Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Trong ngày Tết, bánh chưng, bánh tét được dùng để làm gì:

Trong ngày Tết, bánh chưng, bánh tét được dùng để làm gì:

Tải bản đầy đủ - 110trang

TĂNG CƯỜNG TOÁN

TIẾT 1I/ MỤC TIÊU :

-Biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân;

-Biết viết các tích dưới dạng các số hạng bằng nhau rồi tính.

-Biết được các thành phần của phép nhân.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố kiến - Học sinh làm bài

thức và kỹ năng môn Toán lớp 2, trang 5.

Bài 1

a) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

hay lµ : 3 × 4 = 12

- Thực hiện theo bốn bước

Bài 1 : Chun tỉng c¸c sè h¹ng b»ng

nhau thµnh phÐp nh©n (theo mÉu) :b) 4 + 4 + 4 = 12

hay lµ : 4 x 3 = 12

c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 hay lµ : 5 x 5 = 25

d) 9 + 9 + 9= 27

hay lµ : 9 x 3 = 27

e) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27 hay lµ :

3 x 9 = 27

Bµi 2:

a) 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18, ta cã : 6 × 3 = 18.Bài 2 : ViÕt c¸c tÝch díi d¹ng tỉng c¸c sè

h¹ng b»ng nhau råi tÝnh (theo mÉu) :

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16, ta cã : 8 x 2 = 16c) 5 × 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20,ta cã : 5 x 5 = 20

d) 9 × 3 = 9 + 9 + 9 = 27,ta cã : 9 x 3 = 27

Bµi 3:Bài 3 : ViÕt (theo mÉu) :Thõa

TÝch63188 × 2 = 1682165 × 4 = 2054209 × 3 = 27- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.Thõa

6 × 3 = 18Bài 4: SèPhÐp nh©n9327Bµi 47+7+7=- Nộp tập và theo dõi.7 × 3 = 21Thứ tư ngày 9 tháng 01 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

THƯ TRUNG THU

I. MỤC TIÊU:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng câu văn trong bài đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Luyện đọc

- GV đọc mẫu tồn bài

- Cho luyện đọc từng câu, từng đoạn.

- Cho học sinh khá giỏi dọc tồn bài

- LĐ trong nhóm.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi

đọc cá nhân, đồng thanh.- Theo dõi

- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu, đoạn.

- HS khá, giỏi đọc tồn bài

- Đọc theo nhóm- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân,

nhóm đọc đúng và hay.

- Cho học sinh lần lượt trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi

SGK

- Cho học sinh nêu nội dung bài

- Nêu nội dung bài

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.

- Nhận xét, tun dương, sửa chữa.

- Theo dõi, nhận xét.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Từ ngữ về các mùa- Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

I. Mục tiêu:

- Biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc từng mùa.

- Xếp được các ý theo lời của bà Đất.

- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào?

II. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động thầy

Hoạt động trò

 Hướng dẫn làm bài tập

Bài tập 1:

Nêu u cầu bài tập.

- Kể tên các tháng trong năm biết được mỗi mùa tháng giêng… tháng mười hai.

bắt đầu từ tháng nào và kết thúc tháng nào?

Mỗi mùa có 3 tháng…

- Đại diện các nhóm trính bày

trước lớp.

Bài tập 2: Nối tên mùa với đặc điểm từng mùa cho

- Nêu u cầu bài tập.

phù hợp:

Mùa xn:

học sinh bát đầu năm học mới.M hạ:

Mùa thu:

Mùa đơng:trăm hoa đua nở tiết trời ấm áp.

- Làm bài vào vở- Học sinh làm

tiết trời giá lạnh, cây trụi lá.

bài ở bảng.

học sinh được nghỉ, tiết trời nóng

bức

Bài tập 3: Viết câu trả lời cho ơỗi câu hỏi sau vào

chỗ trống:

- Nêu u cầu bài tập.

a.Khi nào trẻ em đón Tết Trung thu?

- Thảo luận nhóm đơi- Hỏi- đáp

…………………………………..

các câu hỏi.

b. Khio nào kết thúc năm học

- Đại diện các nhóm trình bày.

………………………………………

c.Em thường qt dọn nhà cửa giúp mẹ khi nào?

……………………………………………………

Nhận xét, tun dương.

Củng cố dặn dò:

- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

- Chơi trò chơi.

Nội dung: Một số em mang tên theo mùa Xn, Hạ,

Thu, Đơng. Giáo viên nêu tên tháng tương ứng với

mùa đó phải hơ lên: VD:Tháng 3→ mùa xn.

- Nhận xét chung tiết học

LUYỆN: TỐN

THỪA SỐ – TÍCH

I MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

- Biết tên gọi thành phần và kết quả phép nhân

- Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân

Ham thích học Tốn. Tính đúng nhanh, chính xác.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạyHoạt động học Luyện tập - Thực hành.

- Học sinh làm bài cá nhân trong vở bài tập.

- Cho học sinh làm vào VBT Tốn

Bài 1: Chuyển tổng thành tích rồi tính tích bằng

- GV theo dõi HD những HS chưa làm cách tính tổng tương ứng.

được.

- Nhóm đơi đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét bài của bạn.

a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5

b. 5 + 5 + 5 + 5

= 5x4

c. 8 + 8 + 8

= 8x3

Bài 2: Chuyển tích thành tổng các số hạng bằng

nhau rồi tính tích đó theo mẫu.

6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12

a. 9 x 2 = 9 + 9 = 18

b. 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 15

- Nhóm đơi đổi vở kiểm tra.- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài

* Củng cố - Dặn dò:

-HS nêu các thành phần của phép nhân.

- Chuẩn bị: Bảng nhân 2

- Nhận xét tiết học.- Nhận xét bài của bạn.

Bài 3: Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a. 8 x 2 = 16

b. 2 x 9 = 18

c. 10 x 3= 30

- 1 số HS đọc kết quả.

- Lớp nhận xétThứ năm ngày 10 tháng 01 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

Tiết 3: Luyện đọc

I/Mục tiêu:

- Luyện đọc đúng đoạn thơ trong bài Thư Trung thu và học thuộc lòng bài thơ.

- Làm được bài tập 2 và 3 trong vở Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt 2, tập 2.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt 2, tập 2.

III> Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu

- Cho học sinh tự điền từ còn thiếu.

- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn thơ.

- Cho học sinh luyện đọc theo nhóm 2

- Thi đọc thuộc lòng đoạn thơ

Bài 2,3:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2 và 3.

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- Cho học sinh trình bày bài làm

- GV nhận xét, kết luận.

3. Củng cố

- GV cho HS thi đọc lại đoạn thơ

- GV nhận xét tiết họcHoạt động của học sinh

- HS thực hiện

- Đọc u cầu

- Làm bài

- 2 HS đọc

- Luyện đọc theo nhóm

- Thi đọc thuộc lòng

- 2 học sinh đọc

- HS đọc

- Học sinh làm bài

- Đọc đáp án đã chọn

- Nhận xét, bổ sung.

- Sửa bài

Bài 2: Câu a, b

Bài 3: câu d

- Thi đọc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong ngày Tết, bánh chưng, bánh tét được dùng để làm gì:

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×