Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
3 HẠN CHẾ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

3 HẠN CHẾ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ - 93trang

KẾT LUẬN

Sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng là yếu tố rất quan

trọng và cũng là mục tiêu mà nhiều ngân hàng thực hiện vàhướng tới trong tương lai.

Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung, việc khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử

dụng dịch vụ có ý nghĩa rất quan trọng xuất phát từ tính chất tương tác giữa khách hàng

và ngân hàng cũng như những tác động tích cực mà ngân hàng có được.

Trên cơ sở áp dụng các thang đo cấu thành của nhân tố chất lượng dịch vụ, mối quan

hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng và mô hình sự hài lòng khách hàng

của Parasuraman. Tác giả cũng xác định được các nhân tố tác động đến sự hài lòng của

khách hàng, lượng hóa được sự tác động của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách

hàng, xây dựng mô hình nghiên cứu đầu tiên về sự hài lòng của khách hàng tại Agribank

chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Thông qua nghiên cứu tác giả tìm được các nhân tố cấu thành

và thứ tự của sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của Agribank chi nhánh Mạc

Thị Bưởi như sau: sự đáp ứng, giá cả, sự hữu hình, sự tin cậy, sự đảm bảo và sự cảm

thông.

Kết quả nghiên cứu trên là nguồn dữ liệu đáng cậy cho chiến lượcmarketing ngân

hàng và định hướng phát triển của ngân hàng và giúp cho ngân hàng có cơ hội để hiểu rõ

hơn về nhu cầu của khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ

của ngân hàng, từ đó có cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách

hàng hiệu quả hơn.69PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tên ngân hàng được đánh giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

T

5

1Nam - Chi Nhánh Mạc Thị Bưởi (AGRIBANK)

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng gửi đến anh/chị phiếu thăm dò ý kiến khách hàng

T

5

1nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và phục vụ

anh/chị ngày càng tốt hơn. Chi nhánh rất mong nhận được những ý kiến đánh giá, đóng

góp chân thành của anh/chị. Trước khi tiến hành đánh giá, anh/chị vui lòng trả lời một số

câu hỏi sau:

Câu 1: Thời gian sử dụng dịch vụ của anh/chị tại AGRIBANK

TU

4T5

4

UT1

5□ Dưới 1 năm

T

5

1□ Từ 1 năm đến dưới 2 năm

T

5

1□ Từ 2 năm đến dưới 3 năm

T

5

1□ Trên 3 năm

T

5

1Câu 2: Các loại dịch vụ anh/chị đang sử dụng tại AGRIBANK (có thể chọn nhiều hơn)

TU

45

T1

4

U□ Thẻ

T

5

1□ Tài khoản giao dịch để nộp, rút tiền, và nhận, chuyển tiền

T

5

1□ Tiết kiệm

T

5

1□ Tiền vay

T

5

1□ Dịch vụ khác

T

5

1Câu 3: Anh/Chị giao dịch với bao nhiêu ngân hàng

TU

4T5

4

UT1

5□ Từ 1 đến 2 ngân hàng

T

5

1□ Từ 3 đến 4 ngân hàng

T

5

1□ Từ 5 đến 6 ngân hàng

T

5

170□ Trên 6 ngân hàng

T

5

1Câu 4: Anh/Chị có xem AGRIBANK là ngân hàng chính thức trong việc thực hiện

TU

45

T1

4

Ucác giao dịch của mình

□ Có

T

5

1□ Không

T

5

1Câu 5: Anh/Chị có sẵn sàng tìm đến AGIBANK khi có nhu cầu trong thời gian tới

TU

45

T1

4

U□ Có

T

5

1□ Không

T

5

1Dưới đây là các phát biểu về chất lượng dịch vụ của ngân hàng AGRIBANK, xin

T

5

1anh/chị cho biết mức độ hài lòng của mình qua các phát biểu bằng cách đánh dấu

(X) vào các ô thích hợp từ 1 đến 5 dưới đây theo qui ước:

T

3

5Rất không đồng ý

T

5

1Không đồng ý

T

5

11

T

5

1Trung lập

T

5

123T

5

1T

5

1Đồng ýRất đồng ýT

5

1T

5

145T

5

1T

5

1Không ai bị thiệt hại gì qua đánh giá của anh/chị, tất cả chỉ đều được nghiên cứu để

T

5

1cải tiến chất lượng dịch vụ của ngân hàng ngày một tốt hơn.

