Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
SO SÁNH CÁC SỐ CĨ 3 CHỮ SỐ

SO SÁNH CÁC SỐ CĨ 3 CHỮ SỐ

Tải bản đầy đủ - 154trang

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ khơng xuể, rắn hổ mang, giận dữ

-Ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa

- Hiểu được nội dung bài thơng qua bài tập 3, 4.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó:

khơng xuể,

- HS lắng nghe

rắn hổ mang, giận dữ

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Theo dõi

RƠ c©y nỉi lªn mỈt ®Êt / thµnh nh÷ng h×nh thï

qu¸i l¹, / nh nh÷ng con r¾n hỉ mang giËn d÷. //

Trong vßm l¸, / giã chiỊu gÈy lªn nh÷ng ®iƯu nh¹c li

k× / tëng chõng nh ai ®ang cêi ®ang nãi.- Cho học sinh đọc cá nhân

- Cho học sinh thi đọc

Bài tập 3, 4:

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài

- Cho học sinh thi đọc

- Nhận xét tiết học- Nhiều học sinh đọc

- Thi đọcSửa bài:

Bài 3: c

Bài 4: (a)(4), (b)(3), (c)(1), (d)(2)

- Thi đọcTĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu, u cầu

- Viết đúng chữ hoa Y, F cở vừa và nhỏ và câu ứng dụng: u q cha mẹ, Fnh em như

chân với tay

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa Y, F

- Viết bảng con

- Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng u q cha - Viết câu ứng dụng u q cha

mẹ, Fnh em như chân với tay

mẹ, Fnh em như chân với tay

- Hướng dẫn học sinh viết vào bài tập

- Theo dõi

- Cho học sinh viết bài

- Viết bài vào vở tiết 4 trang 56, 57.

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa

- Sửa chữa

đúng mẫu, viết chậm.

- Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2

I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố kỹ năng so sánh các số có 3 chữ số;

- Thực hành đổi đơn vị đo độ dài và kỹ năng ước lượng độ dài của đồ vật.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập - Học sinh làm bài

cũng cố kiến thức và kỹ năng

môn Toán lớp 2, trang 28

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập Đọc u cầu - Tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp

- Nộp tập

khó khăn

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.

- Sửa bài:

Bài 1a) 464

b) 673

Bài 2

a) 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800

b) 375 ; 648;724;1000

Bài 3

a) 2dm = 20 cm

2m = 200 cm

30 dm = 3m

200cm = 2m

b)12m + 25m = 37m

38m + 16m = 54mBài 4

a) ChiÕc ®òa dµi 25 cm

c) Em cao 130 cm.- Nhận xét tiết học47m − 24m = 23m

62m − 37m = 25m

b) C©y tre dµi 7 m

d) Cét ®iƯn cao 3 mLỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 30

Thứ/ngày

Thứ hai

8/4/2013

Thứ ba

9/4/2013

Thứ tư

10/4/2013

Thứ năm

11/4/2013Tiết

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3Mơn

Lun đọc

Rèn chữ viết

Tốn

Tăng cường TV

NGLL

Tăng Cường Tốn

Lun đọc

Luyện từ và câu

Tốn

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng Cường TốnTên bài dạy

Ai ngoan sẽ được thưởng

Chữ hoa A (kiểu 2)

Ki-lơ-mét

Tiết 2: Luyện viết

Trò chơi “Vượt biển an tồn”

Tiết 1

Cháu nhớ Bác Hồ

Từ ngữ về Bác Hồ

Luyện tập

Tiết 3: Luyện đọc

Tiết 4: Luyện viết

Tiết 2Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2013LUYỆN ĐỌC

AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc to diễn cảm bài: Ai ngoan sẽ được thưởng

+ Đọc đúng 1 số từ dễ phát âm sai: rõ, giữa, qy quanh, tắm rửa, mừng rỡ,…

+ Biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ dài.

