Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Hoạt động khởi động:

Hoạt động khởi động:

Tải bản đầy đủ - 110trang

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 1.

- Đọc u cầu

- Cho học sinh tự làm bài

- Tự làm bài vào vở

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- Sửa bài

- Theo dõi, nhận xét bài của bạn

- Sửa bài:

1.a. Hai chân chích bơng xinh xinh bằng 2

chiếc tăm. Hai chân tăm ấy rất nhanh

- GV sửa chữa, kết luận. nhận xét.

nhẹn, nhảy liên tiến.

b. Hai chiếc cánh nhỏ xíu, , xoải nhanh

vun vút.

c. Cặp mỏ tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu

chấp lại, gấp sâu trên lá nhanh thoăn

Bài 2.

thoắt.

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu

- u cầu học sinh tự làm

- Tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- Sửa bài

- Đọc bài làm trước lớp

- Nhận xét, sửa chữa bài cho học sinh.

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2I/ MỤC TIÊU :

- Tính nhẩm các phép tính của bảng nhân 2, 3, 4, 5.

- Biết các tính giá trị của biểu thức có phép tính nhân và phép cộng; giải tốn có lời văn

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập

- Học sinh làm bài

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Tự làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,trang 10.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Nộp tập

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.- Sửa bài1. Tính nhẩm

2.ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng (theo mÉu) :

Thõa sè

2

Thõa sè

5

TÝch

10

3.TÝnh :a) 3 × 8 + 12 = 24 + 12

=3- Nhận xét tiết học364

7

28b) 5 × 7 + 21 = 35 + 21

= 56Bài giải

Luống rau đó có

3 x 9 = 27 (cây)

Đáp số: 27 cây cải bắpLỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22

Thứ/ngày

Thứ hai

28/01/2013

Thứ ba

29/01/2013

Thứ tư

30/01/2013

Thứ năm

31/01/2013Tiết

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3Mơn

Lun đọc

Rèn chữ viết

Tốn

Tăng cường TV

NGLL

Tăng Cường Tốn

Lun đọc

Luyện từ và câu

Tốn

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng Cường TốnTên bài dạy

Một trí khơn hơn trăm trí khơn

Chữ hoa R

Ơn tập

Tiết 2: Luyện viết

Tiết 1

Cò và cuốc

Từ ngữ về lồi chim. Dấu chấm, dấu phẩyBảng chia 2

Tiết 3: Luyện đọc

Tiết 4: Luyện viết

Tiết 2Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng đọc trơi chảy. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

- Phân biệt được lời các nhân vật với lời người dẫn chuyện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- LĐ trong nhóm.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm

4, cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi - Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

đọc cá nhân, đồng thanh.

thi đọc.

2/ Củng cố - Dặn dò:

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

- 1 em đọc lại cả bài.

nhân, nhóm đọc đúng và hay.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA R.

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa R; chữ và câu ứng dụng: Ríu, Ríu rít chim ca

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ R đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa R.

- Viết bảng con

- Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng Ríu- Viết từ ứng dụng Ríu- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.- Theo dõi- Cho học sinh viết bài- Viết bài vào vở tập viết phần ơn tập- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa - Sửa chữa

đúng mẫu, viết chậm.

- Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.

LUYỆN TỐN

ƠN TẬP

I/ Mục tiêu:

- Ơn các Bảng nhân 2, 3, 4, 5.

- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.

- Giải tốn có lời văn bằng một phép nhân.

II. Các hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1/ Ơn lại các bảng nhân

- Cho học sinh ơn bảng nhân theo nhóm 4

- Chia nhóm và kiểm tra đọc thuộc lòng các

bạn trong nhóm

- Cho thi đọc thuộc lòng các bảng nhân.

- Thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4 ,5

- Nhận xét, tun dương.

2/ Thực hành:

- Cho học sinh làm 3 bài tập vào vở:

Bài 1: Tính

5 x 5 + 13=

4 x 8 – 17 =

- Tự làm bài

Bài 2: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài

các cạnh AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 6 cm.

Tính độ dài đường gấp khúc.

Bài 3: Mỗi cái ghế có 4 chân. Hỏi 6 cái ghếnhư thế có bao nhiêu chân ?

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài

3/ Củng cố

- Cho học sinh thi đọc nối tiếp các bảng nhân

- Nhận xét tiết học- Sửa bài

- Thi đọcThứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu, u cầu

- Tập nghe viết chính xác đoạn trích trong bài Một trí khơn hơn trăm trí khơn (từ Mọi chuyện

xảy ra đến chạy biến vào rừng.)

