Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
3 Một số giao diện phần mềm

3 Một số giao diện phần mềm

Tải bản đầy đủ - 31trang

Bộ môn Hệ thống viễn thôngPGS.TS Vũ Văn YêmGiao diện người sử dụng:

- Project layout : phần mà để người sử dụng thiết kếHình 2.2. Giao diện người sử dụng- Dockers : bao gồm

• Project Browser : truy nhập đến các tham số và kết quả của thiết kế (HìnhThiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao

17PageBộ môn Hệ thống viễn thôngPGS.TS Vũ Văn YêmHình 2.3: Project Browser

• Description : đưa ra các thông tin để mô tả tóm tắt về thiết kếHình 2.4: DescriptionStatus bar : hiển thị những gợi ý về việc sử dụng OptisystemThiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao

18PageBộ môn Hệ thống viễn thôngPGS.TS Vũ Văn YêmHình 2.5: Status bar

• Menu bar : chứa các menu có sẵn trong OptisystemHình 2.6: Menu bar

Tool bars : các thanh công cụ có sẵn trên cửa sổHình 2.7: Tool barsPHẦN IV. MÔ PHỎNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP

KÊNH THEO BƯỚC SÓNG MẬT ĐỘ CAO

4.1 Yêu cầu thiết kế

Bài toán: Xây dựng phương án thiết kế hệ thống thông tin quang DWDM có

sử dụng khuếch đại quang EDFA với các yêu cầu thiết kế như sau:

Thiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao

19PageBộ môn Hệ thống viễn thôngPGS.TS Vũ Văn Yêm+ Tốc độ bit:

10 Gbit/s

+ Cự ly truyền dẫn: 240 km

+ Số lượng kênh bước sóng: 32 kênh

-Một số gợi ý khi thiết kế:

+Loại sợi:

Sợi quang đơn mode chuẩn (G.655)

+Nguồn phát: - Loại nguồn: Laser.

- Phương thức điều chế: điều chế ngoài

Bộ thu: Sử dụng PIN kết hợp với bộ lọc thông thấp Bessel

Yêu cầu:

Sử dụng phần mềm Optisystem xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống

thông tin quang DWDM theo phương án đã thiết kế.

Lưu ý: các tham số toàn cục (global parameters để mô phỏng) được thiết

lập như sau:

+Tốc độ bit:

10 Gbit/s

+ Chiều dài chuỗi:

128 bits

+Số mẫu trong 1 bit: 64

Đưa các thiết bị đo vào mô hình mô phỏng. Các thiết bị đo trên tuyến được

đặt tại các vị trí phù hợp để xác định được chất lượng và dạng tín hiệu tại các

điểm cần thiết trên tuyến. Các thiết bị đo cơ bản:

+Thiết bị đo công suất quang

+Thiết bị phân tích phổ quang

+Thiết bị đo BER

Chạy mô phỏng

- Hiển thị kết quả mô phỏng bằng các thiết bị đo đặt trên tuyến

- Thay đổi các tham số của các phần tử trên tuyến để đạt được BER = 10 -12

- Báo cáo kết quả thực hành

- Mô hình mô phỏng

- Các tham số mô phỏng chi tiết

- Kết quả mô phỏng

+ Kết quả mô phỏng theo phương án thiết kế ban đầu hệ thống ban đầu

+ Sự thay đổi của các tham số thiết kế để đạt được BER = 10 -12

-Nhận xét, phân tích kết quả mô phỏng .

4.2.Mô phỏng theo phương án thiết kếThiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao

20PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số giao diện phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×