Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng phương thức LCL/LCL

Bảng 2.1: Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng phương thức LCL/LCL

Tải bản đầy đủ - 0trang

15

2.2.1. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàngDoanh nghiệp giao nhận sẽ tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó phải thu

thập những thơng tin về hàng hóa, địa điểm giao nhận, thỏa thuận mức phí, thời

gian.

Khi hai bên có một sự thống nhất về các thơng tin trên, công ty giao nhận sẽ

nhận hồ sơ từ khách hàng bao gồm: chứng từ hàng hóa, thơng tin về số lượng, chất

lượng, quy cách giao hàng.

2.2.2. Vận chuyển hàng hóa đến kho ngoại quanChủ hàng (hoặc công ty giao nhận tùy theo yêu cầu) sẽ vận chuyển hàng hóa

từ nơi chứa hàng trong nội địa đến kho ngoại quan (CFS - Container Freight

Station). Đồng thời kiểm kê, kiểm tra lại số lượng hàng hóa để chuẩn bị đóng vào

container một cách nhanh chóng nhất.

Cơng ty giao nhận giám sát việc đóng hàng lẻ vào container của người chuyên

chở. Sau khi đóng xong nhân viên hải quan sẽ niêm phong kẹp chì container.

2.2.3. Chuẩn bị container, lựa chọn hãng tàu và đặt chỗCăn cứ vào kích cỡ hợp đồng của hàng hóa xuất khẩu cơng ty sẽ chuẩn bị

chủng loại, số lượng container sao cho phù hợp với số lượng hàng hóa cần vận

chuyển.

Cơng ty gửi booking note cho hãng tàu, cung cấp cho họ những thông tin cần

thiết về hàng xuất khẩu. Sau khi booking note được chấp nhận, tiếp tục thoả thuận

với hãng tàu về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.

2.2.4.Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và làm thủ tục hải quan

Trước khi hàng được vận chuyển tới cảng, công ty chuẩn bị giấy tờ hải quan

bao gồm:

- Tờ khai hải quan đường biển

- Hóa đơn thương mại

- Vận đơn đường biển

- Bảng kê chi tiết hàng hóa

- Giấy chứng nhận xuất xứ

- Giấy kiểm dịch (nếu có)151516Cơng ty làm việc với hải quan để làm thủ tục thông quan và đối chiếu các

chứng từ. Thủ tục thơng quan phải được hồn tất ít nhất 8 tiếng trước khi tàu rời

cảng. Khi các thủ tục được hoàn tất, cơ quan hải quan sẽ cho phép hàng hóa được

thông quan.

2.2.5. Thực hiện giao hàng cho tàuSau khi hàng đã đóng xong rồi, cơng ty nhận vận đơn gom hàng (House Bill of

Lading) từ người chuyên chở và trả cước hàng lẻ.

Người chuyên chở chất container lên tàu bằng xe cẩu, cần trục…. và vận

chuyển đến nơi đến.

2.2.6. Hoàn thiện bộ chứng từCông ty giao nhận gửi chứng từ và thông tin cho đại lý của hãng tàu ở nước

ngoài, giao vận đơn và tờ khai cho khách hàng.

Mua bảo hiểm (nếu có): Liên hệ với cơng ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cho

hàng hóa theo điều kiện giao hàng.

Tóm lại quy trình giao hàng theo phương thức LCL/LCL của doanh nghiệp

giao nhận sẽ bao gồm các hoạt động như: Chuẩn bị container, bốc xếp hàng lên

container, chuyên chở lô hàng xuất khẩu ra cảng, chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết,

làm thủ tục thông quan cho hàng xuất khẩu, tổ chức thực hiện việc giao hàng qua

lan can tàu cho hãng tàu, sau đó đổi lấy giấy tờ cần thiết về để làm thủ tục thanh

toán với bên phía đối tác.

Các chứng từ cần trong giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL2.3.Theo phương thức giao nhận LCL/LCL, người giao nhận được uỷ thác của

người gửi hàng lo liệu cho hàng hố từ khi thơng quan cho đến khi hàng được xếp

lên tàu. Các chứng từ sử dụng trong q trình này có thể bao gồm:

-Những chứng từ do chủ hàng cấp:

+ 1 Bản hợp đồng ủy thác xuất khẩu

+ 1 Phiếu đóng gói: đây là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một

kiện hàng

+ 1 Hóa đơn thương mại

Ngồi ra có thể kèm theo một số giấy tờ khác như :

+ Giấy chứng nhận phẩm chất, số lượng, chất lượng

161617+ Giấy chứng nhận xuất xứ

+ Tờ khai trị giá tính thuế

-Chứng từ người giao nhận gửi cho hãng tàu để lấy Master B/L:

+ Booking note

+ Hóa đơn thương mại

+ Bản kê chi tiết hàng hóa

+ Phiếu đóng gói-Chứng từ do người giao nhận cấp cho chủ hàng:

+ Chỉ thị xếp hàng

+ Biên lai thuyền phó

+ Vận đơn đường biển

+ Bản lược khai hàng hoá

+ Phiếu kiểm đếm

+ Sơ đồ xếp hàng

Sau khi chuẩn bị được bộ chứng từ, nhân viên giao nhận sẽ hoàn tất hồ sơ đưa

đến hải quan và làm thủ tục hải quan. Bộ hồ sơ hải quan mà nhân viên giao nhận

cần chuẩn bị bao gồm:

+ Tờ khai hải quan (2 bản chính): đây là một văn bản do chủ hàng, chủ

phương tiện khai báo xuất trình cho cơ quan hải quan trước khi hàng hoặc phương

tiện xuất hoặc nhập qua lãnh thổ quốc gia.

