Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ - 110trang

- Phân biệt âm l, n và vần ươc, ướt ở bài tập 2 và 3.

- HS viết đúng viết đẹp, cẩn thận.

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

2.1 HĐ 1: Tập chép

- GV giới thiệu đoạn viết từ Sói mừng rơn đến

hết bài

- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

- 2 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện viết một số từ khó

- Tập viết vào bảng con, nháp

- Cho học sinh viết vào bài

- HS tập chép. Trao đổi kiểm tra lỗi

chính tả.

- Nộp tập

- GV chấm điểm, nhận xét, sửa chữa.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Bài 2:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- HS đọc

- Cho học sinh tự làm bài

- Học sinh làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.

Bài 3.

- GV yc HS đọc nội dung bài.

- Hướng dẫn và u cầu học sinh tự làm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.3. Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh thi tìm tiếng có vần ươc và ướt

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học- Sửa bài: a/ lớn, non, nắng, nấp, lớn,

lơng, nắng, lại, non, lơng

b/ bước đi, vượt khó, xanh mướt, hát

hướt.

- Đọc u cầu

- Lắng nghe và tự làm bài

- Sửa bài:

3.a. nối tiếp, lối đi, lon nước ngọt,

cây non

b. trượt tuyết, trượt băng

- Thi tìm tiếngNGỒI GIỜ LÊN LỚP

HÁT VỀ Q HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

I. Mục tiêu:- HS biết sưu tầm và hát các bài hát ca ngợi về q hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác kính

u.

- Tự hào về q hương đất nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

II. Quy mơ hoạt động

Lớp học

III. Tài liệu và phương tiện:

Sưu tầm một số bài hát ca ngợi vẻ đẹp của q hương đất nước và con người Việt Nam

IV. Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị

Trước 1 tuần, GV u cầu học sinh sưu tầm các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của q hương đất nước

và con người Việt Nam. Nhớ tên tác giả, ý nghĩa của bài hát.Bước 2: Trình diễn các tiết mục văn nghệ

- Ổn định tổ chức.

- Tun bố lí do và mục đích buổi văn nghệ

- Tiến hành cho các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.

- Nhận xét, tun dương các tổ đã chuẩn bị và biểu diễn tốt.

Bước 3: Tổng kết – Đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá sự chuẩn bị của các tổ.

- Tun dương các tổ biểu diễn tốt.TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 1I/ MỤC TIÊU :

-Củng cố tính nhẩm bảng chia 3, tìm kết quả phép chia cho 3 bằng bảng nhân 3.

- Xác định được các thành phần của phép chia

- Giải tốn có một phép chia.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Học sinh làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 13.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Tổ chức cho hoc sinh sửa bài

- Chấm điểm, sửa bài- Nhận xét tiết học- Sửa bài

Bài 1,2: Chơi trò chơi Đố bạn

Bài 3: Hai nhóm thi “Ai nhanh hơn”

Bài 4:

Bài giải

Số lít nước mắm mỗi can là:

15 : 3 = 5 (lít)

Đáp số : 5 lít nước mắmThứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

NỘI QUY ĐẢO KHỈ

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng đọc trơi chảy. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

- Phân biệt được lời các nhân vật với lời người dẫn chuyện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- LĐ trong nhóm.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi

đọc cá nhân, đồng thanh.Hoạt động học- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm

4, cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

nhân, nhóm đọc đúng và hay.2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- 1 học sinh đọc lại

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại bài và

trả lời câu hỏi.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ MN THÚ. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀOI/ Mục tiêu :

Cũng cố các kỹ năng :

- Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp.

- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nàoII/ Hoạt động dạy học :

Hoạt động dạy- Cho học sinh làm vở bài tập Tiếng

Việt 2 ( tập 2, trang 19, 20 )

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó

khăn

- Giáo viên chữa bài, chấm bài, nhận

xét.Hoạt động học- Tự làm bài vào vở- Sửa bài

Bài 1: Thú dữ, nguy hiểm: hổ, báo, gấu,lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

Thú khơng nguy hiểm: thỏ, ngựa vằn,

khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu

Bài 2: VD:

a/ Thỏ chạy nhanh như bay; b/ Sóc

chuyền từ cành này sang cành khác

nhanh thoăn thoắt; c/ Gấu đi lặc lè; ....

Bài 3:a/ Ngựa phi nhanh như thế nào ?

b/ Thấy một chún ngựa béo tốt đang ăn

cỏ, Sói thèm như thế nào?....- Nhận xét chung tiết học.TỐN

MỘT PHẦN BA

I - Mục tiêu: Giúp HS

- Củng cố kỹ năng cách tìm và tơ màu 1/3 hình đã cho

- Củng cố cách chia 1/3 số con vật đã cho.

II - Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

trong vở bài tập Tốn, tập 2 trang 27.- Nêu u cầu bài tập- Theo dõi, hướng dẫn học sinh gặp khó- Tự làm bàikhăn.

- u cầu gọc sinh nộp tập- Nộp tập- Chấm điểm, nhận xét bài làm của học- Sửa bài:sinh, sửa bài.

*Học sinh khá, giỏi làm thêm- Nhận xét tiết học- Khoanh vào 1/3Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ bến tàu, trêu chọc, khành khạch.

- Biết ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa; hiểu nội dung các nội quy thơng bài tập 3.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó: bến tàu, trêu

- HS lắng nghe

chọc, khành khạch

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Học sinh theo dõi và đọc thầm

Néi quy §¶o KhØ //

§¶o KhØ lµ khu vùc b¶o tån loµi khØ.//

Kh¸ch ®Õn tham quan §¶o KhØ / cÇn thùc hiƯn

nh÷ng ®iỊu quy ®Þnh díi ®©y : //

1. / Mua vÐ tham quan tríc khi lªn ®¶o.//

2. / Kh«ng trªu chäc thó nu«i trong chng.//

3. / Kh«ng cho thó ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n l¹.//

4. / Gi÷ g×n vƯ sinh chung trªn ®¶o.//

Ngµy 15 / th¸ng 1 / n¨m 1990 //

Ban qu¶n lÝ ®iĨm

du lÞch §¶o KhØ //

§äc xong, / KhØ N©u cêi khµnh kh¹ch / tá vỴ

kho¸i chÝ.- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.

- Cho học sinh thi đọc.

Bài tập 3

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài

- Nhận xét tiết học- Luyện đọc cá nhân, theo nhóm đơi

- Thi đọc

- Đọc u cầu

- Tự làm bài

- Sửa bài (a)-(4); (b)-(3); (c)-(2); (d)(1)TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu, u cầu

- Biết chọn và viết đúng 2 điều trong bài Nội quy Đảo Khỉ

- Chép chính xác 2 điều đầu tiên trong bản Nội quy của lớp học.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập 1 và 2

- Đọc u cầu

- Cho học sinh tự làm bài tập 1 và 2.- Tự làm bài- Theo dõi, hướng dẫn học sinh gặp khó khăn

- Chấm điểm, nhận xét.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2I/ MỤC TIÊU :

Củng cố các kiến thức:

- Tìm kết quả phép chia 3 thơng qua bảng nhân; Tìm một thừa số chưa biết

- Giải bài tốn có một phép tính chia; xác định được số hình tam giác trong một hình cho trước.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh đọc u cầu các bài tập

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Học sinh làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 14.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.

- Nhận xét tiết học- Nộp tập

- Sửa bài:LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 24

Thứ/ngày

Thứ hai

25/02/2013

Thứ ba

26/02/2013

Thứ tư

27/02/2013

Thứ năm

28/02/2013Tiết

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3Mơn

Lun đọc

Rèn chữ viết

Tốn

Tăng cường TV

NGLL

Tăng Cường Tốn

Lun đọc

Luyện từ và câu

Tốn

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng Cường TốnTên bài dạy

Quả tim khỉ

Chữ hoa: T

Luyện tập

Tiết 2: Luyện viết

Vẽ về q hương em

Tiết 1

Voi nhà

Từ ngữ về lồi thú. Dấu chấm, dấu phẩy

Một phần tư

Tiết 3: Luyện đọc

Tiết 4: Luyện viết

Tiết 2Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

QUẢ TIM KHỈ

I. MỤC TIÊU:

Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đọc lưu lốt được cả bài. Đọc đúng các từ mới, các từ khó.

- Phân biệt được lời kể, lời các nhân vật trong câu chuyện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- LĐ trong nhóm.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm

4, cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi - Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

đọc cá nhân, đồng thanh.

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

nhân, nhóm đọc đúng và hay.

*Học sinh khá, giỏi đọc phân vai câu - Đọc theo vai.

chuyện.

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA T.

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa T; chữ và câu ứng dụng: Thẳng, Thẳng như ruột ngựa

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ T đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa T.

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng: Thẳng, - Viết bảng con

- Viết: Thẳng, Thẳng như ruột

Thẳng như ruột ngựa

ngựa

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Theo dõi

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa - Viết bài vào vở tập viết phần ơn tập

- Sửa chữa

đúng mẫu, viết chậm.

- Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.

LUYỆN TỐN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Củng cố cách tìm một thừa số chưa biết, cách tìm một số hạng.

