Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 10 : Theo bạn người làm nghề kế toán có cần phải quyết đoán không ?

Câu 10 : Theo bạn người làm nghề kế toán có cần phải quyết đoán không ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

CHUN NGÀNH KẾ TỐNHọ và tên:Đơn vị cơng tác :

Câu 1 : Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế tốn – Ki ểm

tốn ?

Tơi là sinh viên khóa 2011-2015

Câu 2 : Cơng việc hiện tại của bạn trong đơn vị nào ?

Cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệpDoanh nghiệp trong nướcDoanh nghiệp nước ngồiCâu 3 : Bạn tìm được cơng việc trong thời gian nào ?

Sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 1 năm kể từ khi tốt nghiệpSau hơn 1 năm kể từ khi tốt nghiệpNhóm nghiên cứu D15KT02105Phiếu khảo sátSau khi gia trườngCâu 4 : Cơng việc hiện tại của bạn có phù hợp với chuyên ngành đào

tạo hay không ?

Phù hợpTương đối phù hợpChưa phù hợpCâu 5 : Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại hay khơng ?

Hài lòngTương đối hài lòngChưa hài lòngCâu 6 : Bạn thấy người làm kế tốn có bó buộc về th ời gian khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02106Phiếu khảo sátCâu 7: Bạn nghĩ gì khi người khác nói ngh ề kế tốn ch ỉ phù h ợp v ới

nữ giới ?

ĐúngSaiCâu 8 : Theo bạn người làm nghề kế tốn cần phải có nh ững phẩm

chất: linh hoạt,năng động,nghiêm túc,nhanh nhẹn,thật thà ,tỉ mỉ

,trung thực,u nghề hay khơng ?

KhơngCâu 9 : Bạn nghĩ sao khi người khác nói người làm kế tốn là ng ười

cứng nhắc ?

ĐúngSaiCâu 10 : Theo bạn người làm nghề kế tốn có cần phải quy ết đốn

khơng ?

KhơngNhóm nghiên cứu D15KT02107Phiếu khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

CHUN NGÀNH KẾ TỐN

Họ và tên:Đơn vị cơng tác :

Câu 1 : Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế tốn – Ki ểm

tốn ?

Tơi là sinh viên khóa 2009-2013

Câu 2 : Cơng việc hiện tại của bạn trong đơn vị nào ?

Cơ quan nhà nước,đơn vị hành chính sự nghiệpDoanh nghiệp trong nướcDoanh nghiệp nước ngồiCâu 3 : Bạn tìm được cơng việc trong thời gian nào ?

Sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệpSau 1 năm kể từ khi tốt nghiệpSau hơn 1 năm kể từ khi tốt nghiệpNhóm nghiên cứu D15KT02108Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 10 : Theo bạn người làm nghề kế toán có cần phải quyết đoán không ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×