STTNHÂN TỐT

5

1A

T

5

1STC1

T

5

1STC2

T

5

11T

5

1T

5

1SỰ TIN CẬY (STC)

T

5

1Agribank là ngân hàng được khách hàng tín nhiệm

cao

Nhân viên NH thực hiện giao dịch chính xác không

sai sótSTC3Nhân viên NH sẵn sàng phụ vụ khách hàngSTC4Thông tin tài khoản được bảo mậtSTC5Thông tin truyền đạt đáng tin cậyT

5

1T

5

1T

5

1B

T

5

1SỰ ĐÁP ỨNG (SDU)

T

5

1712

T

5

13

T

5

14

T

5

15

T

5

1SDU6Nhân viên ngân hàng nhiệt tình giúp đỡ khách hàngSDU7Thời gian giao dịch nhanhSDU8Sản phẩm dịch vụ đa dạngSDU9Nhân viên sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chính đángSDU10Giải quyết hiệu quả các thắc mắc của khách hàngT

5

1T

5

1T

5

1T

5

1T

5

1CSỰ HỮU HÌNH (SHH)T

5

1T

5

1SHH11Trụ sở có trang thiết bị tốtSHH12Nhân viên NH trang phục thanh lịchSHH13Hội sở được sắp xếp khoa họcSHH14Thời gian giao dịch thuận tiệnT

5

1T

5

1T

5

1T

5

1DSỰ ĐẢM BẢO (SDB)T

5

1T

5

1SDB15Chứng từ giao dịch ngân hàng rõ ràngSDB16Nhân viên NH có kiến thức chuyên môn caoT

5

1T

5

1SDB17

T

5

1SDB18

T

5

1SDB19

T

5

1E

T

5

1SCT20

T

5

1SCT21

T

5

1SCT22

T

5

1FNH luôn cung cấp thông tin cần thiết cho khách

hàng

Nhân viên NH trả lời rõ ràng các thắc mắc của

khách hàng

NH an toàn khi thực hiện các giao dịch

SỰ CẢM THÔNG (SCT)

T

5

1Nhân viên ngân hàng chú ý đến nhu cầu của từng

khách hàng

Nhân viên ngân hàng luôn đối xử ân cần với khách

hàng

Nhân viên ngân hàng quan tâm tới những khó khăn

của khách hàng

GIÁ CẢ (GC)T

5

1T

5

1GC23Lãi suất hợp lýGC24Phí rút tiền hợp lýT

5

1T

5

172GC25Phí chuyển tiền hợp lýGNHẬN ĐINH CHUNG (NDC)T

5

1T

5

1Nhìn chung tôi rất hài lòng với dịch vụ của

Agribank

NDC27 Dịch vụ của Agribank rất tuyệt vời

NDC26

T

5

1T

5

1NDC28Tôi tiếp tục sử dụng Agribank trong thời gian tớiT

5

1ANH/CHỊ XIN VUI LÒNG KÝ TÊN……………………………………………………………..

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ!

T

5

173PHỤ LỤC 2

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ LẦN 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy..880Approx. Chi-Square2583.253Bartlett's Test of Sphericitydf300Sig..000Communalities

InitialExtractionSTC11.000.736STC21.000.572STC31.000.756STC41.000.719STC51.000.655SDU61.000.693SDU71.000.594SDU91.000.795SDU101.000.740SHH111.000.698SHH121.000.789SHH131.000.743SDB151.000.636SDB161.000.684SDB181.000.704SDB191.000.684SDB171.000.724SCT201.000.728SCT211.000.783SCT221.000.741GC231.000.609GC241.000.778GC251.000.798SDU81.000.530SHH141.000.568Extraction Method: Principal

Component Analysis.74Total Variance Explained

CompoInitial EigenvaluesExtraction Sums of SquarednentRotation Sums of Squared LoadingsLoadings

