Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Công tác bê tông

7 Công tác bê tông

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNGa. Đá đổ bê tông:

- Cốt liệu thô phải là đá dăm nghiền từ đá thiên nhiên ra. Không

dùng sỏi cuội thiên nhiên khi không đợc phép chấp thuận đặc biệt của

T vấn Giám sát. Đờng kính hạt lớn nhất không đợc vợt quá1/4 kích thớccủa mặt cắt cấu kiện và cũng không đợc vợt quá 3/4 khoảng cách

nhỏ nhất giữa các cốt thép. Cấp phối hạt thoả mãn các thông số ở bảng

sau:

Đờng kính lỗ sàng(mm)

Tỷ lệ lọt qua % trọng lợng2,5

0-55,0

10-1210

20-5020

9010025

100- Cốt liệu thô phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo các quy định

của tiêu chuẩn Việt nam, thoả mãn yêu cầu chơng IV của QPXĐ 31-68

(vật liệu để sản xuất bê tông). Đối với loại bê tông có số hiệu thấp hơn

hoặc bằng 200 mới dùng mới dùng hỗn hợp thiên nhiên cát sỏi có thành

phần thuần nhất đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Liên Xô số 5577 mà

không cần sàng hỗn hợp đó thành cốt liệu to và cốt liệu nhỏ và không

cần phải thêm cấp phối lớn vào đó.

- Đá dăm hoặc đá hộc dùng để trộn bê tông phải có cờng độ chịu

nén trong trạng thái bão hoà nớcít nhất bằng 1,5 cờng độ yêu cầu của

số hiệu bê tông và ít nhất bằng 400kG/cm2.

- Hàm lợng đá dẹt không đợc vợt qúa 10% trọng lợng.

- Đá nghiền sẽ là loại đá cứng, bền, sạch, các tạp chất có hại nh Pirit

sắt, than, sét không đợc vợt quá 1% trọng lợng.

- Hàm lợng bụi đá, bột đá không vợt quá 1,5% trọng lợng.

- Hàm lợng hạt yếu mền, hạt từ đá phong hoá không vợt quá 5% trọng

lợng.

- Cát sử dụng là cát khô hạt cứng sạch.

- Hàm lợng hạt dới 0,15mm không đợc vợt quá 3%

- Hàm lợng hạt 0,15mm đến 0,3mm không vợt quá 15%

- Hàm lợng hạt từ 5 đến 10mm không vợt quá 5%

- Phải là loại cát khô có moduyn độ lớn ở khoảng 2,0 đến 2,8 hoặc

lớn hơn.

- Hàm lợng bùn đất không đợc vợt quá 2% trọng lợng (thí nghiệm

bằng phơng pháp rửa).

- Hàm lợng mica không đợc quá 10% trọng lợng.

- Hàm lợng các hợp chất sunfua và sunfat không đợc vợt quá 1% trọng

lợng

- Hàm lợng chất hữu cơ (xác định bằng phơng pháp so màu) không

đợc quá mẫu tiêu chuẩn.

b. Nớc:

- Trớckhi dúng nớclấy từ nguồn bất kỳ, Nhà thầu sẽ tiến hành thử

nghiệm, phân tích về mặt hoá học đảm bảo thoả mãn chỉ số PH ít

nhất là 4, hàm lợng sun phát nhiều nhất là 2.700mg/l và hàm lợng chÊt

mi nhiỊu nhÊt lµ 500mg/l.

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 61HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG- Nớcdùng trộn bê tông phải tơng đối sạch, không đợc có các hàm lợng

dầu, axít, nhôm kali, muối, chất hữu cơ có thể gây h hại cho bê tông.

c. Xi măng:

- Xi măng dùng cho công trình đợc mua và đợc vận chuyển về công

trờng bằng ô tô, đợc sự chấp nhận của T vấn Giám sát.

- Xi măng dùng để trộn bê tông phải là loại xi măng poóc lăng phù hợp

vứi tiêu chuẩn TCVN 2682-1992.

- Xi măng sử dụng cho bê tông cầu, cống sẽ là loại xi măng chống sun

phát. Đối với các bộ phận ngầm dới đất và dới nớc, trong môi trờng không

ăn mòn, xi măng poóc lăng, xi măng Puzơlan Poóc lăng, xi măng Poóc

lăng dẻo hoá, xi măng poóc chịu nớcsẽ đợc sử dụng.

- Đối với các kết cấu trên mặt đất và mặt nớc, xi măng poóc lăng

chịu nớc, dẻo hoá hoặc bốc axít sẽ đợc sử dụng.

