Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 93trang

111

Vật lý học là một môn khoa học thực nghiệm. Do đó, bên cạnh việc

bồi dưỡng phương pháp nhận thức thực nghiệm cho HS thì việc khai thác,

xây dựng và sử dụng các MH vật lý trong dạy học là điều rất cần thiết. Ngày

nay, với sự hỗ trợ đắc lực của MVT và các phần mềm ứng dụng như power

point, flash, maple, matlab,… thì việc xây dựng các MH trên máy tính hỗ trợ

cho quá trình dạy học vật lý là hoàn toàn có thể thực hiện được bởi chính

người dạy theo các mục đích riêng của họ. Điều đó sẽ mang lại hiệu quả rất

lớn trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong quá trình

chiếm lĩnh kiến thức cũng như bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho HS.

Thực vậy, qua quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện và đánh giá kết

quả TNSP của đề tài, đối chiếu với các mục đích, nhiệm vụ và giả thuyết

khoa học đã đề ra, chúng tôi đã thu được một số kết quả sau:112

- Thông qua việc sử dụng phần mềm flash kết hợp với các thiết bị đa

phương tiện, chúng tôi đã xây dựng được các MH vật lý trên máy tính hỗ trợ

GV trong giảng dạy kiến thức mới thuộc chương “Chất khí” Vật lý 10 nâng

cao.

- Đề xuất một số phương án dạy học cụ thể trong chương “Chất khí”

thuộc chương trình vật lý lớp 10 THPT. Trong các bài giảng này chúng tôi

đã sử dụng các MH vật lý có sự trợ giúp của MVT.

Tiến hành thực nghiệm sư phạm với đối tượng là học sinh THPT. Kết

quả thực nghiệm sư phạm cho thấy:

- Sử dụng các MH vật lý trên máy tính giúp GV một cách có hiệu quả

trong việc nâng cao hứng thú học tập cho HS, tạo cho HS học tập tích cực,

duy trì sự chú ý cao độ của HS đối với bài giảng nhằm tích cực hóa hoạt

động nhận thức cho HS. Chính vì vậy, việc sử dụng các MH này giúp GV

truyền thụ tri thức một cách dễ dàng hơn, HS lĩnh hội tri thức một cách tốt

hơn, ghi nhớ các kiến thức đã lĩnh hội được bền vững hơn, khả năng vận

dụng kiến thức để giải quyết bài tập vật lý tốt hơn. Nghĩa là việc sử dụng các

MH vật lý trên máy tính đã góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng,

hiệu quả của quá trình dạy học ở trường THPT.

2. Kiến nghị

Để việc xây dựng và sử dụng các MH vật lý trên máy tính vào dạy học

nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho HS đạt hiệu quả cao thì:

- Cần phải bồi dưỡng năng lực tin học ứng dụng cho GV (biết sử dụng

thành thạo MVT và các phần mềm tin học văn phòng, có khả năng tự nghiên

cứu các phần mềm lập trình ứng dụng trong vật lý như flash, matlab,…).

Ngoài ra, GV còn phải có kĩ năng xác định mục tiêu, lựa chọn kiến thức và

kết hợp nhuần nhuyễn các PPDH.113

- Cần phải nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, phải có nhiều phòng

học đa chức năng được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu,- Cần phải tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng đề tài này cho các

kiến thức ứng dụng của chương cũng như các kiến thức của các chương khác

trong chương trình vật lý lớp 10 và lớp 11.

- Cần phải tổ chức nghiên cứu, lựa chọn các kiến thức trong chương

trình vật lý THPT cần đến sự hỗ trợ của MH, lựa chọn các phần mềm tin học

ứng dụng phù hợp để xây dựng từng MH, đóng góp và tạo cơ sở dữ liệu điện

tử cho việc dạy học.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện

chương trình sách giáo khoa lớp 11, NXB Giáo dục.

[2]. Hoàng Chúng (1982), Phương pháp thống kê toán học trong Khoa học

Giáo dục, NXB Giáo dục.

[3]. Vũ Cao Đàm (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB

khoa học và kỹ thuật - Hà Nội.

[4]. Gônôlôlin (1978), Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên, NXB

Giáo Dục.

[5]. Guy ROBARDET Jean Claude GUILAND (1992), Didactic vật lí (Phần

1), Trường Đại học sư phạm Huế.114

[6]. Thái Thị Lệ Hằng (1995), Phương pháp mô hình trong việc giảng dạy

chương "Cấu tạo chất" ở lớp 7 phổ thông cơ sở, Tiểu luận Cao học Thạc sĩ,

ĐHSP Vinh.

[7]. Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng Công nghệ Thông tin

trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục.

[8]. Vũ Trúc Thanh Hoài (2010), Sử dụng mô hình Vật lý trong dạy học

chương “Chất khí” lớp 10 THPT ban nâng cao nhằm tổ chức hoạt động học

tập tích cực, tự lực, sáng tạo cho học sinh, Luận văn tốt nghiệp Đại học,

ĐHSP TPHCM.

[9]. Đào Hữu Hồ (2003), Xác suất thống kê, NXB ĐHQG Hà Nội.

[10]. Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

dạy học Vật lý, ĐHSP TPHCM.

[11]. Nguyễn Mạnh Hùng, Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông,

Tài liệu giảng dạy bộ môn, ĐHSP TPHCM.

[12]. Lê Văn Hùng (2010), Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến

thức chương “Chất khí”(Vật lý 10 - Nâng cao) theo hướng phát huy tính

tích

cực, tự chủ của học sinh, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. ĐHSP Thái

Nguyên.

[13]. I.F.Khalamop (1978), Phát huy tính tich cực học tập của học sinh như

thế nào, NXB Giáo dục.

[14]. Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên) (2013), Sách giáo khoa Vật lý 11

Nâng cao¸ NXB Giáo dục.

[15]. Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên) (2013), Sách giáo viên Vật lý 11

Nâng cao, NXB Giáo dục.

[16]. Nguyễn Quang Lạc (1995), Didactic Vật lí, Bài giảng chuyên đề cho

cao học, Đại học vinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×