Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ - 88trang

67LỜI CẢM ƠNVới tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân trọng cảm

ơn khoa Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2, các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt

quá trình học tập và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Giáo dục Thể chất,

cùng toàn thể sinh viên lớp K34 Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2, đã đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu, số liệu, tạo điều kiện cho em

hoàn thành khóa luận này.

Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thạc Sĩ: Lê Trường Sơn Chấn Hải

Người thầy trực tiếp hướng dẫn cho em đề tài này, thầy đã tận tình giúp đỡ,

động viên, chỉ bảo cho em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa

luận.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song khóa luận không tránh khỏi những

thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý cuả thầy cô và bạn bè để

khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn !

Xuân Hòa, tháng 05 năm 2012

Tác giảĐặng Thị Thúy68LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng tôi.Các số liệu

nghiên cứu là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ luận văn nào.Ký tênĐặng Thị Thúy69Phụ lục 1

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤTĐộc lập – Tự do – hạnh phúcPHIẾU PHỎNG VẤN

(Dành cho giáo viên TDTT và cán bộ quản lý)

Kính gửi………………………………………………………………………

Đơn vị……………………………………………………………………...

Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho sinh viên

ngành Sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, mong đồng chí

nghiên cứu kĩ các câu hỏi dưới đây của chúng tôi và cho phương án trả lời

bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống.Ý kiến đóng góp của đồng chí sẽ giúp

chúng tôi có được những thông tin thiết thực trong việc: “Định hướng đổi mới

chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non trường

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề”

Xin chân thành cảm ơn!

Xin đồng chí cho biết sơ lược về bản thân.

Họ và tên:………………………………………………………………..tuổi………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………….……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………..………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………..…………………………………………………………

Thâm niên làm công tác giảng dạy…………………………………………………………70A.ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GDTC (150 tiết) CỦA TRƯỜNG ĐHSP

HÀ NỘI 2

I.Về chương trình:

1. Mục tiêu chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Nội dung chương trình chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3.Nội dung chương trình chưa được biên soạn theo phương pháp tích cực hóa

học tập của sinh viên?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Nội dung chương trình chưa chú ý giáo dục nhận thức nghề nghiệp của sinh

viên?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Kiến thức đào tạo chưa đắp ứng yêu cầu nghề nghiệp?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiếnII. Kết quả học tập của sinh viên

1. Khả năng làm mẫu kỹ thuật động tác chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Khả năng tổ chức và điều khiển giờ học chưa đạt yêu cầu?71- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Khả năng giải quyết nhiệm vụ chuyên môn trong một giờ học chưa đạt yêu

cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Khả năng cấu trúc một giáo án chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Sinh viên không tích cực học tập, nhận thức về mầm non còn hạn chế?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiếnIII. Định hướng đổi mới chương trình

1. Lồng ghép hai chương trình GDTC chung và chương trình phương pháp

GDTC dành cho SV ngành Sư phạm mầm non thành một chương trình.

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2.Thay đổi mục tiêu đào tạo phù hợp với bậc học mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Thay đổi nội dung để phù hợp với thực tiễn mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Cần bổ sung kiến thức Y sinh học TDTT?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Cần chuyên môn hóa giáo viên thực hiện chương trình?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến72B. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP GDTC (75 tiết) DÀNH

CHO SV NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ NỘI 2.

I. Về chương trình.

1. Mục tiêu phù hợp với yêu cầu của thực tiễn?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Nội dung chương trình chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Thời lượng không đủ để đạt được mục tiêu đề ra?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Nội dung chương trình chưa phù hợp với thực tiễn mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Nội dung và thời lượng rèn luyện NVSP chưa được chú trọng?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến6. Nội dung chương trình chưa được biên soạn theo phương pháp tích cực hóa

học tập của sinh viên?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến7. Nội dung chưa được chú ý giáo dục nhận thức nghề nghiệp của SV?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến738. Nội dung chương trình chưa tạo điiều kiện cho sinh viên hiểu biết về thực

tiễn GDTC bậc học mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến9. Hoạt động dạy và học chưa gắn với thực tiễn mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến10. Kiến thức đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiếnII. Kết quả học tập của sinh viên theo mục tiêu đào tạo

1. Khả năng làm mẫu kỹ thuật động tác chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Khả năng tổ chức và điều khiển giờ học chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Khả năng giải quyết nhiệm vụ chuyên môn trong giờ học chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Khả năng cấu trúc nội dung một giáo án chưa đạt yêu cầu?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Sinh viên không tích cực học tập, nhận thức về mầm non còn hạn chế?

- Đồng ý- Không đồng ýIII. Định hướng đổi mới chương trình.- Không có ý kiến741. Lồng ghép hai chương trình GDTC chung và chương trình phương pháp

GDTC dành cho SV ngành sư phạm mầm non thành một chương trình?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Nội dung chương trình phải có tính hướng nghiệp để nâng cao năng lực

nhận thức nghề nghiệp tương lai?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Chương trình cần cho sinh viên sớm làm quen với thực tế mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Thay đổi nội dung chương trình phù hợp với giáo viên mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến5. Cần bổ sung kiến thức Y sinh học TDTT?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến6. Giáo viên giảng dạy cần được chuyên môn hóa theo chương trình đào tạo?

- Đồng ý- Không đồng ýNgười được phỏng vấn- Không có ý kiếnNgười phỏng vấn

Đặng Thị Thúy75Phụ lục 2

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤTĐộc lập – Tự do – hạnh phúcPHIẾU PHỎNG VẤN

(Dành cho cán bộ quản lý và chuyên gia)

Kính gửi……………………………………………………………………………

Đơn vị……………………………………………………………………………...

Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho sinh viên

ngành Sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, mong đồng chí

nghiên cứu kĩ các câu hỏi dưới đây của chúng tôi và cho phương án trả lời

bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống.Ý kiến đóng góp của đồng chí sẽ giúp

chúng tôi có được những thông tin thiết thực trong việc: “Định hướng đổi mới

chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non trường

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề”

Xin chân thành cảm ơn!

Xin đồng chí cho biết sơ lược về bản thân :

Họ và tên :…………………………………………..…………..tuổi:…………………………

Trình độ chyên môn:……………………………………………………………………………

Chức vụ:…………….………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………...……………………………………………………………76Thâm niên làm công tác giảng dạy…………..………………………………………77ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN

HỌC GDTC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG

ĐHSP HÀ NỘI 2

I.Định hướng đổi mới.

1. Mục tiêu đào tạo quá nặng so với thời lượng của chương trình?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. SV không ý thức được yêu cầu nghề nghiệp theo nội dung chương trình?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến3. Nội dung chương trình chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến4. Chương trình chưa tích cực hóa việc học tập của SV?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiếnII. Mục tiêu chương trình.

1. Phù hợp với mục tiêu đào tạo cho SV ngành sư phạm?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiến2. Phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành Sư phạm mầm non?

- Đồng ý- Không đồng ý- Không có ý kiếnIII. Nội dung chương trình

1.Nội dung chương trình lựa chọn phù với mục tiêu năng lực cần đào tạo?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×