- Khi nhập xi măng về công trờng phải có kèm theo giấy chứng chỉ

của nhà sản xuất và có kiểm tra về nhãn hiệu, mã hiệu và lô sản xuất

làm thử nghiệm kiểm tra để chứng minh rằng xi măng đa đến hiện

trờng đạt yêu cầu nh nhà sản xuất đã cấp.

- Với các lô xi măng để kho lâu quá 3 tháng, trớckhi sử dụng Nhà

thầu sẽ làm thử nghiệm và đợc t vấn giám sát chấp thuận mới đợc dùng.

- Tất cả xi măng đều có cờng độ nén của mẫu vữa xi măng tiêu

chuẩn để trong 28 ngày không nhỏ hơn mác xi măng đợc chấp thuận.

- Khi các thử nghiệm cho thấy xi măng không đạt quy cách, Nhà thầu

sẽ lập tức mang toàn bộ các đợt xi măng đó ra khỏi công trờng và thay

vào đó bằng loại xi măng đáp ứng đợc quy cách yêu cầu.

- Nhà thầu sẽ có biện pháp thích hợp để bảo quản xi măng sao cho

không bị ẩm trong khi vận chuyển hoặc lu kho.

- Nhà thầu sẽ chuẩn bị lu kho đủ số lợng xi măng với mỗi khoảng

riêng biệt nhiều nhất là 50 tấn để đảm bảo không một lúc nào công

việc phải ngừng hay bị gián đoạn.

- Việc bảo quản và sử dụng xi măng phải đạt dới sự kiểm tra của

phòng thí nghiệm công trờng, phòng thí nghiệm công trờng sẽ ghi số

riêng về xuất nhập xi măng.

d. Thiết kế thành phần bê tông:

- Nhà thầu sẽ tiến hành thiết kế thành phần bê tông để chọn đợc

một hỗn hợp bê tông tiết kiệm, có các tính chất phù hợp với phơng pháp

thi công bê tông và bảo đảm đạt đợc loại bê tông đáp ứng mọi yêu cầu

của thiết kế cũng nh đợc sự chấp nhận của t vấn giám sát.

- Nhiệm vụ chính của việc thiết kế thành phần bê tông là chọn đợc

một hỗn hợp bê tông tiết kiệm, có các tính chất phù hợp với phơng pháp

thi cồn bê tông và đảm bảo đạt đợc loại bê tông đáp ứng yêu cầu của

thiết kế khi hoàn thành công trình.

- Phòng thí nghiệm của công trờng sẽ dựa vào các quy định về thí

nghiệm vật liệu và thiết kế thành phần bê tông để thhiết kế thành

phần bê tông.

- Nhà thầu sẽ thiết kế thành phần bê tông từ trớcđể có điều kiện

thí nghiệm thành phần hỗn hợp bê tông ®· chän tríckhi dïng nã ®Ĩ thi

c«ng.

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 62HỒ SƠ DỰ THUTHUYT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG- Hỗn hợp bê tông đợc thiết kế đúng thành phần thì khi thi công sẽ

đợc thuận tiện, nghĩa là: khi chuyên chở không phân thành lớp, đổ

vào ván khuôn đợc dễ dàng, và chiếm đầy khuôn một cách chặt chẽ.

- Độ nhuyễn của hỗn hợp bê tông đối với các kết cấu đúc tại chỗ phải

đợc quy định bằng độ sụt ở chóp cụt hoặc bằng chỉ số độ nhảy từ

25-10 sec tuỳ theo loại công trình đổ bê tông.

- Việc xác định độ nhuyễn của hỗn hợp bê tông đợc làm theo các

quy định của chóp cụt tiêu chuẩn và máy rung đặc biệt.

- Khi không có những quy định riêng trong thiết kế, để đảm bảo

cho bê tông có độ chặt cao, tỷ lệ N/X trong hỗn hợp bê tông không đợc

cao hơn 0,7, lợng dùng xi măng tối thiểu trong 1m3 bê tông phải ít nhất

= 250Kg/m3.

- Khi cần phải đảm bảo tăng nhanh cờng độ bê tông có thể dùng các

loại xi măng chóng đông cứng và có thể pha thêm các chất phụ gia hoá

học và hỗn hợp bê tông hoặc gia công nhiệt bê tông.

e. Trộn bê tông:

- Thiết bị: Nhà thầu dự kiến sử dụng 3 máy trộn bê tông 425L để

phục vụ công tác trộn bê tông cho toàn bộ quá trình thi công cống hộp.

- Cờng độ và tỷ lệ trộn: Tỷ lệ trộn và cờng độ của bê tông đợc đảm

bảo để thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật. Tỷ lệ xi măng, cốt liệu, phụ gia

và nớcdùng cho hỗn hợp sẽ đợc quyết định dựa trên thí nghiệm và đợc

tiến hành phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đề ra bởi t vấn giám sát.