- Phân biệt âm r,d, gi và thanh hỏi, thanh ngã ở bài tập 2 và 3.

- Giúp HS viết đúng viết đẹp, cẩn thận.

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

2. Hoạt động nối tiếp:

2.1 HĐ 1: Nghe viết

- GV giới thiệu đoạn viết từ Mọi chuyện xảy ra

đến chạy biến vào rừng.)

- GV đọc mẫu.

- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

- Cho học sinh luyện viết một số từ khó

- Đọc cho học sinh viết vào vở Bài tập củng cố

kiến thức và kỹ năng mơn Tiếng Việt.

- GV chấm điểm, nhận xét, sữa chữa.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Bài 2:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.

Bài 3.

- GV yc HS đọc nội dung bài.

- Hướng dẫn và u cầu học sinh tự làm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.Hoạt động của học sinh

- HS thực hiện- HS lắng nghe

- 2 học sinh đọc

- Tập viết vào bảng con, nháp

- Viết (HS K – G nghe viết, HS yếu tập

chép). Trao đổi kiểm tra lỗi chính tả.

- Nộp tập và theo dõi- HS đọc

- Học sinh làm bài- Sửa bài: a/ reo hò, lá rơi, gieo hạt, con dơi,

mưa rào, rỗi rãi, dồi dào, hờn dỗi

b/hàng giả, khá giả, ngõ xóm, ngõ ngách,

củ su hào, củ mì

- Đọc u cầu

- Lắng nghe và tự làm bài

- Sửa bài:

3.a. khỏi ngã, vẽ, lửa, chẳng, cả võng

b. gió bão, gió mùa, đi dạo, dạo này, héo

rũ, rũ rượi3. Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh thi tìm tiếng có âm r, d, gi và

thanh hỏi, thanh ngã

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học- Thi tìm tiếng có âm r, d, gi và thanh hỏi,

thanh ngãNGỒI GIỜ LÊN LỚPNẶN CÁC CON VẬT

I. Mục tiêu:

- Hướng dẫn HS một trò chơi dân gian vui, khỏe

- Học sinh biết vận dụng trò chơi trong giờ nghỉ hoặc các hoạt động tập thể.

II. Quy mơ hoạt động

Lớp học

III. Tài liệu và phương tiện:

- Mạng Internet;

- Phòng học hoặc sân trường

IV. Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị

Trước 1 tuần, GV u cầu học sinh về chuẩn bị sỏi hoặc đá mỗi em chuẩn bị 20 viên đá

nhỏ và 1 viên đá lớn để tuần sau chơi trò chơi ơ ăn quan.

Bước 2: Tiến hành chơi

- GV: hướng dẫn cách chơi: Vẽ một hình chữ nhật được chia đơi theo chiều dài và ngăn thành 5 hàng dọc

cách khoảng đều nhau, ta có được 10 ơ vng nhỏ. Hai đầu hình chữ nhật được vẽ thành 2 hình vòng cung, đó

là 2 ơ quan lớn đặc trưng cho mỗi bên, đặt vào đó một viên sỏi lớn có hình thể và màu sắc khác nhau để dễ

phân biệt hai bên, mỗi ơ vng được đặt 5 viên sỏi nhỏ, mỗi bên có 5 ơ.

Hai người hai bên, người thứ nhất đi quan với nắm sỏi trong ơ vng nhỏ tùy vào người chơi chọn ơ, sỏi được

rãi đều chung quanh từng viên một trong những ơ vng cả phần của ơ quan lớn, khi đến hòn sỏi cuối cùng ta

vẫn bắt lấy ơ bên cạnh và cứ thế tiếp tục đi quan (bỏ những viên sỏi nhỏ vào từng ơ liên tục). Cho đến lúc nào

viên sỏi cuối cùng được dừng cách khoảng là một ơ trống, như thế là ta chặp ơ trống bắt lấy phần sỏi trong ơ

bên cạnh để nhặt ra ngồi. Vậy là những viên sỏi đó đã thuộc về người chơi, và người đối diện mới được bắt

đầu.

Đến lượt đối phương đi quan cũng như người đầu tiên, cả hai thay phiên nhau đi quan cho đến khi nào nhặt

được phần ơ quan lớn và lấy được hết phần của đối phương. Như thế người đối diện đã thua hết quan.

Hết quan tàn dân, thu qn kéo về. Hết ván, bày lại như cũ, ai thiếu phải vay của bên kia. Tính thắng thua theo

nợ các viên sỏi. Quan ăn 10 viên sỏi.