- Rèn đọc nhiều đối với những em đọc yếu

II .Các hoạt động dạy học :

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC+ Luyện đọc:- 1hs đọc

* Gọi hs đọc tốt đọc lại tồn bài.

- Nối tiếp đọc

* u cầu hs đọc nối tiếp từng câu

- Luyện phát âm, cá nhân, lớp.

-u cầu hs đọc nối tiếp từng đoạn

- GV rèn cho hs đọc từng đoạn: ngắt, nghỉ, nhấn giọng - Nối tiếp đọc từng đoạn

hợp lí ở 1 số từ ngữ

VD: + Thưa Bác, / hơm nay cháu khơng vâng lời cơ.//

Cháu chưa ngoan/ nê khơng được ăn kẹo của Bác.//

=> Đọc giọng nhẹ, rụt rè

+ Cháu biết nhận lỗi, / thế là ngoan lắm!// Cháu vẫn

được phần kẹo như các bạn khác.//

=> Giọn ân cần,động viên

- Luyện đọc cá nhân

- Tun dương hs yếu đọc có tiến bộ, ghi điểm động

Lớp theo dõi, nhận xét

viên.

- Các nhóm luyện đọc

* u cầu hs đọc từng đoạn trong nhóm

* Thi đọc :

- Thi đọc phân vai theo 3 đối

- Tổ chức cho hs thi đọc phân vai

- Cho hs xung phong đọc đoạn mình thích và nói rõ vì tượng (giỏi, khá, trung bình)sao?+ Củng cố, dặn dò:

- Gọi hs đọc lại bài

- Nhận xét giờ học.

LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA: F

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa F; chữ và câu ứng dụng: Fo, Fo

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học

GV: Mẫu chữ F đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa F

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng: Fo, Fo

liền ruộng cả

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa

đúng mẫu, viết chậm.

* Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.liền ruộng cảHoạt động của HS

- Viết bảng con

- Viết: Fo, Fo liền ruộng cả

- Theo dõi

- Viết bài vào vở tập viết phần ơn tập

- Sửa chữa

- Học sinh viết chữ đẹp rèn viết thêm ở

vở Viết đúng, viết đẹpLUYỆN TỐN

MÉT - KI LƠ MÉT

I Mục tiêu: Giúp hs làm 1 số bài tập nhằm:

- Rèn luyện,củng cố kiến thức về mét, ki-lơ-mét

- GD tính cẩn thận, chính xác trong làm tốn .

II. Các hoạt động dạy - học:

HOẠT ĐỘNG DẠY

* Luyện tập :

Bài 1: Tính

11 m + 16 m =

20 m + 59 m =

43 m - 34 m =

76 m - 17 m =

14 m + 38 m =

23 m - 13 m =

- u cầu hs làm bài

- Nhận xét, chữa.

Bài 2: Khoanh tròn chữ đặt trước cách viết đúng sốHOẠT ĐỘNG HỌC

- Hát

- Nghe

- Đọc u cầu

- 2 hs lên bảng làm, lớp bảng

conđo hai độ dài bằng nhau:

a) A. 1 m = 10 cm

b) A. 1 dm = 100

cm

B. 1 m = 100 cm

1 dm = 10 cm

C. 1 m = 10 dm

C. 1 m = 100

dm

Bài 3 : Củng cố mối quan hệ giữa km-m; dm- cm;

km-cm

1 km = … m

…m = 1 km

1 m = … dm

…dm = 1 m

1 m = … cm

…cm = 1 dm

- u cầu hs tự làm bài

* Dành cho hs khá, giỏi

Quảng đường từ nhà An đến thị xã dài dài 25 km.

Quảng đường từ nhà An đế thị trấn ngắn hơn đến thi

xã 8 km. Hỏi qng đường từ nhà An đến thị trấn

dài bao nhiêu Ki-lơ-mét?

* Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.- Làm bài vào vở

- Nhận xét, đối chiếu với bài làm

của mình

- Đọc u cầu

- Làm bài, nêu miệng kết quả- Làm bàiThứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu, u cầu

- Nghe viết chính xác đoạn trích trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Các em nhỏ đứng thành

vòng… đến như các bạn khác).

