Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh:

Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

                 Chú ng ta cù ng xem xé t 2 hê thô

̣

́ ng siêu thi Coopmark va

̣

̀  Big C:

Siêu thi Coopmark: 

̣ Diên ti

̣ ́ ch: Siêu thi co

̣ ́  diên ti

̣ ́ ch trung bì nh

 Vò ng bao phu: Phân bô 

̉

̉ ở trung tâm thà nh phố , có  mât đô dân c

̣

̣

ư đông.

 Khá ch hà ng: Có  nhiề u nhu cầ u và  sở thí ch.

 Đăc ti

̣ ́ nh: 

­Khá ch hà ng tì m kiế m sự tiên l

̣ ợi chứ  khơng phai gia

̉

́  thấ p nhấ t.LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

­Khách hàng thường vội vã, chọn cửa hàng ở gần nhất và có đủ loại sản 

phẩm để họ có thể mua hàng hố thường dùng trong nhà và nhiều loại 

thức ăn nhanh chóng.­Chuỗi cung ứng cần phải làm nỗi bật tính đáp ứng kịp thời.­Nhóm khách hàng mong ḿn sự tiên l

̣ ợi và sẵn sàng chi tra cho 

̉

điều này.LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:Siêu thi Big C:

̣ Diên ti

̣ ́ch: Siêu thi co

̣ ́ diên ti

̣ ́ch lớn.

 Vòng bao phu: Đăt 

̉

̣ ở cửa ngõ chính cua tha

̉

̀nh phớ.

 Khách hàng: Hưởng chiết khấu khi mua sắm.

 Đăc ti

̣ ́nh: 

­Khách hàng tìm kiếm giá thấp nhất.LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

­Khách hàng khơng vội vã, họ sẵn lòng lái xe với khoảng xa và mua với số lượng 

lớn sản phẩm để được mức giá thấp nhất có thể.­Chuỗi cung ứng cần phải tập trung vào tính hiệu quả cao.­Khách hàng biết rất rõ về giá nên ch̃i cung ứng cần phai ti

̉ ̀m từng cơ 

hơi đê giam chi phi

̣ ̉ ̉

́ đê co

̉ ́ thê tiê

̉ ́t kiêm cho kha

̣

́ch hàng.  LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược 

kinh doanh:

     Có 3 bước để chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh của 

cơng ty bạn:

o Buớc 1:  Hiểu thị trường mà cơng ty bạn phục vụ,  

o Bước 2: Xác định thế mạnh hay khả năng cạnh tranh cốt lõi của cơng ty 

và vai trò cơng ty có thể thực hiện trong việc phục vụ thị trường,

o Bước 3: Phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng để hỗ trợ 

vai trò mà cơng ty bạn đã chọn.LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

 Hiểu thị trường mà cơng ty bạn phục vụ:

              Để  làm rõ các u cầu đối với khách hàng mà cơng ty phục vụ cần xác định 

những thuộc tính sau:   

­Khối lượng sản phẩm cần thiết cho mỗi lơ hàng.­Thời gian đáp ứng để khách hàng hài lòng.­Đa dạng hố sản phẩm cần thiết.­Mức độ phục vụ u cầu.­Giá cả của sản phẩm. ­Mức độ mong muốn thay đổi sản phẩm. . .LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

 Xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của cơng ty:

­Cơng ty là đối tượng tham gia nào trong chuỗi cung ứng: nhà sản xuất, nhà phân 

phối, nhà bán lẻ hay nhà cung cấp dịch vụ?  ­Cơng ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng?  ­Khả năng cạnh tranh cốt lõi của cơng ty là gì?­Cơng ty muốn tạo lợi nhuận bằng cách nào?  LOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến 

lược kinh doanh:

Ví  du:̣      

Cơng ty Holcim Việt Nam sản xuất xi­măng cho nhiều thị trường khác 

nhau thơng qua nhiều sản phẩm, xi­măng bao, xi măng rời, nhiều chủng lọai xi­

măng dùng cho xây tơ, cho cầu cảng, các cơng trình cơng cộng … Cơng ty này 

còn tham gia các đấu thầu các cơng trình lớn của quốc gia. Cơng ty cung ứng cho 

các đại lý qua hệ thống đường bộ và đường thủy.  LOGO5. Thiết lập CCU phù hợp với chiến lược kinh doanh:

 Phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng:

+ Sản xuất – tác nhân thúc đẩy này có thể đáp ứng nhanh qua việc xây dựng nhà 

máy với cơng suất thừa, sử  dụng kỹ thuật sản xuất linh hoạt nhằm tạo ra đủ 

loại sản phẩm. 

+ Tồn kho – Tính đáp ứng nhanh có thể đạt được thơng qua việc tồn trữ sản phẩm 

ở mức cao với đủ chủng loại. Tính đáp ứng kịp thời có thể đạt được bằng cách 

tồn trữ  sản phẩm nhiều nơi gần với khách hàng, sẵn sàng cung ứng ngay khi 

cần.LOGO5. Thiết lập CCU phù hợp với chiến lược kinh doanh:

+  Địa điểm –Tính kịp thời có thể đạt được thơng qua việc mở nhiều địa điểm gần 

nơi khách hàng.

+ Vận tải – Tính đáp ứng nhanh có thể đạt được thơng qua phương thức vận 

chuyển nhanh và linh hoạt.  

+ Thơng tin – Sức mạnh của tác nhân thúc đẩy này phát triển mạnh vì kỹ thuật thu 

nhận và chia sẻ thơng tin ngày càng phổ biến, dễ  sử dụng và rẻ  hơn. Thơng tin 

là một sản phẩm rất hữu ích vì nó thể được ứng dụng trực tiếp để nâng cao khả 

 năng thực thi của 4 tác nhân thúc đẩy khác của chuỗi cung ứng.LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×