- Công tác trộn: Nhà thầu sẽ áp dụng phơng pháp cơ giới để trộn bê

tông và đo lờng vật liệu. Để tạo đợc một hỗn hợp bê tông thuần nhất với

thành phần đúng theo thiết kế, Nhà thầu sẽ đo lờng vật liệu chính

xác theo thành phần đã thiết kế, giữ độ thuần nhất của thành phần

các cốt liệu và trộn hỗn hợp đủ mức trong máy trộn.

- Công tác đo lờng vật liệu sẽ đợc tiến hành với sự tính đến độ ẩm

của vật liệu và đảm bảo xi măng, nớcvà chất phụ gia đợc đo lờng theo

trọng lợng chính xác tới 2%, đối với các cốt liệu chính xác sẽ là 5%.

- Trong khi trộn, xi măng sẽ không đợc đổ vào trớctiên, các thành

phần của bê tông sẽ đợc đổ vào thùng ttrộn của máy trộn cùng một lần.

Thời gian trộn trong máy trộn sẽ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đề ra bởi t

vấn giám sát. Số vòng quay của máy trộn cũng sẽ phù hợp quy định, độ

nhuyễn của hỗn hợp sẽ đợc quan sát và đảm bảo đúng quy định của

yêu cầu kỹ thuật.

f. Vận chuyển bê tông:

- Nhà thầu sẽ sử dụng các xe vận chuyển bê tông chuyên dụng để

vận chuyển bê tông tơi và vữa ngay từ máy trộn tới vị trí thi công,

nhằm ngăn cản quá trình phân tầng của cốt liệu, đảm bảo độ sụt

theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật tại vị trí đổ bê tông.

Trong trờng hợp sử dụng xe ô tô hoặc xe cải tiến chở bê tông Nhà

thầu sẽ đảm bảo bê tông không bị phân tầng trong quá trình vận

chuyển. Trong quá trình chuyên chở bê tông sẽ đợc đảm bảo không bị

rò rỉ, không phân tầng.

g. Đổ bê tông:

D ỏn nõng cp ng tnh Qung Ngãi – Chợ ChùaTrang 63HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHP T CHC THI CễNG- Trớckhi đổ bê tông nhà thầu sẽ kiểm tra và vệ sinh cốt thép, ván

khuôn và đà giáo. Thêm vào đó công tác kiểm tra cố định sẽ đợc tiến

hành nhằm ngăn chặn các sự cố xảy ra trong quá trình đổ bê tông.

Công tác này sẽ đợc kiểm tra và đuyệt bởi t vấn giám sát trớckhi tiến

hành công tác đổ bê tông. Ván khuôn và cốt thép sẽ đợc làm sạch cẩn

thận, các lỗ hổng trên ván khuôn sẽ đợc làm kín và toàn bộ ván khuôn

sẽ đợc tới ẩm.

- Bê tông sẽ đợc vận chuyển đến sát vị trí thi công nhằm hạn chế

vận chuyển bê tông bằng thủ công. Quá trình đổ bê tông đợc tiến

hành sao cho trong cùng một kết cấu, thì bề mặt của bê tông phẳng

và gần cùng cao độ.

Công tác đổ bê tông sẽ tiến hành đúng các quy tắc sau đây:

- Bê tông đợc đảm bảo không bị phân tầng khi đợc rót từ trên cao

xuống.

- Chiều cao rót bê tông xuống sẽ không quá 2m

- Nếu chiều cao đổ bê tông > 2m thì nhà thầu sẽ sử dụng ống

máng để dẫn bê tông.

- Độ dày của mỗi lớp bê tông đợc đổ từ 15-20cm và theo bảng sau:

Phơng pháp đầm

1

2

3Dùng đầm dùi

Dùng đầm cạnh (bám cạnh

ván khuôn)

Đầm bànĐộ dày mỗi lớp bê tông đợc

đổ (cm)

20

20

Khi cốt thép tha

Khi cốt thép dầy20

15- Để giảm bớt tác dụng động lực của hỗn hợp bê tông rơi lên bê tông

đã đổ, Nhà thầu sẽ dùng lới treo nh chỉ dẫn của yêu cầu kỹ thuật.

- Trong khi đổ bê tông nớcsẽ không đợc thêm vào hỗn hợp.

- Để đảm bảo bê tông liền một khối, Nhà thầu sẽ thực hiện các quy

định đề ra bởi T vấn giám sát trong yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác đổ bê tông sẽ đợc đảm nhiệm bởi nhân công đợc đào

tạo và có kinh nghiệm.