- Phân biệt âm tr, ch và vần êch, êt

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

2. Hoạt động nối tiếp:

2.1 HĐ 1: Nghe viết

- GV giới thiệu đoạn (từ Các em nhỏ đứng thành

vòng… đến như các bạn khác).

- GV đọc mẫu.

- Gọi 3 học sinh đọc lại đoạn viết.

- Cho học sinh luyện viết một số từ khó

- Cho học sinh viết vào vở Bài tập củng cố kiến

thức và kỹ năng mơn Tiếng Việt hoặc vở BT TVHoạt động của học sinh

- HS thực hiện- HS lắng nghe

- 3 học sinh đọc

- Tập viết vào bảng con, nháp

- Viết. Trao đổi kiểm tra lỗi chính tả.

- Nộp tập- GV chấm điểm, nhận xét, sữa chữa.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Bài 2:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh- HS đọc

- Học sinh làm bài

- Sửa bài: a.chở khách, trở lại, trẻ em, chẻ

củi

b. lần lượt điền Tết, thiên lệch- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.

Bài 3.

- GV yc HS đọc nội dung bài.

- Hướng dẫn và u cầu học sinh tự làm- Đọc u cầu

- Lắng nghe và tự làm bài- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.- Sửa bài:

3.a. cây trúc, gấu trúc

chăm nom, chăm lo,..

b.đồn kết, con ếch, trắng bệt, tính nết, mệt

mỏi3. Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh thi tìm tiếng có thanh hỏi, thanh

ngã

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học- Thi tìm tiếng có vần ênh, êtNGỒI GIỜ LÊN LỚPTRỊ CHƠI “VƯỢT BIỂN AN TỒN”

I. Mục tiêu hoạt động:Học sinh biết thể hiện tình đồn kết, tương trợ bạn bè trong q trình chơi; giáo dục học sinh

tinh thần đồn kết, hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn, hoạn nạn.

II. Quy mơ hoạt động:

- Tổ chức theo quy mơ lớp.

III. Phương tiện:

- Báo cũ

- Một số bài hát về biển

IV. Các bước tiến hành:

- Giáo viên phổ biến tên trò chơi, cách chơi để học sinh nắm

+ Tên trò chơi: Vượt biển an tồn

+ Cách chơi: Chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh, mỗi nhóm nhận một tờ báo làm

thuyền để vượt biển. Bắt đầu chơi, tất cả cùng hát bài hát về biển vừa đi lai như đang bơi trên

biển. Người điều khiển hơ “bão biển” tất cả mọi người chạy ngay về thuyền, ai bị rơi một chân

ra ngồi thuyền coi như chết đuối. Khi tiếng hát cất lên thì báo hiệu biển lại bình n, mọi người

tiếp tục ra khơi, lúc này thuyền đã bị rách một nửa (xếp đơi tờ báo). Cứ tiếp tục như vậy nếu

nhóm nào bảo tồn được số người đến cuối cùng sẽ thắng.

- GV tổ chức cho HS chơi thử.

- GV tổ chức cho HS chơi thật

- Thảo luận sau trò chơi:

+Để dánh được thắng lợi trong trò chơi, mỗi nhóm cần phải làm gì? ( Đồn kết, tương trợ lẫn nhau)

+ Em có thể rút ra điều gì sau khi chơi?

+Em có thích chơi trò chơi này khơng?

GV kết luận:

Chúng ta cần phải đồn kết, hợp tác với nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.

- Dặn HS có thể về nhà tổ chức chơi ở thơn xóm trong những ngày nghỉ hè.TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 1I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo độ dài và thực hiện các phép tính có đơn vị đo độ dài

- Thực hành đo độ dài và tính chu vi hình tam giác

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng - Học sinh làm bài

cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp

2, trang 29.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó - Làm bài theo hướng dẫn của giáo viên

khăn

- Tổ chức cho hoc sinh sửa bài

- Sửa bài

- Chấm điểm, sửa bài

- Nhận xét tiết họcThứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2013

LUYỆN ĐỌCLuyện đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

A.Mục tiêu.

