Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
- Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường... …

- Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường... …

Tải bản đầy đủ - 28trang

Chủ đề vềhợp GDBVMTtích hợpMôi trường

Chủ đề: Con người và sức khoẻ có

- Mối quan hệ

giữa con người

* Con ngườimôi trườngvới môi trường:

con người cần

đến không khí

thức ăn, nước

uống từ môi

trường.các bài sau: 8, 12, 13, 14,15, 16.

+ Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì.

+ Bài 12: Phòng bệnh sốt rét.

+ Bài 13: Phòng bệnh sốt xuấtLiênhuyết.hệ / bộ+ Bài 14: Phồng bệnh viêm não.phận+ Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A.

+ Bài 16: Phòng tránh HIV /

AIDS.*Tích hợp, lồng ghép GDBVMT trong môn Môn Lich sử-Địa lí lớp 5:

Thông qua môn học Giúp HS:

- Hiểu biết về MT sống gắn bó với các em, môi trường sống của con ngời

trên đất nước Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

- Nhận biết được những tác động của con người làm biến đổi MT cũng

như sự cần thiết phải khai thác, bảo vệ MT để phát triển bền vững.

- Hình thành và phát triển năng lực nhận biết những vấn đề về MT và

những kỹ năng ứng xử, bảo vệ MT một cách thiết thực.

- Có ý thức bảo Vệ MT và tham gia các hoạt động bảo Vệ MT xung

quanh phù hợp với lứa tuổi.

Ví dụ:

Môn

Lịch

sử:Bài

- Bài: Đường Trường Sơn; Xây dựng nhà

máy thủy điện Hòa Bình.LớpMức độ tích hợpLớp - Mức độ liên hê

5- Bài 8, 9 ( địa lý Việt Nam); địa lý thế

Địa

Lý:giới ( Các bài về châu lục)…

- Một số bài về địa lý Việt Nam, địa lý thếLớp- Mức độ bộ phận5giới.- Mức độ liên hệ: Biện pháp 3: Phối hợp giáo dục môi trường với giáo dục kỹ năng

sống cho học sinh.

Mục đích: Hình thành, phát triển và rèn luyện hành vi, thói quen, thái

độ đúng trong bảo vệ môi trường.

Năm học 2008-2009 là năm học mà kế hoạch xây dựng “Trường học thân

thiện - Học sinh tích cực” đang được triển khai thực hiện rộng khắp trong toàn

ngành nói chung và tại thành phố Tam Kỳ nói riêng. Hơn lúc nào hết, việc giáo

dục cho học sinh có những hiểu biết về môi trường và hình thành ở các em ý

thức, kĩ năng về bảo vệ môi trường trong lúc này là vô cùng cần thiết. Đó cũng

là một trong những nội dung không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng “Trường

học thân thiện - Học sinh tích cực” đang được triển khai.

Giáo dục môi trường phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Hiệu quả giáo dục môi trường muốn bền vững thì phải hình thành cho các em

những thói quen tốt, những kỹ năng sống liên quan đến bảo vệ môi trường.

Chẳng hạn chúng ta rèn các em thói quen đổ rác thải đúng nơi quy định không

phải bằng khẩu hiệu hay lời khuyên mà quy định bắt buộc mỗi lớp học phải có

một giỏ đựng rác và giấy loại đặt ở góc lớp. Học sinh phải bỏ rác và giấy loại

đúng nơi quy định. Khi nhìn thấy người khác vứt rác không đúng chỗ, nên nhắc

nhở lịch sự, tổ chức cho học sinh trang trí lớp học thân thiện với môi trường,

thường xuyên dọn vệ sinh lớp học, tham gia ra quân dọn dẹp vệ sinh đường

làng, ngõ phố hưởng ứng phong trào Đoạn đường em chăm, Em yêu Tam Kỳ

quê em, tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây trồng trong sân trường, nơi

em ở, chăm sóc, bảo vệ di tích lịch sử Chi bộ Đồng ở địa phương,…Chính các

hoạt động này sẽ làm cho các em thấy yêu quý trường lớp, yêu quý thành phố

mình hơn. Biện pháp 4: Phối hợp với Đoàn - Đội, Hội cha mẹ tổ chức các hoạt

động nhằm nâng cao hiệu quả về giáo dục môi trường.