- Đối với từng bộ phận, công tác đổ bê tông sẽ đợc tiến hành liên tục.

- Sau khi nghỉ công tác đổ bê tông sẽ đợc tiến hành trở lại sau khi

bê tông đạt cờng độ ít nhất là 12kG/cm2

- Các vết nối thi công sẽ đợc đề ra trong đồ án thiết kế thi công

- Trớckhi tiến hành tiếp tục đổ bê tông các mối nối sẽ đợc làm sạch

và miết vữa. Bề mặt bê tông cũ sẽ đợc tới đẫm nớc.

- Trong trờng hợp ma to, Nhà thầu sẽ có biện pháp thoát nớcvà bảo vệ

bê tông đã đổ không bị sói lở.

- Trong trờng hợp đổ bê tông gặp nớcngầm, nớcsẽ đợc bơm đi,

không để nớcngập phần bê tông mới cho tới lúc bê tông đạt cờng độ

25kG/cm2.

- Công tác đổ bê tông dới nớccũng sẽ đợc tiến hành đúng theo yêu

cầu của T vấn giám sát.

D ỏn nõng cp ng tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 64HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG- Đối với công tác đổ bê tông vào ván khuôn di động, ván khuôn sẽ

đợc nâng dần lên theo tốc độ loại trừ đợc khả năng bê tông bám vào

ván khuôn và làm hại bê tông khi rút ván khuôn. Mép trên của ván khuôn

sẽ cao hơn bề mặt bê tông từ 20-50cm.

i. Đầm nén bê tông:

- Nhà thầu dự kiến sử dụng phơng pháp đầm rung với các thiết bị,

kích cỡ, công suất đợc chấp thuận, phù hợp với khối lợng công việc.

Công tác đầm nén bê tông sẽ đợc thực hiện nh sau:

- Nhà thầu sẽ sử dụng loại đầm rung bên trong để đầm bê tông

trong kết cấu.

- Nhà thầu sẽ tiến hành thí nghiệm để xác định bán kính tác dụng

của máy đầm rung và khoảng cách đặt đầm rung bên trong sẽ không

vợt quá 1,5 đờng bán kính tác dụng của máy.

- Khoảng cách đặt máy đầm rung trên mặt phẳng sẽ đảm bảo

bàn rung trùm lên biên của vệt đầm bên cạnh 4-5cm.

- Thời gian đầm đủ để hỗn hợp đợc đầm đạt yêu cầu. Các dấu

hiệu chủ yếu báo mức đầm rung đã đủ là hỗn hợp bê tông thôi không

lún và trên mặt xuất hiện nớcxi măng.

- Đầm rung sẽ không đợc va chạm vào cốt thép.

- Đầm rung kép ngoài sẽ đợc sử dụng nếu mật độ cốt thép của kết

cấu quá dầy đặc hoặc kết cấu quá mỏng và các nơi khác mà đầm

rung bên trong không sử dụng đợc.

- Đầm rung sẽ đợc sử dụng thông qua ván khuôn theo phơng pháp

để mặt ngoài bê tông đợc chặt nhất.

- Đầm sẽ đợc sử dụng cẩn thận tại những vị trí gần ván khuôn, cốt

thép và sẽ di chuyển chúng.

k. Bảo dỡng:

- Nhà thầu sẽ tiến hành công tác bảo dỡng ngay để ngăn chặn các

ảnh hởng bất lợi do ánh nắng mặt trời, gió, ma, nớcchảy trong giai đoạn

đầu khi đông cứng. Một vài phơng pháp bảo dỡng mà nhà thầu sẽ s

dụng.

- Việc che phủ và tới nớcsẽ bắt đầu muộn nhất là 10-12 giờ sau khi

đổ bê tông xong, trong trờng hợp trời nóng và có gió thì sau 2-3 giê.

nÕu dïng chÊt phơ gia Clorua Na th× sÏ tiÕn hành che phủ ngay.

- Nớcdùng để bảo dỡng bê tông phải cùng loại nớcvới nớcđổ bê tông.

- Bê tông sẽ đợc che phủ bằng một lớp bao tải, vải bạt hoặc các loại tơng tự, hoặc một lớp cát, giứ ẩm liên tục trong suốt 7 ngày trong trờng

hợp sử dụng bê tông xi măng Pooc lăng bình thờng 3 ngày đêm đối với

loại bê tông dùng xi măng bốc xít, 14 ngày đêm đối với loại bê tông dùng

xi măng Poóc lăng puzulan, xi măng Poóc lăng cũng nh các loại bê tông

dẻo hoá và các phụ gia dẻo hoá.