- Rèn kỹ năng đọc cho học sinh: đọc lưu lốt, ngắt nghỉ đúng dấu câu và cụm từ có nghĩa.

- Hiểu nội dung bài

B Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của thầy

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc câu.

- HD luyện đọc từng đoạn chú ý ngắt nghỉ

đúng chỗ.

§ªm nay / bªn bÕn ¤ L©u, /

Ch¸u ngåi ch¸u nhí / chßm r©u B¸c Hå. /

Nhí h×nh B¸c gi÷a bãng cê /Hoạt động của trò- HS nối tiếp nhau LĐ mỗi em 2 dòng

thơ.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm 2,

cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.Hång hµo ®«i m¸, / b¹c ph¬ m¸i ®Çu. /

M¾t hiỊn / s¸ng tùa v× sao /

B¸c nh×n ®Õn tËn / Cµ Mau ci trêi. /

Nhí khi tr¨ng s¸ng ®Çy trêi /

Trung thu / B¸c gưi nh÷ng lêi vµo th¨m.- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

nhân, nhóm đọc đúng và hay.- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Cho học sinh trả lời lại các câu hỏi

- Trả lời các câu hỏi SGK

2/ Củng cố - Dặn dò:

- Gọi 2 em đọc thuộc lòng cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc thuộc lòng

và trả lời câu hỏi.

- 2 học sinh đọc lại

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Từ ngữ về Bác Hồ

I. MỤC TIÊU:

- Nêu được một số từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và tình cảm của các

cháu thiếu nhi đối với Bác (BT1); biết đặt câu với từ tìm được ở BT1 (BT2).

- Ghi lại đựoc hoạt động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn (BT3).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Gv: Bảng phụ ghi bài tập.

- Hs: VBTIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạy

Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Bài tập 1: Tìm những từ ngữ.

? Bài u cầu làm gì?

- u cầu Hs thảo luận cặpHoạt động học

- Hs đọc u cầu bài tập

- Tìm những từ ngữ.

- Hs thảo luận cặp

Đại diện cặp trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng:

a. Nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi: thương

u, u q, q mến, chăm sóc, chăm lo, u, q, săn

sóc,...

b. Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ: biết ơn,

nhớ ơn, kính u, tơn kính, nhớ thương, thương nhớ,...

Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

- Bài tập u cầu làm gì?

- Hs đọc u cầu bài tập

- Cho Hs làm bài cá nhân vào vở

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng

+ Bác Hồ ln chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt

Nam.

+ Chúng em rất biết ơn Bác Hồ.

+ Cơ giáo em rất thương u học sinh

Bài 3: Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng 1

câu.

? Bài tập u cầu làm gì?

- u cầu HS quan sát lần lượt từng tranh suy nghĩ và

viết vào vở bài tập hoạt động của các bạn thiếu nhi trong

mỗi tranh.

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.

- GV viết bảng 1 số câu đúng.- Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở

bài tập 1.

- HS làm bài cá nhân

- Hs đọc câu đặt được

- Lớp nhận xét- Hs đọc u cầu bài tập

- Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi

tranh bằng 1 câu.

- HS quan sát lần lượt từng tranh suy

nghĩ và viết vào vở bài tập

- HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng

- u cầu HS nêu một số hoạt động tưởng niệm Bác - Các bạn thiếu nhi tham gia tết

khác mà em biết.

trồng cây nhớ ơn Bác, các bạn thiếu

* Củng cố, dặn dò:

nhi kính cẩn đặt hoa trước tượng đài

- Gv nhận xét giờ học

Bác...

- Dặn Hs về ơn tập và hồn thành bài tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SO SÁNH CÁC SỐ CĨ 3 CHỮ SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×