Mục đích: Giúp học sinh có khả năng tham gia một số hoạt động bảo

vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi.

Việc phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giáo

dục môi trường cho học sinh là rất quan trọng. Thực hiện tốt nội dung đó là một

thuận lợi lớn cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, cho việc

tổ chức thực hiện và theo dõi các hành vi bảo vệ môi trường của học sinh. Giáo

viên sẽ thuận lợi hơn trong việc kết hợp giữa giáo dục môi trường tự nhiên và

giáo dục môi trường xã hội, tạo điều kiện cho học sinh xâm nhập thực tế tốt hơn.

Để thực hiện thành công giáo dục môi trường không thể không kể đến vai

trò của tập thể lớp. Tập thể lớp sẽ là môi trường tốt nhất có tác động trực tiếp

nhất đến mỗi cá nhân học sinh. Tập thể lớp tốt sẽ giúp phát huy tốt nhận thức

đúng đắn của học sinh về môi trường. Tập thể lớp cũng là nơi theo dõi thường

xuyên, nhắc nhở kịp thời nhất các hành vi về môi trường của mỗi học sinh.

Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo

chủ điểm giáo dục môi trường:

Ví dụ:

Chủ điểm

Nội dung

Kính yêu thầy - Hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày NGVN.

giáo cô giáo+ Làm báo tường, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (ca(Tháng 11)hát, kể chuyện, làm thơ, tiểu phẩm,..)

+ Hội diễn văn nghệ chào mừng

- Lễ kỷ niệm ngày NGVN

Thăm hỏi thầy cô giáo.

- Giáo dục Quyền và bổn phận trẻ em.

- Giáo dục môi trường

+ Thông qua các hoạt động Đội TNTP.+Thông qua các hoạt động “Hội chợ trao đổi, chia sẻ

đồ dùng, đồ chơi, sách truyện cho học sinh phổ

thông”.

Uống nước nhớ - Tìm hiểu về đất nước, con người VN.

nguồn+ Tìm hiểu những người con anh hùng của đất nước, của(Tháng 12)quê hương.

+ Cảnh đẹp quê hương, những di tích lịch sử, văn hóa

của địa phương

+ Tham quan các thắng cảnh di tích lịch sử, văn hóa quê

hương

+ Các hoạt động chăm sóc, làm sạch, đẹp, giữ gìn nghĩa

trang liệt sĩ,…

- Tổ chức các Hội thi, cuộc thi

+ Văn nghệ ca ngợi chú bộ đội, những người có công với

đất nước.

- Làm báo tường, tìm hiểu về chú bộ đội, những người

có công với đất nước.

Tổ chức nghe nói chuyện, tham quan, giao lưu kết nghĩa

với đơn vị bộ đội.

- Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân.

- Giáo dục môi trườngCác vấn đề môi trường diễn ra chung quanh học sinh hết sức đa dạng và

sinh động. Bản thân các cơ hội giáo dục môi trường trong chương trình giảng

dạy chưa đầy đủ phong phú. Hơn nữa, không thể tách rời giáo dục môi trường ra

khỏi cuộc sống thực đang đụng chạm từng giờ, từng phút đến quá trình phát

triển của học sinh. Học sinh cũng cần phải có được cơ hội thực tiễn để thực hành

trách nhiệm công dân chuẩn bị cho một đời sống trưởng thành sau này, việc tích

luỹ kinh nghiệm sống là một yếu tố quan trọng trong giáo dục.Ngoài ra, sự thay đổi thái độ, hành vi và thước đo giá trị môi trường

trong học sinh chỉ hình thành và diễn ra trong bối cảnh có thực. Vì vậy, cần tăng

cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức có tính giáo

dục môi trường như:

- Tổ chức hội thi hiểu biết về môi trường và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thi tim hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ

đề: Môi trường em đang sống; Nước, không khí và ánh sáng cho chúng em ;

Hãy cứu lấy môi trường; Môi trường xanh, sạch đẹp và nhiệm vụ của học sinh

chúng ta ; Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nơi em ở,..

