường (2005), Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ

thông, NXB GD.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(120 tr)

×