Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tải bản đầy đủ - 110trang

- K trong nhúm.

- Thi k trc lp.

- Cho lp nhn xột bỡnh chn ngi k

hay nht.

4. Cng c

- Cho1HS nhc li ý ngha cõu

- Ai yờu qỳy t ai, ai chm ch lao ng

chuyn

trờn rung ng, ngi ú s cú cuc sng

m no hnh phỳc.

5. Dn dũ:

- V nh k cho ngi thõn nghe

- Thc hin theo yờu cu

Tit 5:Giỏo dc tp th

SINH HOT TUN 28I.Mc tiờu:

1.Kin thc: Giỳp hc sinh bit tham gia vo hot ng tp th.

2.K nng: Nm c cỏc hot ng tp th.

3.Thỏi : HS tớch cc tham gia hot ng tp th.

II. Cỏc hot ng dy hc:

1.Nhn xột chung cỏc mt hot ng trong tun qua:

+ o c: Nhỡn chung cỏc em ngoan, l phộp, on kt vi bn bố.

+ Hc tp: a s cỏc em i hc u, ỳng gi, thc hin tt 15 phỳt u gi. Cú ý thc

t giỏc trong hc tp.

2.Cỏc hot ng khỏc:

- V sinh chung sch s.

- Th dc gia gi tham gia u.

3. Phng hng tun ti: Duy trỡ s s, chm súc bn hoa ca lp, thng xuyờn tham

gia tt cỏc hot ng.Ma Vn Ton : TH Thng Lõm47M thut (28)

V TRANG TR V THấM VO HèNH

Cể SN (V G) V V MU

I. Mc tiờu:

1.Kin thc

- HS v thờm cỏc hỡnh thớch hp vo hớnh cú sn

- V mu theo ý thớch

2.K nng

- Trang trớ v v thờmc vo hỡnh cú sn v v mu

3.Thỏi

- Yờu mn cỏc con vt nuụi trong nh

II. Chun b:

- GV:Tranh nh v cỏc loi g

Hỡnh HD trong b dựng dy hc

- HS : Mu v , giy, v v

III. Cỏc hot ng dy - hc:

Hot ng ca thy

1.n nh t chc

2. Kim tra bi c:

- Kim tra s chun b ca HS

3. Bi mi:

3.1.Gii thiu bi - ghi u bi.

3.2.Cỏc hot ng

*Hot ng 1: Quan sỏt nhn xột

- Cho HS xem v v b DDH HS

nhn bit

- Trong bi ó v hỡnh gỡ?

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm- HátHot ng ca trũ- Quan sát ,nhận xét

- Vẽ hình con gà trống48- Bi v cú th v thờm cỏc hỡnh nh khỏc

v v mu thnh 1 bc tranh

*Hot ng2: Cỏch v thờm hỡnh mu

+ Cỏch v hỡnh+Cỏch v mu+ Tìm hình ảnh để vẽ thêm cho bức tranh

sinh động.(con gà mái, cây cỏ)

+ Nhớ lại và tởng tợng ra màu sắc con gà

và các hình ảnh khác.

- Tìm hình định vẽ thêm vào vị trí thích

hợp trong tranh

- Có thể dùng màu khác để vẽ tranh cho

sinh động.

- Nên vẽ màu có đậm, có nhạt

- Màu ở nền: Nên vẽ nhạt để tranh không

có gian

- Vẽ vào vở tập vẽ- Nhận xét bài vẽ của bạn

*Hot ng 3: Thc hnh.

- Cho HS v

- Cú th dựng bỳt mu v ngay k c hỡnh

v thờm, khụng cn v trc bng chỡ en

*Hot ng 4: Nhn xột ỏnh giỏ

- Lắng nghe

- Thu 1 s v ca HS hon thnh t chc

cho HS nhn xột

- Thực hiện theo yêu cầu

- Gi ý tỡm ra bi v p

+ V thờm hỡnh

+ mu sc trong tranh

+ Nhng bi v ny cú gỡ khỏc nhau

4. Cng c :

- Nhận xét

5. Dặn dò:

- S u tầm tranh ảnh các con vậtTh dc (55)

TRề CHI "TUNG VềNG VO CH"

I. Mc tiờu:

1.Kin thc:

-Tip tc lm quen vi: tung vũng vo ớch.

