Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 1: Bạn là sinh viên năm thứ ?

Câu 1: Bạn là sinh viên năm thứ ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu khảo sátKhơngCâu 3 : Bạn đã tìm hiểu gì về ngành kế tốn ch ưa ?

KhơngCâu 4 : Bạn có cảm thấy hối hận về quyết định chọn ngành kế tốn ?

KhơngCâu 5 : Bạn đã vào mơn học chuyên ngành ?

ChưaCâu 6 : Bạn có cảm thấy dễ tiếp cận với chuyên ngành ?

Nhóm nghiên cứu D15KT02125Phiếu khảo sátKhơngCâu 7 : Bạn có thành thạo các kỹ năng máy tính khơng ?

KhơngCâu 8 : Bạn có biết cách sử dụng máy in, biết cách photo ?

KhơngCâu 9 : Mô tả mong muốn nghề nghiệp của bạn sau khi tốt nghi ệp ?

Kiểm tốnKế tốnCâu 10 : Nếu có ý định làm kiểm toán, bạn dự định sẽ thi vào đâu ?

Cơng ty kiểm tốn hàng đầu thế giới Big4Cơng ty kiểm tốn trong nước lớnCơng ty kiểm tốn trong nước vừa và nhỏNhóm nghiên cứu D15KT02126Phiếu khảo sátKiểm tốn Nhà NướcCâu 11 : Bạn đã có dự định để hướng đến mục tiêu ngh ề nghi ệp nh ư

thế nào ?

Học thêm ACCA, CIMA, CPA (hoặc tương đương)Tham gia khóa đào tạo chun sâu nghề kiểm tốn thực hành .Thực tập nội dung liên quanPHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

NGÀNH KẾ TỐN

Họ và tên:Lớp:Khóa học: 2015- 2019Câu 1 : Bạn là sinh viên năm thứ ?

Sinh viên năm thứ nhấtSinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên năm thứ 4Nhóm nghiên cứu D15KT02127Phiếu khảo sátCâu 2 : Bạn có hiểu rõ cơng việc của kế tốn ?

KhơngCâu 3 : Bạn đã tìm hiểu gì về ngành kế tốn ch ưa ?

KhơngCâu 4 : Bạn có cảm thấy hối hận về quyết định chọn ngành kế tốn ?

KhơngCâu 5 : Bạn đã vào mơn học chun ngành ?

ChưaCâu 6 : Bạn có cảm thấy dễ tiếp cận với chuyên ngành ?Nhóm nghiên cứu D15KT02128Phiếu khảo sátKhơngCâu 7 : Người kế tốn có năng động khơng ?

KhơngCâu 8 : Bạn nhận thấy gì về hình ảnh nhân viên kế tốn có đ ầu óc ?

Nhiệt tìnhKịp thờiCâu 9 : Bạn nhận thấy gì về hình ảnh nhân viên kế tốn chăm ch ỉ ?

Dễ thích nghi với mơi trường mớiNăng động trong cơng việcCâu 10 : Bạn thấy hình ảnh nhân viên kế tốn có cẩn thật khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02129Phiếu khảo sátCâu 11 : Bạn thấy hình ảnh nhân viên kế tốn có thật thà khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02130Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 1: Bạn là sinh viên năm thứ ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×