Total% ofCumulative %TotalVariance% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%19.02536.09936.0999.02536.09936.0993.60414.41714.41722.3279.31045.4092.3279.31045.4093.31913.27527.69131.9897.95653.3651.9897.95653.3653.26113.04440.73541.6106.43859.8031.6106.43859.8032.57810.31251.04851.3405.36265.1651.3405.36265.1652.4349.73760.78461.1664.66469.8291.1664.66469.8292.2619.04569.8297.8703.48273.3108.7042.81876.1289.5982.39278.52010.5532.21080.73111.5192.07882.80912.4551.82084.62913.4101.64086.26814.4021.60887.87715.3941.57589.45216.3611.44590.89717.3481.39292.28818.3341.33693.62419.3101.24194.86520.2771.10895.97421.2541.01796.99122.237.94797.93823.194.77798.71524.178.71199.42625.143.574100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Component Matrixa

PComponent

1

SDU102345.7346

-.31975SHH12.695-.305SDU9.690SDU6.667STC3.667STC2.666SHH14.665-.331SDB19.665.367SDU7.660SDB16.648-.321SDB17.630-.475SDB15.625.376SDU8.621-.306STC1.620.420-.340STC5.600.326-.310SHH11.576SHH13.567-.403STC4.563.326GC23.559-.302.351GC25.544-.484.490SDB18.526.456SCT22.362.671SCT20.374.604.362SCT21.433.601.437GC24.470-.305-.345

-.397-.322.506

.413

-.393.369-.440-.319.633Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 6 components extracted.Rotated Component Matrixa

PComponent

12STC4.826STC1.802STC3.786STC5.756STC2.6053SDU9.813SDU10.752SDU6.751SDU7.65345766SHH14.454.315SDB18.798SDB17.314.757SDB16.709SDB19.378.698SDB15.305.672SHH13.803SHH11.765SHH12.450.301SDU8.386.727.416.452GC24.836GC25.829GC23.319.649SCT21.828SCT20.826SCT22.790Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.Component Transformation Matrix

Component1234561.484.499.448.383.335.2392.472-.347.500-.419-.459.1483-.524-.046.232-.177.161.7834.499-.285-.637.058.139.4915.089-.334.157-.396.795-.2596-.107-.660.255.697.021-.033Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.77PHỤ LỤC 3

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN 2KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy..868Approx. Chi-Square2339.777Bartlett's Test of Sphericitydf253Sig..000Communalities

InitialExtractionSTC11.000.736STC21.000.581STC31.000.754STC41.000.715STC51.000.666SDU61.000.709SDU71.000.625SDU91.000.793SDU101.000.736SHH111.000.709SHH121.000.778SHH131.000.751SDB151.000.644SDB161.000.681SDB181.000.701SDB191.000.692SDB171.000.730SCT201.000.729SCT211.000.785SCT221.000.744GC231.000.607GC241.000.789GC251.000.809Extraction Method: Principal

Component Analysis.78Total Variance Explained

CompoInitial EigenvaluesExtraction Sums of SquarednentRotation Sums of Squared LoadingsLoadings

Total% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%18.26135.91835.9188.26135.91835.9183.54615.41715.41722.1589.38345.3012.1589.38345.3013.22714.03029.44631.9668.54753.8481.9668.54753.8482.95912.86642.31241.5936.92760.7761.5936.92760.7762.2839.92852.24051.3265.76366.5391.3265.76366.5392.2549.79962.03961.1635.05771.5971.1635.05771.5972.1989.55871.5977.8453.67475.2718.6002.60977.8809.5472.38080.25910.5302.30482.56311.4411.91684.47912.4221.83686.31513.4031.75288.06714.3881.68689.75315.3561.54791.30016.3421.48592.78517.3371.46694.25118.2781.20895.46019.2621.13896.59720.2441.06097.65721.210.91598.57222.181.78799.35923.147.641100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

PComponent

123SDU10.719SDB19.685STC2.684SDU9.675.314STC3.673-.317SHH12.673456

-.317-.321-.345

.301

-.335-.30179Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 HẠN CHẾ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×