- Trong trờng hợp nhhiệt độ lên 150C trong vòng 3 ngày đêm đầu

tiên, Nhà thầu sẽ tới nớc3 giờ 1 lần vào ban ngày và 1 lần vào ban đêm,

các ngày sau tới 3 lần một ngày đêm.

- Nếu nhiệt độ dới 50C thì không cần tới nớc.D ỏn nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 65HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG- Sau khi đợc tới ẩm, bê tông sẽ đợc che phủ bằng lớp màng chống

thấm hoặc màng nhựa đợc chấp thuận trên bê tông trong 10 ngày

trong trờng hợp bê tông xi măng Poóc lăng bình thờng.

- Ngoại trừ trờng hợp bề mặt của phần bê tông liên kết sau, bê tông

sẽ đợc bảo dỡng bằng các lớp đợc chấp thuận.

- Bê tông đợc bảo vệ chống tác dụng của dòng nớcchảy trong vòng 3

ngày đêm néu là xi măng bốc xít, và là 14 ngày đêm nếu là bê tông

dùng cho loại xi măng khác.

- Bê tông dùng xi măng Silicát và xi măng phổ thông đợc bảo dỡng ở

nhiệt độ không quá 600C thời gian duy trì nhiệt độ đợc xác định qua

thí nghiệm. Lấy cờng độ yêu cầu làm chuẩn để căn cứ xác định thời

gian.

4.8. Công tác cốt thép

a. Tổng quát: tiến trình gia công cốt thép

Công tác gia công cốt

thépChuẩn bị

vật liệuGia công cốt

thépLắp đặt

cốt thépKiểm tra

trớckhi

đổ BTb. Vật liệu:

- Các thanh cốt thép sử dụng cho bê tông sẽ đợc mua ở huyện Lạc

Sơn tỉnh Hoà Bình và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đề ra bởi T vấn

giám sát.

- Nhà thầu sẽ cung cấp các chứng chỉ của nhà máy đối với tất cả các

thanh cốt thép. Ngoài ra các thông tin và số hiệu cũng nh thành phần

hoá học của thép cũng sẽ trình T vấn giám sát xem xét.

- Nếu chứng chỉ của nhà máy không có, Nhà thầu sẽ đệ trình mẫu

thép đến phòng thí nghiệm độc lập đợc T vấn giám sát chấp thuận

để thí nghiệm các tÝnh chÊt cđa thÐp. C¸c thÝ nghiƯm bao gåm viƯc

x¸c định giới hạn chảy, ứng suất giới hạn và thí nghiệm uốn.

- Tất cả các cốt thép không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn sẽ đợc

chuyển khỏi công trờng.

c. Cất giữ cốt thép:

- Nhà thầu sẽ cất giữ cốt thép riêng biệt theo chủng loại về đờng

kính, chiều dài trên các giá thẳng hoặc trên nền cứng để không bị

thấm nớcvà bẩn. Cốt thép sẽ đợc cất giữ trong kho có mái che.

- Nhà thầu sẽ bảo quản cốt thép nếu cất giữ trong thời gian dài

tránh bị ảnh hởng bởi rỉ và ăn mòn Nhà thầu sẽ làm sạch rỉ trớckhi sử

dụng.

d. Chế tạo:

- Thanh cốt thép đợc gia công uốn dỡng trên mặt bằng phù hợp với

hình dáng và kích thớctrong đồ án. Chỉ đợc phép gia c«ng uèn nguéi,

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 66HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP T CHC THI CễNGtrừ trờng hợp đặc biệt nếu đợc T vấn Giám sát cho phép mới đợc uốn

nóng.

- Đờng kính uốn đợc đo ở phía trong của thanh cốt thép theo đúng

quy định của đồ án thiết kế.

- Cốt thép đợc cắt bằng phơng pháp cơ học. Khi uốn cốt thép phải

uốn quanh một lõi với tốc độ chậm, sao cho đảm bảo bán kính cong

đều và theo đúng bản vẽ.

