Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Sáu câu thơ cuối : Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Sáu câu thơ cuối : Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Tải bản đầy đủ - 18trang

Ghi nhớ : Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức

tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tơi đẹp, trong

sáng đợc gợi lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả

giàu chất tạo hình của Nguyễn Du



Luyện tập : Hãy tìm những câu thơ khác trong truyện

Kiều miêu tả cảnh thiên nhiên ? Hãy cảm nhận vẻ đẹp

của thiên nhiên trong câu thơ đó.



Dới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tờng lửa lựu lập loè đơm bông

Long lanh đáy nớc in trời

Thành xây khói biếc, non phơi

bóng vàng

Dới cầu nớc chảy trong veo

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thớt tha.

Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.



Bài tập về nhà :



1. Đọc thuộc lòng văn bản + Học ghi nhớ

2. Cảm nhận của em về nghệ thuật miêu tả

cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong đoạn

trích Cảnh ngày xuân

3. Soạn bài mới Kiều ở lầu Ngng Bích.



Trờng THCS đại Thắng



Xin chân thành cảm ơn các thầy cô



2006 - 2007



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sáu câu thơ cuối : Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×