Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái niệm và nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

1 Khái niệm và nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Mang tính thụ động: đó là dịch vụ này phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của

khách hàng, các quy định của người vận chuyển, các ràng buộc về pháp luật, thể

chế chính phủ( nước xuất khẩu, nước nhập khẩu),…

+ Ngồi những cơng việc như làm thủ tục, mơi giới, lưu cước, người làm dịch

vụ giao nhận còn tiến hành làm dịch vụ khác như gom hàng, chia hàng, bốc xếp nên

để hồn thành cơng việc tốt hay khơng còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất

và kinh nghiệm của người giao nhận.

2.1.2 Khái niệm và vai trò phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.2.1 Khái niệm

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là tổng thể các biện

pháp để phát triển quy mơ cung ứng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao

chất lượng sản phẩm dịch vụ giao nhận thông qua việc tăng mức độ hài lòng cho

khách hàng đồng thời gắn liền với việc nâng cao kết quả kinh doanh.

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu còn được định nghĩa là

quá trình biến đổi các ý tưởng hay nhu cầu cơ hội của thị trường thành một sản

phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

2.1.2.2 Vai trò

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp cho công ty

không những mở rộng về thị trường, khách hàng, mà còn giúp nâng cao chất lượng

dịch vụ giao nhận hàng hóa được hiệu quả hơn theo phương thức hoạt động theo

hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

- Khi chú trọng vào việc phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ giúp cơng ty

mở rộng hơn các loại hình cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Từ đó cơng ty sẽ tăng được hiệu quả kinh doanh, tăng thị phần, tăng sức cạnh

tranh trên thị trường thế giới, tạo được uy tín cho công ty.

2.1.3 Nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.3.1 Phát triển về quy mơ cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu

- Phát triển về quy mô cung cấp dịch vụ là yêu cầu thiết yếu, với quy mô lớn sẽ

tạo cho doanh nghiệp nâng cao công tác quản lý để đem lại sản lượng, doanh thu lớn

hơn, và tăng sự cạnh tranh về giá thành dịch vụ, để thu hút khách hàng nhiều hơn.5- Mở rông quy mô cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa là gia tăng khả năng

cung ứng dịch vụ giao nhận đến khách hàng với tần suất và cường độ sử dụng dịch

vụ nhiều ngày càng gia tăng hơn.

- Mở rộng quy mô dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu phụ thuộc vào

2 yếu tố:

+ Quy mô về nguồn lực: cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, cơng nghệ

 Nguồn lao động: Phát triển nguồn lao động trong các doanh nghiệp cung ứng

dịch vụ giao nhận có nghĩa là tăng số lượng lao động tham gia vào các hoạt động

của các doanh nghiệp. Tuy nhiên đó phải là những lao động có chất lượng cao, được

đào tạo bài bản, có khả năng nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những cơng nghệ tiên

tiến, hiện đại. Phát triển nguồn lao động cần phải chú ý đến tăng năng suất lao động.

 Nguồn lực cơ sở vật chất: Số lượng trang thiết bị chuyên dụng phải được lắp

đặt nhiều và hợp lý hơn. Đây là yếu tố trực quan nhất để nhận thấy sự phát triển và

mở rộng dịch vụ của doanh nghiệp, bởi chỉ khi nhu cầu về dịch vụ cao thì số lượng

thiết bị mới được lắp đặt nhiều. Việc bố trí đúng đắn các thiết bị cố định nhằm tận

dụng hết công suất của chúng, tránh được những thao tác thừa, các thao tác lặp đi lặp

lại, nâng cao được năng suất lao động. Bên cạnh đó phải quan tâm đến việc phát triển

kết cấu hạ tầng kết nối giao nhận vận tải như nơi lưu kho, bãi tập kết, ga, cảng…

 Nguồn lực tài chính: Tiềm lực tài chính lớn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc

nắm bắt cơ hội kinh doanh, theo đuổi các chiến lược cạnh tranh dài hạn, thực hiện

các biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh nhằm tăng doanh thu. Bên cạnh việc

gia tăng nguồn vốn còn cần chú ý đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

 Nguồn lực công nghệ: Việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất tạo

điều kiện để nâng cao năng suất lao động, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng

dịch vụ hơn, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cung ứng

dịch vụ giao nhận trong nước và trong khu vực. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ

giao nhận có thể áp dụng những cách sau để có cơng nghệ mới: tự nghiên cứu, chế

tạo; liên kết hay hợp tác, nhập khẩu và chuyển giao.

