Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 7: Bạn nghĩ gì khi người khác nói nghề kế toán chỉ phù hợp với nữ giới ?

Câu 7: Bạn nghĩ gì khi người khác nói nghề kế toán chỉ phù hợp với nữ giới ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

CHUN NGÀNH KẾ TỐN

Họ và tên:Đơn vị cơng tác :

Câu 1 : Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế tốn – Ki ểm

tốn ?

Tơi là sinh viên khóa 2009-2013

Câu 2 : Cơng việc hiện tại của bạn trong đơn vị nào ?

Cơ quan nhà nước,đơn vị hành chính sự nghiệpDoanh nghiệp trong nướcDoanh nghiệp nước ngồiCâu 3 : Bạn tìm được cơng việc trong thời gian nào ?

Sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 1 năm kể từ khi tốt nghiệpSau hơn 1 năm kể từ khi tốt nghiệpNhóm nghiên cứu D15KT02108Phiếu khảo sátSau khi tốt nghiệpCâu 4 : Cơng việc hiện tại của bạn có phù hợp với chuyên ngành đào

tạo hay không ?

Phù hợpTương đối phù hợpChưa phù hợpCâu 5 : Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại hay khơng ?

Hài lòngTương đối hài lòngChưa hài lòngCâu 6 : Bạn thấy người làm kế tốn có bó buộc về th ời gian khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02109Phiếu khảo sátCâu 7 : Bạn nghĩ gì khi người khác nói ngh ề kế tốn ch ỉ phù h ợp v ới

nữ giới ?

ĐúngSaiCâu 8 : Theo bạn người làm nghề kế tốn cần phải có nh ững phẩm

chất: linh hoạt,năng động,nghiêm túc,nhanh nhẹn,thật thà ,tỉ mỉ

,trung thực,u nghề hay khơng ?

KhơngCâu 9 : Bạn nghĩ sao khi người khác nói người làm kế tốn là ng ười

cứng nhắc ?

ĐúngSaiCâu 10 : Theo bạn người làm nghề kế tốn có cần phải quy ết đốn

khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02110Phiếu khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

CHUN NGÀNH KẾ TỐN

Họ và tên:Đơn vị cơng tác :

Câu 1 : Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế tốn – Ki ểm

tốn ?

Tơi là sinh viên khóa 2007-2011

Câu 2 : Cơng việc hiện tại của bạn trong đơn vị nào ?

Cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệpDoanh nghiệp trong nướcDoanh nghiệp nước ngồiCâu 3 : Bạn tìm được cơng việc trong thời gian nào ?

Sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 1 năm kể từ khi tốt nghiệpSau hơn 1 năm kể từ khi tốt nghiệpNhóm nghiên cứu D15KT02111Phiếu khảo sátSau khi gia trườngCâu 4 : Cơng việc hiện tại của bạn có phù hợp với chuyên ngành đào

tạo hay không ?

Phù hợpTương đối phù hợpChưa phù hợpCâu 5 : Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại hay khơng ?

Hài lòngTương đối hài lòngChưa hài lòngCâu 6 : Bạn thấy người làm kế tốn có bó buộc về th ời gian khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02112Phiếu khảo sátCâu 7 : Bạn nghĩ gì khi người khác nói ngh ề kế tốn ch ỉ phù h ợp v ới

nữ giới ?

ĐúngSaiCâu 8 : Theo bạn người làm nghề kế toán cần phải có nh ững phẩm

chất: linh hoạt,năng động,nghiêm túc,nhanh nhẹn,thật thà ,tỉ mỉ

,trung thực,u nghề hay khơng ?

KhơngCâu 9 : Bạn nghĩ sao khi người khác nói người làm kế tốn là ng ười

cứng nhắc ?

ĐúngSaiCâu 10 : Theo bạn người làm nghề kế tốn có cần phải quy ết đốn

khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02113Phiếu khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Họ và tên:Đơn vị công tác :

Câu 1 : Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế tốn – Ki ểm

tốn ?

Tơi là sinh viên khóa 2006-2010

Câu 2 : Cơng việc hiện tại của bạn trong đơn vị nào ?

Cơ quan nhà nước,đơn vị hành chính sự nghiệpDoanh nghiệp trong nướcDoanh nghiệp nước ngồiCâu 3 : Bạn tìm được cơng việc trong thời gian nào ?

Sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 1 năm kể từ khi tốt nghiệpSau hơn 1 năm kể từ khi tốt nghiệpNhóm nghiên cứu D15KT02114Phiếu khảo sátSau khi tốt nghiệpCâu 4 : Công việc hiện tại của bạn có phù hợp với chun ngành đào

tạo hay khơng ?

Phù hợpTương đối phù hợpChưa phù hợpCâu 5 : Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại hay khơng ?

Hài lòngTương đối hài lòngChưa hài lòngCâu 6 : Bạn thấy người làm kế tốn có bó buộc về th ời gian khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02115Phiếu khảo sátCâu 7 : Bạn nghĩ gì khi người khác nói ngh ề kế toán ch ỉ phù h ợp v ới

nữ giới ?

ĐúngSaiCâu 8 : Theo bạn người làm nghề kế toán cần phải có nh ững phẩm

chất: linh hoạt,năng động,nghiêm túc,nhanh nhẹn,thật thà ,tỉ mỉ

,trung thực,u nghề hay khơng ?

KhơngCâu 9 : Bạn nghĩ sao khi người khác nói người làm kế toán là ng ười

cứng nhắc ?

ĐúngSaiCâu 10 : Theo bạn người làm nghề kế tốn có cần phải quy ết đốn

khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02116Phiếu khảo sátNhóm nghiên cứu D15KT02117Phiếu khảo sátPHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI

HỌC

Họ và tên:Lớp:Khóa học: 2012- 2016Câu 1 : Bạn là sinh viên năm thứ ?

Sinh viên năm thứ nhấtSinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên năm thứ 4Câu 2 : Bạn có hiểu rõ cơng việc của kế tốn ?

KhơngCâu 3 : Bạn đã tìm hiểu gì về ngành kế tốn ch ưa ?Nhóm nghiên cứu D15KT02118Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 7: Bạn nghĩ gì khi người khác nói nghề kế toán chỉ phù hợp với nữ giới ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×