Tải bản đầy đủ - 104 (trang)
5 . Mô hình thử nghiệm modem PLC tốc độ cao với hệ thống IPTV:

5 . Mô hình thử nghiệm modem PLC tốc độ cao với hệ thống IPTV:

Tải bản đầy đủ - 104trang

78Hình 3.25 : thiết lập thông số cho máy chủ video VLC.Hình 3.26 : thiết lập thông số VLC client.79Hình 3.27 : video phân giải SDTV (704x576).Hình 3.28 : thông số SDTV.80Hình 3.29 : video phân giải cao HDTV 720p (1280x720).Hình 3.30 : Thông số HDTV.81Hình 3.31 : HDTVHình 3.32: thông số video và Audio.823.6 Kết quả thử nghiệm IPTV trong hộ gia đình.

Tiến hành thử nghiệm thực tế tại căn hộ 3 tầng ở một khu phố ở Hà

Nội được xây dựng vào đầu những năm 90. Kết quả đo tại giờ cao điểm các

thiết bị trong gia đình sử dụng nhiều nhất, do đó nhiễu ảnh hưởng đến

đường dây điện là lớn nhất.

Các thiết bị và phần mềm tiến hành thử nghiệm:

- Một cặp modem tốc độ cao AV200.

- Hai máy tính kết nối.

- Sử dụng chuẩn nén video H264/AVC.

- Phần mềm VLC cho máy chủ video và máy khách video.

- Phần mềm đo băng thông Iperf của The Board of Trustees of the

University of Illinois.

TV

Bộ nén video

CameraVideo/AudioKết nối LAN 100MbpsIPTV STB

Máy chủ Video

Kết nối LAN 100MbpsPower LineCorinex AV200Corinex AV200Hình 3.33: Mô hình thử nghiệmMáy tính83Kết quả đo trong cùng một phòng:Hình 3.34: Kết quả đo trong cùng phòng tốc độ truyền/nhận đạt

168Mbps/170MbpsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 . Mô hình thử nghiệm modem PLC tốc độ cao với hệ thống IPTV:

Tải bản đầy đủ ngay(104 tr)

×