Tải bản đầy đủ - 128 (trang)
8- Định dạng dữ liệu:

8- Định dạng dữ liệu:

Tải bản đầy đủ - 128trang

Kiểu dữ liệu:

Kiểu General:

 Theodữ liệu nhậpKiểu Number:Số con số lẻ

Sử dụng dấu phân

cách hàng ngàn (dấu

phân nhóm)10/22/14Microsoft Excel30Kiểu dữ liệu:

Kiểu Currency:

 Kiểutiền tệSố con số lẻ

Ký hiệu tiện tiền tệ10/22/14Microsoft Excel31Kiểu dữ liệu:

Các kiểu:

 Accounting:Tài chính.

 Date: Ngày tháng.

 Time: Thời gian.

 Percentage: Phần trăm.

 Text: Chữ10/22/14Microsoft Excel32Kiểu dữ liệu:

Kiểu Custom:

 Kiểu do người

dùng tự định nghĩaNhập vào kiểu định

dạng10/22/14Microsoft Excel33Alignment:

•Trình bày dữ liệu theo chiều ngang

(Horizontal) và dọc (Vertical)

(General – theo dữ liệu, Left – canh lề trái,

Right – canh lề phải,… Top – Chữ viết lên

cao,

Center - chữ viết ở giữa, Bottom - chữ viết ở

đáy ô)

•Wrap text - Gói gọn dữ liệu trong ô

•Shrink to fit – Tự động thay đổi kích cỡ chữ

cho vừa ô

Merge Cells – Trộn các ô đã chọn thành 1 ô.

•Text direction - chiều viết chữ (Left-toRight: từ trái sang phải,…)

•Orientation - Hướng viết chữ (tính theo độ)10/22/14Microsoft Excel34Font:

Kiểu phông chữ

Nghiêng, đậm, …

Kích thước

Kiểu gạch chân

Một số lựa chọn khác…

Xem trước10/22/14Microsoft Excel35Border:

Kiểu đường viền

Màu sắc

Đường viền nào hiện,

nút sẽ chìm10/22/14Microsoft Excel36Patterns:Màu tô

Mẫu tô10/22/14Microsoft Excel37Sử dụng thanh công cụ định dạng:

Các biểu tượng và ý nghĩa của chúng trên thanh công cụ định dạng trong

Excel tương đối giống Word. Di chuyển chuột lên trên từng nút rồi chờ vài

giây để có được Tooltips.Hãy chọn ô hay miền trước khi kích hoạt chức năng tương ứng trên thanh

công cụ định dạng.Font, size, B,I,U,…10/22/14Merge and Center

(Trộn ô và canh lề giữa)Microsoft ExcelCurrency,

Percentage

382.9- Ghi chú cho ô:

Right Click vào ô/các ô

cần ghi chú:

 ChọnInsert Comments

 Gõ ghi chú vào

(Để xóa ghi chú: chọn

hộp ghi chú và nhấn

Delete, hoặc R-C vào ô,

chọn Delete Comment)10/22/14Microsoft Excel393- HÀM TRONG EXCEL:

Công thức

 Bắtđầu bởi dấu “=“

 Gồm:

 Địa chỉ, hằng, miền,…

 Toán tử

 Hàm

VD:

=A1+A2-B2

 = SIN(A1) + COS(B2)

 = LN(A5)10/22/14Microsoft Excel40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8- Định dạng dữ liệu:

Tải bản đầy đủ ngay(128 tr)

×