2.K nng:

-Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi tng i ch ng

3.Thỏi :

-Cú ý thc trong gi hc

II. a im - phng tin:

- a im : Trờn sõn trng , cũi,

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm

49- Phng tin: Tung vũng vo ớch

III. Ni dung v phng phỏp:

Ni dung

A. Phn m u:

1. Nhn lp:

- im danh

- Bỏo cỏo s s

- Nhn lp, ph bin ni dung yờu

cu bui tp.

2. Khi ng:

- Xoay cỏc khp c tay, c chõn,

xoay khp u gi, hụng, vai, ụn

i theo vch k thng, 2 tay chng

hụng (2- 4 hng dc) i xong quay

mt li, i theo vũng trũn/ lngPhng phỏp5'X X X X X

X X X X XB. Phần cơ bản:

- ễn 5 ng tỏc, chõn, ln, bng,

v nhy ca bi th dc PTC

- Trũ chi: Tung vũng vo ớch.

-Nờu trũ chi, nhc li cỏch chi,

chia t luyn tp sau ú xem t

no nht

C. Phn kt thỳc

- ng ti ch v tay hỏt u theo

2- 4 hng dc v hỏt25'- Cỏn s iu khin

x x x x .- Mi t i din 1 nam 1 n

5'X X X X X

X X X X X- Mt s ng tỏc th lng

- Trũ chi hi tnh

- Nhn xột tit hc, giao bi tp v

nh.

Chiu:

Luyn oc( 1+2)x x x x .- Thc hin theo yờu cuKHO BU( Tr 83 )I. Mc tiờu:

1.Kin thc:

- Hiu ngha cỏc t ng c chỳ gii trong sỏch giỏo khoa, c bit l cỏc thnh ng :

hai sng mt nng, cuc bm cy sõu, ca n ca .

- Hiu li khuyờn ca cõu chuyn: Ai yờu quý t ai, ai chm ch lao ng trờn ng

rung, ngi ú cú cuc sng m no hnh phỳc

2.K nng:

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm50- c c ton bi. Ngt, ngh hi ỳng.

- Bc u bit th hin li ngi k chuyn v li ca nhõn vt ngi cha qua ging

c.

3.Thỏi :

-Yờu quý t ai chm ch lao ng trờn ng rung

II. dựng dy - hc:

- GV:Tranh minh ho.

- Bng ph vit sn hng dn c

III. Hot ng dy - hc:

Hot ng ca thy

1.n nh t chc

2.Kim tra bi c:

- Kim tra s chun b ca HS

3.Bi mi

3.1. Gii thiu bi - ghi u bi.

3 2. HD luyn c.

- c mu

- Hng dn HS luyn c kt hp gii

ngha t

- c tng cõu

- Chỳ ý rốn HS c ỳng t khú

- c tng on trc lp

- Hng dn HS c ỳng 1 s cõu

- Hiu ngha cỏc t khú

- c tng on trong nhúm

- Thi c gia cỏc nhúm

- C lp c ng thanh

3.3. Hng dn tỡm hiu bi.

- Ni dung bi?

3.4. Luyn c li

- Cho HS thi c truyn

4. Cng c:

- GV nhn xột tit hc.

5. Dn dũ:

- V c li chuyn.Hot ng ca trũ

-Hỏt- Lng nghe.

- Tip ni nhau c tng cõu

- Ni nhau c tng on trc lp.

- Bng ph

- Chỳ gii cui bi.

- c theo nhúm 2.

2 nhúm thi c; lp bỡnh chn nhúm c

tt

- c on 1

*Ai yờu quý t ai, ai chm ch lao

ng trờn ng rung, ngi ú cú

cuc sng m no hnh phỳc

- Thi c truyn

- Lng nghe

- Thc hin theo yờu cuLuyn vit (2)

KHO BU

I. Mc tiờu:

1.Kin thc.

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm51- Nghe vit chớnh xỏc, trỡnh by ỳng 1 on vn trớch trong truyn Kho bỏu

2.K nng.