+ Hợp đồng mua bán ngoại thương (1 bản sao): Hợp đồng mua bán ngoại

thương là sự thoả thuận giữa những đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác

nhau, theo đó bên xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên nhập

khẩu một tài sản nhất định gọi là hàng hố.

+ Bản kê chi tiết hàng hóa (1 bản chính,1 bản sao): Bản kê chi tiết hàng hố là

chứng từ về chi tiết hàng hoá trong kiện hàng. Nó tạo điều kiện thuận tiện cho việc

kiểm tra hàng hố. Ngồi ra nó có tác dụng bổ sung cho hố đơn khi lơ hàng bao

gồm nhiều loại hàng có tên gọi khác nhau và phẩm cấp khác nhau.

+ Hóa đơn thương mại (1 bản chính)

+ Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (1 bản sao)

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số

doanh nghiệp (1 bản sao)171718

2.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình giao nhận giao hàng xuất khẩu theo

phương thức LCL/LCL tại doanh nghiệp2.4.1. Mơi trường bên ngồi

2.4.1.1.

Mơi trường vĩ mơ- Môi trường kinh tế

Như chúng ta đã biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có quan hệ mật thiết

với hoạt động giao nhận hàng hóa. Điều này xuất phát từ môi trường kinh tế quốc

tế, sự biến động của nền kinh tế thế giới nói chung sẽ ảnh hưởng tới nến kinh tế Việt

Nam và kéo theo đó là ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước.

Và quan trọng hơn, nó có tác động khơng nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận

- Mơi trường chính trị - pháp luật

Những biến động phức tạp trong mơi trường chính trị và pháp luật sẽ tạo ra cơ

hội và rủi ro đối với doanh nghiệp. Về chính trị, trong những năm gần đây tình hình

bất ổn chính trị đang có nguy cơ gia tăng trên phạm vi thế giới. Trong đó mối quan

hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới được cho là có ảnh hưởng khá lớn tới

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như doanh nghiệp giao nhận. Kể từ khi gia

nhập WTO, giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và các nước không ngừng gia tăng đã

làm cho ngành giao nhận có cơ hội phát triển

Về luật pháp thì hoạt động giao hàng xuất khẩu chịu tác động của luật Thương

mại Việt Nam, luật hàng hải Việt Nam, các Công ước về vận đơn vận tải, Công ước

về hợp đồng mua bán hàng hóa, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt

Nam về giao nhận vận tải…Vì vậy để tránh xảy ra sai sót khi thực hiện quy trình

giao hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp phải chú ý liên tục cập nhật những công văn,

văn bản chính sách mới của các bộ ngành có liên quan.

2.4.1.2.Mơi trường vi mô

- Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh được hiểu là các doanh nghiệp cùng thỏa mãn một loại nhu

cầu khách hàng. Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực

giao nhận ngày càng gia tăng đã đặt ra một áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Trong khi

các doanh nghiệp trong nước có nguồn vốn nhỏ đặt ra áp lực về số lượng cũng như

cách thức kinh doanh thì doanh nghiệp nước ngồi lại đe dọa về quy mô và mức độ

hoạt động chuyên nghiệp. Vì vậy hồn thiện và nâng cao chất lượng của quy trình181819thực hiện trong hoạt động giao hàng xuất khẩu là một giải pháp quan trọng khi đứng

trước thách thức này.

- Khách hàng

Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp, đồng thời cũng là một trong

những lực lượng chi phối mang tính quyết định tới hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Đối với hoạt động giao hàng xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp

dịch vụ thì sự hài lòng của khách hàng sẽ là chỉ tiêu quan trọng giúp cho doanh

nghiệp duy trì hoạt động.

2.4.2.Các yếu tố bên trong

- Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực đối với bất cứ doanh nghiệp dịch vụ nào cũng đều là yếu tố

quyết định sự thành cơng của doanh nghiệp đó trên thương trường. Đối với hoạt

động giao hàng xuất khẩu thì trình độ kinh nghiệm, kiến thức của đội ngũ giao nhận

là yếu tố đáng được quan tâm nhất. Doanh nghiệp nào có được đội ngũ nhân viên

giỏi nghiệp vụ, thông thạo các tuyến đường, nắm vững mức cước trên thị trường với

từng dịch vụ, thơng tường luật phát, có kiến thức về tính chất hàng hóa, có khả năng

thuyết phục khách hàng thì doanh nghiệp đó sẽ thành cơng.