+ Mạng lưới cung ứng dịch vụ: thông qua các trung gian, các điểm giao dịch.

Mạng lưới cung ứng là toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch, chuỗi các trung gian từ

các nhà cung cấp cho người tiêu dùng. Một mạng lưới cung ứng mạnh mẽ và hiệu

6quả là một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp và là một cản trở

lớn nhất mà các doanh nghiệp mới phải đối mặt. Ngày nay, do tính chất đặc trưng

của dịch vụ nên hầu hết các nhà cung cấp đều cung ứng dịch vụ cho thị trường

thông qua mạng lưới cung ứng như sau:

 Các trung gian

Có nhiều loại trung gian tuỳ thuộc vào qui mơ, cấu trúc, tình trạng pháp lý và

mối quan hệ với nhà cung cấp. Tuy nhiên, về cơ bản có 4 loại trung gian như sau:

 Đại lý dịch vụ

 Nhà bán lẻ dịch vụ

 Nhà bán buôn dịch vụ

 Nhà phân phối đại lý độc quyền dịch vụ

 Các điểm giao dịch

Đây là điểm bán hàng trực tiếp không qua trung gian. Trong trường hợp này,

các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận sẽ có một số lợi ích như thường

xuyên gặp gỡ trực tiếp các khách hàng, do vậy nhanh chóng nắm bắt được các

thơng tin phản hồi từ phía khách hàng, từ đó hồn thiện dịch vụ ngày một tốt hơn và

xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng vì mạng lưới cung ứng trung

gian nhiều khi không muốn cung cấp thông tin về khách hàng vì lý do lợi ích. Bên

cạnh đó, nhà cung cấp cũng được giảm về chi phí về hoa hồng hay chiết khấu.

2.1.3.2 Phát triển về chất lượng dịch vụ giao nhận của doanh nghiệp

- Chất lượng của sản phẩm dịch vụ là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển

của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Ngày nay

với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã phát sinh những yêu cầu mới về chất lượng sản

phẩm dịch vụ như việc cơ giới hóa và sự phát triển của cơng nghệ thông tin đã giúp

nâng cao năng suất và công tác quản lý ngày càng có hiệu quả hơn.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là nâng cao mức độ hài lòng và thỏa mãn

của khách hàng, cũng như sự trung thành của khách hàng với dịch vụ, và sự tiến bộ

về hành vi, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên.

- Chất lượng dịch vụ giao nhận được đo lường, đánh giá thông qua các yếu tố sau:

+ Yếu tố liên quan đến năng lực phục vụ : tốc độ thực hiện dịch vụ, tính tin

cậy của dịch vụ (thời gian giao và nhận hàng), cung cấp dịch vụ đồng nhất, đảm

7bảo giao hàng chính xác, an tồn cho hàng hóa, độ chính xác của chứng từ, dự đa

dạng và sẵn sàng của dịch vụ.

+ Yếu tố liên quan đến quá trình phục vụ : thái độ, cung các phục vụ của nhân

viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, ứng dụng công nghệ thông tin

trong dịch vụ khách hàng.

2.1.3.3 Phát triển về số lượng dịch vụ

- Phát triển về số lượng dịch vụ là quá trình gia tăng việc cung cấp đầy đủ các

dịch vụ trong dây chuyền dịch vụ giao nhận nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch

vụ giao nhận cung cấp cho khách hàng bao gồm việc phát triển:

+ Các dịch vụ giao nhận chủ yếu

+ Các dịch vụ giao nhận liên quan khác

Hai phương pháp phát triển dịch vụ mới là hồn thiện dịch vụ sẵn có hoặc phát

triển dịch vụ mới.

- Để tăng tính cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ giao nhận, mỗi nhà

cung cấp dịch vụ này có thể xây dựng thêm một số dịch vụ đặc thù theo yêu cầu của

từng nhóm khách hàng.

+ Tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận

chuyển, lưu kho, lưu bãi, lầm thủ tục hải quan, các giấy tờ khác, tư vấn khách hàng,

đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến

hàng hóa, theo thỏa thuận với khách hàng để nhận thù lao.

+ Vận chuyển đường bộ bằng xe tải: nhà cung cấp sẽ đem xe tải đến tận kho

nhà sản xuất để thu gom hàng hóa chuyên chở đến kho của nhà cung cấp dịch vụ để

thực hiện công tác gom hàng. Dịch vụ này hỗ trợ cho điều kiện xuất khẩu EXW

+ Làm thủ tục mua bảo hiểm cho hàng hóa

+ Dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu, thủ tục đầu tư nước ngồi.

+ Dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng

2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển

2.2.1 Tiêu chí nhanh chóng, kịp thời

- Thời gian vận chuyển là thời gian vận chuyển hàng hóa từ khi chủ hàng gởi

từ điểm xuất phát đển điểm đích mà khách hàng yêu cầu trong đó bao gồm nhiều8yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Tốc độ vận chuyển là yếu tố quyết định thời gian

vận chuyển là bao lâu, tốc độ vận chuyển càng cao thì thời gian nhận hàng càng

nhanh và ngược lại tốc độ chậm thời gian nhận hàng sẽ lâu. Thời gian bốc xếp hàng

hóa là yếu tố phụ tuy nhiên cũng khơng kém phần quan trọng, để vận chuyển hàng

hóa đến đúng địa điển người ta cần đến nhiều phương thức vận chuyển trên nhiều

loại phương tiện vận chuyển khác nhau và thời gian dừng để chuyển hàng sang

phương tiện khác cũng phải được tính đến.

- Thời gian rất quan trọng trong q trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập

khẩu. Tùy vào phương thức vận chuyển thì sẽ có thời gian vận chuyển khác nhau

ngắn hay dài, nhưng thời gian vận chuyển phải đảm bảo đúng với thời gian đã thỏa

thuận ghi trong hợp đồng.

- Nhanh chóng, kịp thời khơng có nghĩa là càng nhanh càng tốt, tiến độ thời

gian phải phù hợp với q trình vận chuyển hàng hóa, và phải đảm bảo được sự an

tồn của hàng hóa đặc biệt nếu gặp phải những biến đổi của thời tiết thì doanh

nghiệp cần phải chú trọng hơn trong việc quản lý hàng hóa. Người vận tải phải làm

sao để thời gian vận chuyển lô hàng từ điểm nhận hàng đến điểm trả hàng là nhỏ

nhất có thể. Điều đó phụ thuộc vào thời gian phương tiện di chuyển, thời gian xếp

dỡ hàng hóa và thời gian khơng tác nghiệp vận chuyển do thời tiết, khí hậu hay do

sự kết nối các phương tiện vận tải không liên tục,…

2.2.2 Tiêu chí về an tồn

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ là tiêu chí vơ cùng quan trọng mà doanh nghiệp

vận tải nào cũng quan tâm. Hàng hóa khơng bị hư hỏng, khơng thất thốt hàng hóa

và chất lượng hàng hóa được đảm bảo như ban đầu.

- Hàng hóa ln phải được an toàn một cách tối đa, giảm thiểu rủi ro ảnh

hưởng đến hàng hóa, với mỗi loại hàng hóa thì sẽ có cách bảo quản khác nhau. Liên

quan đến lơ hàng bao gồm chủng loại, khối lượng, tính chất, yêu cầu bảo quản trong

vận chuyển và xếp dỡ. Các lơ hàng khác nhau sẽ có lựa chọn phương thức vận tải,

địa điểm thu gom hoặc giao trả khác nhau, lựa chọn thiết bị xếp dỡ khác nhau. Nếu

sự lựa chọn thiếu khoa học và thực tiễn có thể làm tăng thời gian giao hàng và chất

lượng lô hàng không được đảm bảo. Do vậy đây là mối quan tâm hàng đầu của

doanh nghiệp, để có thể đảm bảo an tồn cho hàng hóa một cách tốt nhất thì doanh9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái niệm và nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×