- Rốn k nng vit ỳng chớnh t cho HS

3.Thỏi .

- Cú ý thc rốn ch vit ỳng chớnh t.

II. dựng dy - hc:

- HS : Bng con, VBT

III. Cỏc hot ng dy - hc:

Hot ng ca thyHot ng ca trũ1.ễn nh

2.Kim tra bi c.

- Kim tra s chn b ca HS

3.Bi mi

3.1. Gii thiu bi - ghi u bi.

3.2. Hng dn nghe- vit

- c bi chớnh t 1 ln

- Nờu ni dung bi chớnh t?- Hỏt- Vit bng con : quanh nm, sng, ln...

- c bi HS nghe v vit bi

- Chm cha, bi

4. Cng c :

- GV nhn xột tit hc

5. Dn dũ:

- V lm bi tp 3 ý b- Vit bng con

- Vit bi vo v.- 2 HS c li

- on trớch núi v c tớnh chm ch lm

lng ca hai v chng ngi nụng dõn.- Lng nghe

- Thc hin theo yờu cu.Chiu:

Tp c (1)

CY DA( Tr 88)I. Mc tiờu:

1.Kin thc

- Hiu mt s t khú trong bi: Ta, bc phch, ỏnh nhp, ng nh

- Hiu ni dung bi: Cõy da theo cỏch nhỡn ca nh th nh tui Trn ng Khoa

ging nh mt con ngi gn bú vi t tri, vi thiờn nhiờn xung quanh

-Hc thuc lũng bi th

2.K nng

- c c ton bi th. Ngh hi ỳng sau cỏc du cõu v sau mi dũng th.

- Bit c th vi ging t nh nhng, hn nhiờn cú nhp iu

3.Thỏi

- Cú ý thc hc thuc lũng bi th

II. dựng dy - hc:

- GV: Bng ph rốn c cõu th khú.

III. Hot ng dy - hc:

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm52Hot ng ca thy

1. n nh t chc:

2. Kim tra bi c:

3. Bi mi:

3.1. Gii thiu bi - ghi u bi.

3.2. HD luyn c.

- c mu

- Hng dn HS luyn c, kt hp

gii ngha t

- c tng cõu

- Chỳ ý c ỳng 1 s t ng

- Đọc từng đoạn trớc lớp

- Đọc theo 3 đoạn- Hớng dẫn HS đọc đúng

- Giúp HS hiểu đợc chú giải cuối bài

Giải thích- Đọc từng đoạn trong nhóm

- Thi đọc giữa các nhóm

- Đọc đồng thanh

3.3. Tìm hiểu bài.

Câu hỏi1:

- Các bộ phận của cây dừa (lá,ngọn,

thân, quả) đợc so sánh với những gì ?- Gọi 2 HS đọc lại 8 dòng đầu

Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên

nhiên ( gió, trăng, mây, nắng, đàn cò)

nh thế nào?Câu hỏi3: Em thích những câu thơ

nào? Vì sao ?

- Học thuộc lòng bài thơ

4. Củng cố:

- GV nhận xét giờ học

5. Dặn dò:

- Về nhà học thuộc bài thơ.

Ma Vn Ton : TH Thng LõmHot ng ca trũ

- Hỏt.- Lp c thm li.

- Ni tip nhau c tng cõu.

- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài

Đ1: 4 dòng thơ đầu

Đ2: 4 dòng tiếp

Đ3: 6 dòng còn lại

- Bảng phụ

- Đọc trong SGK

+ Bạc phếch: bị mất màu, biến thành màu

trắng cũ, xấu

+ Đánh nhịp: (động tác đa tay lên, đa tay

đều đặn )

- Đọc theo nhóm 2.

- 2 nhóm thi đọc, lớp bình xét chọn nhóm

đọc tốt.- Lá/ tàu dừa: nh bàn tay dang ra đón gió ,

nh chiếc chải vào mây xanh

- Ngọn dừa: Nh cái đầu của ngời, biết gật gật

để gọi trăng.

- Thân dừa: Mặc tấm áo bạc phếchđất

- Quả dừa nh đàn lợn , nh những hũ rợu.

-Với gió: dang tay đón gió, gọi gió đến cùng

múa reo

- Với trăng: gật đầu gọi trăng.