- Cơ sở vật chất

Cơ sở vật vật chất là một trong những yếu tố quyết định tới quy mô và chất

lượng của hoạt động giao hàng xuất khẩu. Vì vậy các doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ giao nhận cần phải đầu tư các phương tiện hệ thống kho bãi, xây dựng trang thiết

bị, ứng dụng hệ thống thông tin nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt

động, từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi khách hàng.

- Nguồn tài chính

Nguồn tài chính cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của hoạt động

giao hàng xuất khẩu và giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh của

mình. Một doanh nghiệp có nguồn tài chính ổn định sẽ trở thành sự lựa chọn của

nhiều khách hàng hơn, sẽ tạo niềm tin cho khách hàng, có thể chủ động hơn trong

nghiệp vụ thanh tốn, đáp ứng được nhu cầu mở rộng, phát triển quy mô hoạt động

khi cần đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động giao hàng xuất

khẩu.191920CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU

THEO PHƯƠNG THỨC LCL/LCL TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VÀ TIẾP VẬN TỒN CẦU ĐƠNG TÀI

3.1 Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của cơng ty TNHH Thương

mại và tiếp vận tồn cầu Đông Tài

3.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thương mại và tiếp vận tồn

cầu Đơng Tài

Cơng ty TNHH Thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài thành lập vào ngày

21 tháng 12 năm 2009. Tên tiếng Anh là: DongTai Global Logistics and Trading

Co., Ltd, gọi tắt là Đông Tài Global. Đăng ký kinh doanh số 0201019508 tại Sở Kế

hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng, với mã số thuế 0201019508, số vốn điều lệ ban

đầu là 25.000.000.000 VNĐ, đại diện công ty là ông Đỗ Việt Thanh.

Hoạt động của công ty TNHH thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài bao

gồm các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận và kết hợp logistic như:

-Giao nhận vận chuyển hàng hóa đường biển, đường hàng không.

Khai thuê hải quan, vận tải nội địa và giao hàng tận cơng trình.

Giao nhận trọn gói hàng dự án bao gồm hàng quá khổ quá tải.

Đại lý tàu biển, thuê tàu và cung ứng hàng hải.

Khai thác kho bãi, kiểm đếm và đóng gói hàng.

Tư vấn về xuất nhập khẩu và bảo hiểm hàng hóa.

Là một nhà cung cấp dịch vụ Logistic uy tín tại Việt Nam, Đơng Tài Global có

những mối quan hệ lâu năm đối với các hãng tàu, hãng hàng không và hải quan.

Luôn luôn đảm bảo dịch vụ đa dạng với chất lượng dịch vụ tốt nhất và không ngừng

cải tiến.

3.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm vừa qua

Với những ưu thế về nhân lực, cơ sở vật chất kĩ thuật cũng như uy tín lâu năm,

Đơng Tài Global đã tích hợp tất cả các loại hình dịch vụ chun biệt thành dịch vụ

Logistics trọn gói và khơng ngừng phát huy thế mạnh của từng gói dịch vụ. Trong-đó có các hoạt động chính như:

Vận tải đường bộ: Dựa trên ưu điểm là đa dạng hình thức, giá cả cạnh tranh, tiết

kiệm thời gian, qui trình linh hoạt; Đơng Tài Global luôn sẵn sàng đáp ứng các dịch

vụ như: door to door, dịch vụ hàng nguyên lô, dịch vụ phân phối hàng ủy thác, dịch

vụ hàng lẻ, hàng kết hợp...

202021-Vận tải đường biển: Đông Tài Global cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nội địa và

quốc tế, với các tuyến vận chuyển nội địa hai chiều: Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng,

từ Hải Phòng đi Đà Nẵng, Quảng Nam, Dung Quất và ngược lại. Song song đó là

các tuyến vận chuyển quốc tế hai chiều từ Cảng Hải Phòng đi Cảng Busan (Hàn-Quốc), Shanghai (Trung Quốc), Singapore, HongKong ….

Bên cạnh đó, Đơng Tài Global còn kết hợp cung cấp các dịch vụ như cho thuê kho,

tiếp vận, cho thuê bãi với hệ thống kho bãi, kho ngoại quan, luôn đảm bảo chất-lượng dịch vụ kho bãi an toàn, bảo đảm.

Ngồi ra, Đơng Tài Global còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tăng thêm như: đóng

gói, kiểm đếm, phân phối ủy quyền, đai lý cảng biển, tàu biển, chuyển phát nhanh,

khai báo hải quan, bảo hiểm…

Với phương châm trọn gói và hiệu quả, cùng hơn 6 năm kinh nghiệm trong

lĩnh vực giao nhận vận chuyển, Đông Tài Global đã là khách hàng quen thuộc phục

vụ cho các tập đoàn lớn hay các doanh nghiệp trong nước. Điều đó thể hiện qua kết

quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:

Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2015

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

STT

1Chỉ tiêu

Tổng doanh thuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 201519,09521,30430,97533,6502Chi phí11,14312,40418,98120,0133Lợi nhuận trước

thuế7,9528,90011,99413,6374Lợi nhuận sau thuế5,9646,6758,99510,653(nguồn: phòng tài chính-kế tốn)2121Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng phương thức LCL/LCL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×