+ Đối với cốt thép tròn trơn đờng kính của lõi dùng để uốn cốt thép

phải lấy ít nhất bằng 5 lần đờng kính cốt thép đó, trừ trờng hợp các

khung các cốt đai (mà đờng kính lớn hơn hay bằng 16mm thì lấy đờng kính lõi để uốn ít nhất bằng ba lần đờng kính cốt thép đó)

+ Đối với các cốt thép có gờ đờng kính của lõi để uốn cốt thép phải

không nhỏ hơn các chỉ số trong bảng sau:

Đờng kính

danh định

4

5

6 8 10 12 14 16 20 25 32 40

cốt thép

Cốt đai và

10

20

30 30 40 50 60 90

Không áp dụng

khung

0

Móc câu

10 10 15 15 20 25 32 40

40

50 70 70

®Ĩ neo

0

0

0

0

0

0

0

0

15 20 20 25 30 40 50 50

Chỗ uốn

Không áp dụng

0

0

0

0

0

0

0

0

f. Lắp đặt cốt thép:

- Các cốt thép phải đợc giữ đúng vị trí bằng các miếng kệ đệm và

các nêm giữ sao cho khi đổ bê tông chúng không bị xê dịch hoặc

biến dạng quá mức cho phép.

- Kiểu miếng đệm, độ bền và số lợng phải đảm bảo chịu đợc tác

động ngẫu nhiên trong lúc thi công bê tông.

- Các cốt thép đợc liên kết với nhau bằng mối buộc hoặc mối hàn sao

cho giữ đợc đúng vị trí. Dây thép buộc là dây thép mền. Các đầu

mẩu vụn của dây thép buộc phải đợc dọn sạch trớckhi đổ bê tông.

- Miếng kệ đệm phải đợc ổn định và không đợc giảm độ bỊn c¬

häc cđa kÕt cÊu còng nh ti thä cđa nó và không làm xấu đi chất lợng

của bề mặt kết cấu.

- Cấm đặt các miếng kê đệm bằng thép tiếp xúc với bề mặt ván

khuôn.

- Các miếng kê đệm bằng bê tông hoặc vữa phải có tính chất tơng

tự nh của bê tông kết cấu (nhất là tính chất bề mặt)

- Nếu lới cốt thép đợc cung cấp theo dạng cuộn tròn thì phải dỡ

thành dạng tấm phẳng rồi mới đợc dùng.

- Các cốt thép thanh nào mà theo bản vẽ đợc bó lại với nhau thì các

mối buộc ghép chúng cách nhau không quá 1,8m.

Nối các thanh cốt thÐp

- Cèt thÐp cã thÓ nèi b»ng mèi nèi buéc chồng, bằng mối nối hàn

tay bằng ống nối. Số lợng mối nối cốt thép phải cố giảm đến mức thấp

nhất.

D án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 67HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNG- Mối nối hàn chỉ đợc áp dụng cho các cốt thép nào mà trong lý lịch

cung cấp đã xác định là chịu đợc hàn và bản vẽ đã ghi rõ. Cấm hàn

bằng đèn xì.

- Để nối các thanh cốt thép có đờng kính 16mm, phơng pháp chủ

yếu đợc sử dụng là hàn điện đối đầu làm chảy lỏng thép. Các phơng

pháp khác nh hàn ốp hoặc hàn gối đầu hoặc hàn qua miếng đện

nếu không có khả năng hàn bằng phơng pháp đối đầu. Các mối nối sẽ

đợc bố trí tại các vị trí ít chịu lực.

- Các thanh cốt thép có đờng kính khác nhau chỉ đợc nối với nhau

khi đợc sự chấp thuận của T vấn giám sát bằng văn bản.

4.9 Công tác ván khuôn

a. Chuẩn bịThiết kế ván

khuôn

Tháo dỡ ván

khuônChế tạo ván

khuôn

Lắp đặt

ván khuônNghiệm

thu vánb. Thiết kế ván khuôn

Công tác thiết kế ván khuôn đợc tiến hành thoả mãn các quy tắc

sau:

- Ván khuôn phải đợc thiết kế và thi công sao cho đảm bảo đợc cờng độ và độ cứng yêu cầu, đảm bảo độ chính xác về hình dạng,

kích thớcvà vị trí của kết cấu BTCT.

-Ván khuôn phải có khả năng sử dụng nhiều lần mà không bị h hỏng

theo đúng yêu cầu của đồ án.

- Thiết kế và thi công ván khuôn sẽ đợc đảm nhận do những ngời có

đủ trình độ.

- Ván khuôn sẽ có đủ cờng độ để chiụ đợc các tĩnh tải và hoạt tải,

áp lực bêtông, ảnh hởng của đầm mà không bị soắn vặn, h hại và tất

cả cácloại hình va đập.

-Ván khuôn đợc thiết kế có cạnh vát sao cho khi đổ xong bê tông

thì kết cấu có đúng cao độ và mặt cắt dọc chuẩn.

- Ván khuôn khi đợc ghép sẽ kín để tránh không cho vữa chảy ra.

- Đợc thiết kế đảm bảo đúng hình dạng kích thớcvà trình tự đổ bê

tông các hạng mục công trình.