Cách chơi ơ ăn quan được nói lên rất đơn giản nhưng người chơi ơ ăn quan đã giỏi thì việc tính tốn rất tài tình

mà người đối diện phải thua cuộc vì khơng còn quan (sỏi) bên phần mình để tiếp tục cuộc chơi- Cho học sinh ngồi theo nhóm 2 tiến hành chơi thử.

- Các nhóm chơi thật

Bước 3: Nhận xét – Đánh giá

- Tun dương các bạn chơi thắng.

- Khuyến khích những học sinh chơi chưa thắng về tiếp tục tập luyện.TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 1I/ MỤC TIÊU :

-Thực hiện tính nhẩm bảng nhân 2 và bảng chia 2, tìm kết quả phép chia cho 2 bằng bảng nhân 2

- Giải tốn có một phép chia.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Học sinh làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 11.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Tổ chức cho hoc sinh sửa bài

- Chấm điểm, sửa bài

- Nhận xét tiết học- Sửa bài

Bài 1,2: Chơi trò chơi Đố bạn

Bài 3: Hai nhóm thi “Ai nhanh hơn”

Bài 4:

Bài giải

Mỗi túi gạo có:

10 : 2 = 5 (kg)

Đáp số : 5 kgLUYỆN ĐỌC

CỊ VÀ CUỐC

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng đọc trơi chảy. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

- Phân biệt được lời các nhân vật với lời người dẫn chuyện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- LĐ trong nhóm.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi

đọc cá nhân, đồng thanh.Hoạt động học- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm

4, cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

nhân, nhóm đọc đúng và hay.2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ CHIM. DẤU PHẨY, DẤU CHẤMI/ Mục tiêu :

- Củng cố vốn từ ngữ về lồi chim.

- Củng cố cách so sánh đặc điểm của một số lồi chim.

- Rèn kỹ năng dùng dấu chấm hoặc dấu phẩy trong câu.

II/ Hoạt động dạy học :

Hoạt động dạy- Cho học sinh làm vở bài tập Tiếng

Việt trang 15 ( tập 2 )

- GV hướng dẫn học sinh làm bài 2, 3.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó

khăn

- Giáo viên chữa bài, chấm bài, nhận

xét.Hoạt động học- Tự làm bài vào vở- Sửa bài

Bài 1: a/ Đen như quạ; b/ Hơi như cú;

c/ Nhanh như cắt ; d/ Nói như vẹt; e/ Hótnhư khướu

Bài 2: Viết lại đoạn văn:

Ngày xưa có đơi bạn là Diệc và Cò.

Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng

làm và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn

bó với nhau như hình với bóng.Số?- Nhận xét chung tiết học.

:2TỐNBẢNG CHIA 2

I - Mục tiêu: Giúp HS

- Thực hành chia 2

- Biết giải bài tốn đơn có phép chia 2

II - Hoạt động dạy và học:Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc Cò và Cuốc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng các từ bụi rậm, tắm rửa, vất vả, phau phau, dập dờn, thảnh thơi.

- Biết ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa; hiểu nội dung bài thơng các bài tập 2, 3, 4, 5.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó: từ bụi rậm, tắm - HS lắng nghe

rửa, vất vả, phau phau, dập dờn, thảnh thơi

- Gọi 4 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 4 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân

- Luyện đọc cá nhân

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Học sinh theo dõi và đọc thầm

– Em sèng trong bơi c©y díi ®Êt, / nh×n lªn trêi

xanh, / thÊy c¸c anh chÞ tr¾ng phau phau, / ®«i c¸nh

dËp dên nh móa, / kh«ng nghÜ còng cã lóc / chÞ ph¶i

khã nhäc thÕ nµy.

– Ph¶i cã lóc vÊt v¶ léi bïn / míi cã khi ®ỵc th¶nh th¬i

bay lªn trêi cao.- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.

- Cho học sinh thi đọc.

Bài tập 3, 4

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài : Bài 3: câu b, bài 4: câu C

- Nhận xét tiết học- Luyện đọc cá nhân, theo nhóm đơi

- Thi đọc

- Đọc u cầu

- Tự làm bài

- Giơ bảng A, B, CTĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu, u cầu

- Viết đúng chữ hoa R, S cở vừa và nhỏ và câu ứng dụng: Rõ như ban ngày, Sum họp

một nhà

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa R, S.

- Viết bảng con

- Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng Rõ như ban - Viết câu ứng dụng Rõ như banTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động khởi động:

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×