Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Tải bản đầy đủ - 30trang

3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT

TRIỂN KINH TẾ BIỂNQUAN

QUAN

ĐIỂM

ĐIỂM

CHỈ

CHỈ

ĐẠO

ĐẠOPhát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các

ngành, nghề

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội

với bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc

tế và bảo vệ môi trường

Thu hút và phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh

tế, xã hội, bảo vệ môi trường biển4.1/ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GiẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Đến năm 2020, phát triển thành công, có bước đột phá về kinh tế

biển, ven biển như sau: i) Khai thác, chế biến dầu, khí; ii) Kinh tế

hàng hải; iii) Khai thác và chế biến hải sản; iv) Du lịch biển và

kinh tế hải đảo; v) Xây dựng các khu kinh tế, các khu công

nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các

khu đô thị ven biển.Sau năm 2020, thứ tự phát triển kinh tế biển có sự thay đổi: i)

Kinh tế hàng hải; ii) Khai thác, chế biến dầu, khí và các loại

khoáng sản; iii) Khai thác và chế biến hải sản; iv) Du lịch biển và

kinh tế hải đảo; v) Các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập

trung và các khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô

thị ven biển4.2/ GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ BIỂN

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đối với sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng lực lượng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ

quyền và an ninh trên biển

Đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học –

công nghệ biển

Triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng,

an ninh

Quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả đối với các

vấn đề liên quan đến biển4.2/ GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ BIỂN

Xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống luật pháp và cơ chế,

chính sách khuyến khích đầu tư phát triển

Phát triển nguồn nhân lực biển đáp ứng yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển

Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển

Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh5.1/ THÀNH TỰU

• Quy mô kinh tế biển và vùng

ven biển tăng

 Ngành hàng hải đã có hệ

thống khoảng 90 cảng biển lớn

nhỏ với tổng năng lực hàng hóa

thông qua gần 100 triệu tấn/năm

 Các ngành vận tải biển, đóng và

sửa chữa tàu biển, xuất khẩu

thuyền viên,... bước đầu cũng đã

đóng góp cho sự phát triển chung

Hạ thủy và bàn giao tàu CSB- 9001 cho

lực lượng CSBVN- Cty Sông Thu5.1/ THÀNH TỰU

• Quy mô kinh tế biển và vùng

ven biển tăng

 Ngành du lịch biển cũng phát triển

khá mạnh

 Thu hút khoảng gần 15 triệu khách/

năm, chiếm 73% số khách du lịch

nước ngoài cả nước

 Tốc độ tăng bình quân 13%/nămBãi biển Phú Quốc ( Đảo Ngọc)5.1/ THÀNH TỰU

• Quy mô kinh tế biển và vùng ven biển tăng

 Hoạt động khai thác dầu khí được duy trì tại các

mỏ ở thềm lục địa phía nam. Sản lượng dầu thô khai

thác ở nước ta tăng hàng năm 30%.

 Vùng biển và ven biển có đóng góp lớn vào xuất

khẩu, thu ngoại tệ, chủ yếu từ lĩnh vực dầu khí và

thủy sản5.1/ THÀNH TỰU

• Đã hình thành 15 khu kinh tế (KKT) ven biển - là các trung

tâm phát triển kinh tế hướng biển. Chính phủ đã ra quyết

định chọn 5 nhóm KKT ven biển để ưu tiên đầu tư :

Nhóm Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), Nghi Sơn (Thanh

Hóa),VũngÁng(HàTĩnh),ChuLai,Dung Quất (Quảng Nam

- Quảng Ngãi) và Phú Quốc (Kiên Giang).5.1/ THÀNH TỰU

• Kết cấu hạ tầng được tăng lên rõ rệt, hình thành hệ thống

giao thông trên đảo, nhiều đảo gần bờ có điện lưới, đảo xa

bờ có máy phát điện, điện mặt trời và cơ sở cung cấp nước

ngọt. Có nhiều đảo sẽ phát triển thành những trung

tâm kinh tế hướng biển như Vân Đồn, Cát Hải, Côn Đảo,

Phú Quốc,...

• Công tác đối ngoại và biên giới lãnh thổ liên quan đến biển

đã được chú trọng (văn kiện mang tính chất quốc tế và khu

vực về Biển Đông như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển

Đông (DOC), Công ước của Liên hợp quốc về Luật

Biển 1982; Công ước về Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO,

các công ước Nghề cá, bảo tồn sinh vật biển)5.2/ HẠN CHẾHẠN

CHẾ• Vẫn chưa có chương trình phát triển cụ thể, mạnh

mẽ để phát huy toàn diện tiềm năng tài nguyên

biển

• Quy mô kinh tế biển còn nhỏ bé, chưa tương xứng

với tiềm năng

• Phương thức khai thác kinh tế biển chủ yếu vẫn là

sản xuất nhỏ

• Công trình hạ tầng kỹ thuật biển còn yếu kém và

chưa đồng bộ

• Chưa có những cơ sở nghiên cứu khoa học công

nghệ biển mạnh và các cơ sở dự báo thiên tai từ

biển

• Công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh liên

quan đến biển còn nhiều hạn chế, bất cập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×