* Thảo luận theo chủ đề về môi trường:

Ví dụ: “Hãy hành động vi môi trường sạch đẹp”

“Hãy bảo vệ màu xanh quê hương”

- Thi vẽ về đề tài môi trường.

- Thi sáng tác thơ ca, báo chí, tiểu phẩm về đề tài môi trường.

- Tổ chức câu lạc bộ về môi trường.

Ví dụ: Câu lạc bộ “Các bạn yêu thiên nhiên”; “Những nhà nghiên

cứu môi trường nhỏ tuổi”; “Khám phá môi trường”

- Tham quan, du lịch về môi trường, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di

tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trinh công cộng.

- Thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục và bảo vệ môi trường.

Từ việc tham gia trực tiếp những hoạt động trên, không những nhận thức

về môi trường của các em dần được nâng lên mà các em còn được rèn luyện

hành vi, thói quen, có thái độ đúng trong bảo vệ môi trường. Đồng thời các hoạt

động đó còn có ảnh hưởng lan tỏa tới cộng đồng và xã hội ở địa phương, góp

phần tăng cường sự tham gia tự giác và chủ động của mọi người dân vào sự

nghiệp chung về bảo vệ môi trường.

 Biện pháp 5: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các

nội dung về giáo dục môi trường, tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Mục đích: Rút kinh nghiệm, nêu gương và nhân rộng điển hình những

tập thể, cá nhân tiêu biểu về giáo dục bảo vệ môi trườngThường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về giáo

dục môi trường nêu trên là một việc làm hết sức quan trọng, tôi coi đó như một

hoạt động chuyên môn của mình. Qua đó ta có thể đúc kết nhiều khinh nghiệm

để nâng cao hiệu quả trong việc chỉ đạo thực hiện.

Trong các hội thi về bảo vệ môi trường, một khâu không thể thiếu đó là tổ

chức tổng kết –phát thưởng. Song song với việc góp ý, xử lý các trường hợp

không tốt về bảo vệ môi trường, trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, tôi rất

chú trọng việc nêu gương và nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân tiêu

biểu về bảo vệ môi trường. Mặc dù phần thưởng chỉ là những mòn quà nhỏ như:

gói kẹo, gói bánh, cây bút, cây thước…nhưng sự khích lệ về tinh thần cho các

em thể hiện rất rõ. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục bảo

vệ môi trường

6. Kết quả nghiên cứu:

- Qua việc triển khai đồng bộ công tác giáo dục môi trường trong cả

chương trình chính khoá và chương trình ngoại khoá. Tích hợp, lồng ghép giáo

dục môi trường vào tất cả các môn học cốt lõi ở chương trình lớp 5, cùng với tổ

chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tôi đã nhận thấy sự chuyển biến rất rõ về ý

thức của học sinh biểu hiện qua các hành vi như:

+ Học sinh biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

+ Ở nhà, các em đã biết dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.

+ Biết giữ vệ sinh trường, lớp tốt.

+ Tích cực trong việc tham gia bảo vệ và chăm sóc cây xanh tại trường.

+ Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh chung, đi tiêu, đi tiểu đúng nơi quy định.

+ Không ăn quà vặt được bày bán không hợp vệ sinh, không ăn quả xanh,

không uống nước lã.

+ Biết bảo vệ các loài vật có ích.

- Trong phong trào xây dựng "Trường học Thân thiện-Học sinh tích cực"

trường chúng tôi là một trong những trường đi đầu của phong trào này. Tất cả

các phòng học, phòng làm việc đều được trang trí, tạo cảnh quang môi trường

"thân thiện" với học sinh.- Tất cả các bồn hoa trong sân trường đều được trồng hoa và chăm sóc tốt.

Các bộ phận và học sinh các lớp theo dõi, trực vệ sinh sân trường hằng ngày.