- Với mây: là chiếc lợc chảI vào mây xanh

- Với nắng: làm dịu mát nắng tra

- Với đàn cò:hát rì rào cho đần cò đánh nhịp,

bay vào bay ra

- Phát biểu

- Học thuộc lòng từng phần bài thơ

- Học thuộc cả bài

- Lắng nghe

- Thực hiện theo yêu cầu

53Luyện viết (2)CY DAI. Mc tiờu:

1.Kin thc

- vit chớnh xỏc 8 dũng u ca bi th cõy da.

2.K nng.

- K nng vit chớnh t.

3.Thỏi

- Cú ý thc rốn ch vit cho ỳng mu.

II. dựng dy - hc:

- HS : Bng con, VLV

III. Cỏc hot ng dy - hc:

Hot ng ca thy

1. n nh t chc:

2. Kim tra bi c:

- Vit theo li ca GV

- Nhn xột bi vit ca HS

3. Bi mi:

3.1 Gii thiu bi - ghi u bi.

- GV nờu mc ớch, yờu cu.

3.2. Hng dn nghe- vit:

- c on th 1 ln

- Nờu ni dung on trớch ?

- ChoHS vit bng con

- c, HS vit bi

- Chm 4 - 5 bi, nhn xột.

4. Cng c:

- Nhn xột gi hc

5. Dn dũ:

- Nhc HS ghi nh quy tc vit hoa tờn

riờng Vit Nam: vit hoa ch cỏi ng

u mi ting trong tờn riờng.Hot ng ca trũ

- Hỏt.

- Lp vit bng con (bỳa lim, thu bộ, qu

trỏch)- 2 HS c li.

+ T cỏc b phn lỏ, thõn, ngn, qu ca cõy

da; lm cho cõy da cú hỡnh dỏng, hot

ng nh con ngi.

- dang tay, h ru, tu da

- Vit bi vo v

- Lng nghe

- Thc hin theo yờu cuLuyn toỏn (3)

SO SNH S TRềN TRM

I. Mc tiờu:

1.Kin thc.

- Bit so sỏnh cỏc s trũn trm.

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm54( VBT Tr 54)- Nm c th t cỏc s trũn trm. Bit in cỏc s trũn trm vo cỏc vch tia s

2.K nng.

- S o sỏnh c cỏc s trũn trm

3.Thỏi .

- Cú ý thc trong gi hc, hng hỏi phỏt biu.

II. dựng dy - hc:

- GV: Cỏc hỡnh vuụng to biu din 100 ụ vuụng nh (10 chc).

III. Hot ng dy- hc:

Hot ng ca thy

1. n nh t chc:

2. Kim tra bi c:

3. Bi mi:

3.1. HD HS tỡm hiu bi.

* So sỏnh cỏc s trũn trm.

- Gn cỏc hỡnh vuụng biu din cỏc s

trỡnh by nh sgk

- Yờu cu HS ghi s di hỡnh v

- Hóy so sỏnh 2 s ny trờn hỡnh v ?

- Gi HS lờn in > < ?

- S 200 v s 300 thỡ ntn?

- Vit lờn bng

3.2. Thc hnh

Bi 1. Vit theo mu.(VBT):

- Hng dn HS quan sỏt v v in

du

Bi 2( VBT) :

- Cho 1 HS c yờu cu

- in cỏc du >, <, =

- Hng dn HS so sỏnh

Bi 3. S ? (VBT):

- Cho1 HS c yờu cu

- Lp c tờn cỏc s trũn trm t in

vo v.

- V tia s lờn bngMa Vn Ton : TH Thng LõmHot ng ca trũ

- Hỏt.- Quan sỏt

- Lờn ghi s : 200 v 300

- S 200 nh hn 300

- 1 HS lờn in

200 < 300

300 > 200

- C lp c: hai trm bộ hn ba trm, ba

trm ln hn hai trm

- So sỏnh

500 < 600

500 > 400

600 > 500

200 > 100100 < 200

200 > 100

100 < 200

300 > 200

500 < 600

700 < 900

500 = 500

- c yờu cu300 < 500

500 > 300

400 > 300

700 < 800

900 = 900

600 > 500

900 < 1000- T bộ n ln : 100,200...1000

- T ln n bộ : 1000,900...100

- Ln lt in cỏc s trũn trm cũn thiu

vo tia s.