- Ván khuôn sẽ đợc bố trí sao cho dễ dàng tháo dỡ khỏi phần đã đúc

mà không bị xáo trộn hay bị h hại.

- Chế tạo giản đơn và có thể dùng các bộ phận riêng lẻ của ván

khuôn chế tạo sẵn tại các xởng của ván khuôn.

- Bảo đảm đợc đặt cốt thép và đổ bê tông đợc thuận tiện và an

toàn.

- Đảm bảo khi tháo dỡ ít đụng chạm nhất đến vật liệu và không

rung chuyển để khỏi gây cho bê tông trạng thái ứng suất qu¸ møc.

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 68HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHC THI CễNG- Các chất sử dụng đợc bôi vào ván khuôn đợc lựa chọn cẩn thận nơi

bề mặt bê tông tiếp xúc thì đợc quét chất chống dính, tại những vị

trí tiếp xúc với cốt thép, các cờng độ cao thì không đợc sử dụng.

- Nhà thầu sẽ đệ trình thiết kế chi tiết của ván khuôn cho t vấn

giám sát chấp thuận để chế tạo.

- Ngay trớckhi đổ bê tông, tất cả các ván khuôn sẽ đợc rửa để không

còn bị bẩn.

c. Loại ván khuôn và vật liệu

- Ván khuôn sử dụng sẽ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, vật liệu chủ yếu

sử dụng cho ván khuôn là vật liệu thép và gỗ.

- Đối với các hạng mục cần ghép ván khuôn kỹ thì độ ẩm của gỗ đợc

đảm bảo không quá 25%. Đối với các hạng mục khác độ ẩm của gỗ

không hạn chế.

- Ván khuôn gỗ sẽ là gỗ xẻ bào kỹ hoặc bào sơ mặt tuy nhiên sẽ bảo

đảm nớcxi măng không rỉ ra và bảo đảm bề mặt công trình đợc

nhẵn ván khuôn luân chuyển sẽ đợc chế tạo bằng gỗ chịu nớc. Bề rộng

của các tấm ván khuôn gỗ trực tiếp áp vào bê tông sẽ không rộng quá

15cm, chiều dày của ván sẽ đợc thiết kế không nhỏ hơn 19mm.

- Liên kết sử dụng cho ván khuôn chủ yếu là liên kết đinh và bu

lông. Đối với ván khuôn mỏng liên kết bằng keo có thể dùng. Tuy nhiên

trong các loại liên kết sẽ u tiên liên kết bằng bu lông vì loại liên kết này

rất u việt cho việc lắp ráp tháo dỡ ván khuôn.

- Ván khuôn thép sẽ đợc sử dụng chủ yếu cho các kết cấu bê tông

đúc sẵn lắp ghép. Chính vì vậy việc chế tạo ván khuôn thép đợc

thực hiện một cách chính xác.

Không chế tạo các tấm ván khuôn quá lớn để đảm bảo cho việc lắp

ráp và tháo dỡ cũng nh không ảnh hởng đến địa hình kết cấu.

d. Chế tạo ván khuôn

- Ván khuôn sẽ đợc chế tạo theo hình dạng đã đợc thiÕt kÕ mét c¸ch

chÝnh x¸c. C¸c chi tiÕt cđa v¸n khuôn sẽ đợc làm theo khuôn mẫu bằng

các thiết bị đảm bảo đợc độ chính xác của ván khuôn.

- Bề mặt của ván khuôn sẽ đợc hoàn thiện tơng ứng với những yêu

cầu về chất lợng bề mặt của cấu kiện bê tông. Bề mặt của ván khuôn

tiếp xúc với bê tông sẽ đợc làm nhẵn.

- Tại các đờng ghép của ván khuôn, Nhà thầu sẽ đảm bảo khi ghép

ván không có kẽ hở, đảm bảo cho nớcbê tông không rỉ ra trong khi

đầm nén bê tông.

- Tại các góc của ván khuôn Nhà thầu sẽ bố trí thêm các thanh gỗ tam

giác để tăng độ chặt của bê tông tại các góc. Các khe hở sinh ra bất

thờng trong ván khuôn sẽ đợc bịt kín trớckhi lắp đặt.

- Đối với ván khuôn thép Nhà thầu sẽ chế tạo theo các nguyên tắc

sau:

- Các tấm thép và các bộ phận khác của ván khuôn thép sẽ đợc chế

tạo bằng loại thép phẳng.

- Chúng tôi sẽ sử dụng các khuôn mẫu giữ các bộ phận của ván khuôn

thép khi hàn điện để đảm bảo ván khuôn đợc chế tạo đúng hình

D án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 69HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNGdạng và kích thớchình học và đảm bảo các liên kết đợc bố trí đúng vị

trí.