- Giải bài tốn có một phép tính chia

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 HS thực hành làm bài trong vở BT - Tự làm bài vào VBT Tốn

Tốn trang 30

- GV theo dõi HD HS gặp khó khăn.

- u cầu học sinh nộp tập

- Nộp tập

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài

- Sửa bài

Bài 1: 3 x 2 = 6; 4 x 3 = 12; 3 x 7 = 21

3 x 2 = 6; 3 x 4 = 12; 3 x 7 = 21

Bài 2: Cho học sinh chơi trò chơi Tìm đường về

nhà dưới hình thức tiếp sức.

Bài 3:

Bài giải

Mỗi đoạn dây dài là:

6 : 3 = 2 (dm)

Đáp số : 2 dm

Bài 4:

Bài giảiSợi dây đó cắt được là:

6 : 2 = 3 (đoạn)

Đáp số : 3 đoạn

- Nhận xét tiết học

Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu, u cầu

- Nghe viết chính xác đoạn trích trong bài Nội quy đảo khỉ (từ Đảo Khỉ là khu vực….. đến vệ

sinh chung trên đảo.)

- Phân biệt âm s, x và vần ut, uc ở bài tập 2 và 3.

- HS viết đúng viết đẹp, cẩn thận.

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Bài

1. Hoạt động khởi động:

tập

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

củng

2. Hoạt động nối tiếp:

cố

2.1 HĐ 1: Nghe viết

kiến

- GV giới thiệu đoạn viết từ Đảo Khỉ là khu

thức,

vực.. đến vệ sinh chung trên đảo- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

- 2 học sinh đọc

năng

- Cho học sinh luyện viết một số từ khó

- Tập viết vào bảng con, nháp

mơn

- Đọc cho học sinh viết vào bài

- Nghe viết. Trao đổi kiểm tra lỗi

tiếng

chính tả.

Việt

- Nộp tập

tập 2

- GV chấm điểm, nhận xét, sửa chữa.

III.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Hoạt

Bài 2,3:

động

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- HS đọc

dạy

- Cho học sinh tự làm bài

- Học sinh làm bài- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

học.

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.

- Sửa bài: Bài 2 a/ sâu bọ, mê say,

xâu kim, xay bột, giọt sương, xâm

lược, xương cá, củ sâm

b/ chim cánh cụt, cao vút, nút chai,

múc nước

Bài 3: a/ sáo, sếu – xe, giỏ xách

b/ nhút nhát, chim cút, cây trút lá, lũ

lụt, rụt rè, sút bóng, phúc hậu, chức

mừng

3. Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh thi tìm tiếng có vần ươc và ướt

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết họcNGỒI GIỜ LÊN LỚP

VẼ VỀ Q HƯƠNG EM

I. Mục tiêu hoạt động:

- HS nhận thức được sự thay đổi của q hương, đất nước.

- Biết kết hợp các màu sắc khi vẽ.

- Tự hào về vẽ đẹp và sự thay đổi, phát triển của q hương, đất nước mình.

II. Quy mơ hoạt động:

- Tổ chức theo quy mơ lớp.

III. Phương tiện dạy học:

- Bút, giấy A4, bút dạ…

- Một số bức tranh về q hương đất nước

IV. Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị:

* Đối với GV:

- Hướng dẫn HS tìm hiểu về phong cảnh q hương

- Một số câu hỏi:

+ Q hương em có những thắng cảnh nào?

+ Người dân q em thường tham gia các hoạt động sản xuất gì?

* Đối với HS:

+ Bút, giấy A4, bút dạ…

+ Tìm hiểu các danh lam thắng cảnh của q hương…

Bước 2: Hướng dẫn vẽ tranh:

- GV giới thiệu nd buổi học: Vẽ về vẻ đẹp của q hương đất nước.

- GV cho HS quan sát 1 số bức tranh phong cảnh mẫu và hỏi:

+ Tranh vẽ gì? Nơng thơn hay thành phố?

+ Hoạt độ của người được mơ tả trong tranh là gì?

+ Sự khác nhau giữa hđ sản xuất ở thành phố và nơng thơn?

- HS trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

Bước 3: Vẽ tranh

- Cho HS vẽ.

- GV theo dõi, uốn nắn cho các em.

Bước 4: Trưng bày sản phẩm

- GV, HS chọn tranh trưng bày.

- HS trình bày ý tưởng vẽ tranh.

Bước 5:Tổng kết- Đánh giá:

- Lớp bình chọn tranh đẹp.

- Dặn chuẩn bị: Trò chơi “Đi chợ”

- Nhận xét tiết học./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×