55Bi 4. Khoanh vo s ln nht:

(VBT):

- Nhn xột, kt lun.

4. Cng c :

- Nhn xột gi hc

5. Dn dũ:

- V ụn li cỏc s trũn trm..- HS t khoanh, ln lt bỏo kt qu.- Lng nghe

- Thc hin theo yờu cuTh dc (56)

TRề CHI : TUNG VềNG VO CH

CHY I CH V TAY NHAU

I. Mc tiờu:

1. Kin thc:

- ễn trũ chi: Tung vũng vo ớch chy i ch v tay nhau

2. K nng

- Tham gia chi ch ng v t thnh tớch cao

- Tham gia chi tng i ch ng

3. Thỏi :

-T giỏc tớch tham gia tớch cc tham gia tp luyn

II. a im phng tin:

- Trờn sõn trng, k vch sn

III. Ni dung - phng phỏp:

Ni dung

1. Phn m u:

* Tp hp lp

+ im danh

+ Bỏo cỏo s s

- Nhn lp ph bin ni dung tit

hc.

* Khi ng: Gim chõn ti ch

xoay cỏc khp c tay, c chõn, u

gi, hụng

ễn cỏc ng tỏc tay, chõn, ln,

bng, nhy, ụn bi th dc PTC

2. Phn c bn:

-T rũ chi: Tung vũng vo ớch

(nờu tờn trũ chi, gii thớch lm

mu cỏch chi)

- Trũ chi : Chy i ch v tay

nhau (chia t tp luyn, 2 t chi trũ

chi : Tung vũng vo ớch)

- 2 t cũn li chi trũ chi: Chy i

Ma Vn Ton : TH Thng Lõm/ lng

5'Phng phỏp

X X X X X

X X X X X- Thc hin- Thc hin

25'

X X X X X

X X X X X-Cỏn s iu khin

56ch v tay nhau

3. Phn kt thỳc:

- i u theo 2-4 hng dc v hỏt

- Mt s ng tỏc th lng

- 1 trũ chi hi tnh

- H thng nhn xột

- Giao bi tp v nh

- Tp th dc bui sỏng5'

- Thc hin

- Lng nghe

- Thc hin theo yờu cuSinh hot (28)

SINH HOT LP

Ch : K nim 8/ 3; 26/3

I. Mc tiờu :

- Kim im v nhn xột cỏc mt hot ng trong tun.

- ễn cỏc bi hỏt v ch . K nim 8/ 3; 26/3 Cỏc bi hỏt ca ngi m, ch, cụ

giỏo, b.

II. Ni dung sinh hot:

1. GV cho lp trng nhn xột.

2. GV nhn xột chung cỏc mt hot

ng trong tun qua :

- Cỏc em ngoan võng li cụ giỏo, on

kt vi bn bố. i hc chuyờn cn ỳng

gi. Bờn cnh ú vn cũn mt s em

cha tht c gng trong hc tp, trong

lp cũn hay mt trt t, hay lm vic

riờng, khụng tp chung nghe cụ ging

bi

- Tuyờn dng cỏ nhõn, t thc hin tt.

- Nhc nh t no cha thc hin tt, c

gng khc phc trong tun sau.

3. ễn luyn mt s cỏc bi hỏt:Ma Vn Ton : TH Thng Lõm+ Lớp trởng nhận xét các mặt hoạt

động trong tuần qua. (Học tập, đạo

đức, văn thể)+ Lớp ôn các bài hát có chủ đề ca

ngợi mẹ và cô giáo, đoàn.

Bài: Bông hồng tặng cô

Bài : Mẹ và cô

Bài : Đa cơm cho mẹ đi cày

Bài : Tiến lên đoàn viên

+ Duy trì sĩ số đi học chuyên cần ,

sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ 100%

- Tham gia trồng vờn hoa.

- Chăm sóc cây cảnh, quanh trờng

+ Về nhà ôn lại các bài hát theo chủ

đề.

57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×