Với ý thức giữ vệ sinh chung của mỗi cá nhân học sinh, sân trường và lớp học

lúc nào cũng luôn sạch sẽ .

7. Kết luận:

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học không phải là công

việc “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải có quá trình, kiên nhẫn và bằng cả

tâm huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em.

Giáo dục bảo vệ môi trường rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi

người giáo viên phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu

cầu, trình độ của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương.

Giáo dục bảo vệ môi trường không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà

trường mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào tạo ra được

những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

8. Đề nghị:

* Đối với Ủy ban nhân dân phường Hòa Hương:

- Khẩn trương san lấp con mương dẫn nước đã không sử dụng lâu nay ở

trước cổng trường, vì chính nơi đây là nơi chứa rác thải ra từ các hộ dân chung

quanh trường

- Vận động, tuyên truyền các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân có ý thức

bảo vệ môi trường, nhất là xử lý các chất thải vô cơ khó tiêu. Đặc biệt đối với

các cơ sở sản xuất, chế biến như: xưởng cưa xẻ gỗ, xưởng cơ khí, xưởng nhựa

tái chế, lò giết mổ gia cầm …và các hộ dân chung quanh khu vực trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận các thông

tin về môi trường, các vấn đề và các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh

vực môi trường, các quy hoạch và dự án đầu tư có liên quan,... để nâng cao năng

lực của công chúng trong việc tham gia ý kiến một cách thiết thực với các cơ

quan có thẩm quyền.

* Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ- Tiếp tục mở các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo

viên về giáo dục môi trường nhằm nâng cao khả năng tích hợp, lồng ghép giáo

dục môi trường trong các giờ học chính khóa.

- Tạo điều kiện cho nhà trường có cơ hội tham mưu với các cấp lãnh đạo,

các cơ quan có thẩm quyền huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư và nâng

cấp cơ sở vật chất trường học, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường về ánh sáng,

không khí, về cung cấp nước sạch, và có công trình vệ sinh đạt chuẩn, có đủ

tranh giáo khoa, phim tư liệu, tài liệu, báo chí, thiết bị phục vụ công tác giáo dục

môi trường.9. Phần phụ lục:

Phiếu khảo sát nhận thức học sinh về bảo vệ môi trường sống:

Họ và tên:......................................................................................................TTCâu hỏiKhôngLưỡng

lự1Con người có thể sống khoẻ mạnh ở

những nơi không khí thiếu trong lành2được không?

Có cần phải tiết kiệm và giữ gìn nguồn3nước đang sử dụng hằng ngày không?

Trồng và bảo vệ cây xanh có phải làviệc làm góp phần bảo vệ môi trường

4trong sạch hay không?

Chất thải từ các nhà máy có gây tác hại

cho môi trường sống của con người hay5không?

Những hành vi như đào bới khoáng

sản, chặt phá rừng, săn bắt muôn thú

bừa bãi có phải là hành vi phá hoại môi6trường hay không?

Diệt ruồi muỗi, các con vật có hại có

phải là hành vi bảo vệ môi trường hay7không?

Sự gia tăng dân số nhanh có ảnh hưởng8đến môi trường tự nhiên hay không?

Bảo vệ môi trường sống có phải là9nhiệm vụ của học sinh hay không?

Học sinh có nên làm những việc gây ô10nhiễm môi trường không?

Để góp phần bảo vệ môi trường, học

sinh có cần nghe đài, đọc sách, xem11phim ảnh về môi trường hay không?

Nhà trường có nên yêu cầu học sinh

làm vệ sinh trường lớp thường xuyên

hay không?Phiếu khảo sát về hành vi bảo vệ môi trường:

Họ và tên: ..............................................................................................................Hành độngCan ngăn Đồng tình Muốncan Khôngngăn nhưng phản ứng gì

ngại

Vứt rác ra đường

Phóng uế bừa bãi

Vẽ bậy lên tường nơi

công cộng.

Trồng cây

Diệt chuột,

muỗi.ruồi,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường... …

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×