- Các mép của tấm thép chế tạo bằng cách hàn điện sẽ đợc giũa

bằng để đảm bảo ghép khít tấm thép với các bộ phận khác của ván

khuôn.

- Nhà thầu sẽ đánh giá số bằng sơn không phai các bộ phận của ván

khuôn luân chuyển. Để tránh cho ván khuôn không rỉ Nhà thầu sẽ sơn

ván khuôn trừ mặt tiếp xúc với bê tông. Mặt ván khuôn tiếp xúc với bê

tông sẽ đợc bôi dầu chuyên dụng để tránh bê tông dính vào ván khuôn.

Dầu bôi lên mặt ván khuôn sẽ là loại dầu thích hợp đợc t vấn giám sát

chấp thuận.

- Sai số trong chế tạo ván khuôn sẽ không vợt quá gía trị đề ra trong

yêu cầu kỹ thuật.

e. Lắp đặt ván khuôn

- Ván khuôn sau khi đợc chế tạo sẽ đợc lắp đặt bởi các thợ lành

nghề và dới sự giám sát của T vấn Giám sát. Ván khuôn đợc lắp đặt

theo đúng thiết kế để có thể chịu đợc tải trọng của bêtông tơi và các

tác động của thiết bị đầm rung, thiết bị thi công khác. Các bộ phận

của ván khuôn phải đợc liên kết vững chắc với nhau bằng bu lông hoặc

thanh thép. Các đầu bu lông và thanh thép đó không đợc lộ ra trên bề

mặt của bê tông sau khi tháo ván khuôn, tốt nhất nên đặt các thanh

thép nói trên trong các ống bằng nhựa. Sau khi tháo khuôn thì rút bu

lông hoặc thanh thép ra và trám kín ống bằng nhựa. Bê tông sau khi

đông cứng thì bề mặt đảm bảo phẳng và đúng cao trình cũng nh

hình dáng trong bản vẽ thiết kế. Ván khuôn cũng sẽ đợc lắp đặt theo

phơng pháp thuận tiện cho công tác tháo dỡ sau này và đặc biệt là

không làm h hại đến bê tông.

- Các mối nối ván khuôn theo phơng thẳng, ngang đảm bảo liên tục

đều đặn đúng nh thiết kế. Tất cả các mối nối ván khuôn kể cả mối

nối thi công đảm bảo khít ngăn chặn sự mất vữa xi măng, tại các vị

trí cốt thép thò qua ván khuôn, thì ván khuôn sẽ khít xung quan thanh

thép.

g. Tháo dỡ ván khuôn

- Nhà thầu sẽ tháo dỡ ván khuôn sau khi có sự chấp thuận của t vấn

giám sát và ván khuôn sẽ đợc tháo dỡ cẩn thận sao cho không làm h hại

bê tông, ván khuôn sẽ tháo dỡ khi bê tông đủ độ cứng để đảm bảo an

toàn và chịu đợc ứng suất.

- Các phần ván khuôn chịu các tải trọng tơng đối nhỏ hơn thì phải

đợc tháo dỡ trớcso với các phần khác quan trọng hơn và bị chịu trọng lực

lớn hơn. Ván khuôn thành bên đợc tháo dỡ trớcván khuôn đáy.

- Trong mọi trờng hợp, không đợc tháo dỡ ván khuôn sớm hơn 6 giờ kể

từ lúc đổ bê tông xong.

- Thời điểm tối thiểu từ khi đổ bê tông đến khi tháo dỡ ván khuôn

sẽ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đề ra bởi T vấn Giám sát.

5. Biện pháp thi công cầu Xóm Xiếc

5.1. Thi cụng cọc khoan nhồi

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 70HỒ SƠ DỰ THẦUTHUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG5.1.1. Sơ đồ biện pháp chung5.1.2. Chi tiết biện pháp

a/ Chuẩn bị mặt bằng thi công, định vị tim cọc

- Tiến hành đắp đảo thi công đến cao độ thiết kế

- Định vị tim cọc: vị trí tim cọc phải được xác định đúng theo bản vẽ thiết kế, dùng

máy toàn đạc điện tử để xác định vị trí tim cọc

+ Trước khi khoan mỗi tim cọc sẽ được gửi vào các vị trí A, A1, B, B1 như hình vẽ

được đánh dấu rõ ràng. Mục đích của việc gửi này là để xác định vị trí tim cọc khi hạ

ống vách. Các điểm này phải được bảo vệ và duy trì đến khi hạ ống vách xong.b/ Chuẩn bị dung dịch Bentonite.

Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ ChùaTrang 71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Công tác bê tông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×