Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng

2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng

Tải bản đầy đủ - 30trang

2/ Quá trình hình thành chiến lược phát

triển kinh tế biển của Đảng

Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIIIQuốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển

Việt Nam (2012):“Quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh

hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng

Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền

chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong

vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển,

đảo. ”

Phát triển, quy hoạch, xây dựng và phát triển các ngành

kinh tế biển. Khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển

kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển2/ Quá trình hình thành chiến lược phát

triển kinh tế biển của Đảng

 Luật Biển Việt Nam(2012) một văn bảnluật quy định đầy

đủ chế độ pháp lý

các vùng biển, đảo

thuộc chủ quyền và

quyền chủ quyền

của Việt Nam theo

đúng công ước Luật

Biển năm 1982.Trung Quốc

đã xâm phạm

vùngđặc

quyền kinh tế

Việt Nam như

thế nào?Tin tình hình

biển đông

Việt Nam Tàu Trung

Quốc bắn tàu

Việt Nam3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT

TRIỂN KINH TẾ BIỂN3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT

TRIỂN KINH TẾ BIỂNQUAN

QUAN

ĐIỂM

ĐIỂM

CHỈ

CHỈ

ĐẠO

ĐẠOPhát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các

ngành, nghề

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội

với bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc

tế và bảo vệ môi trường

Thu hút và phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh

tế, xã hội, bảo vệ môi trường biểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×