Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chạy và sử dụng WinSCP

II. Chạy và sử dụng WinSCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ phỏng chương trình trao đổi dữ liệu (FTP)WinSCP sẽ yêu cầu bạn nhập vào các thông tin để kết nối

với máy tính từ xa thơng qua SSH. Hãy đảm bảo rằng máy tính

từ xa của bạn đã cài đặt SSH Server.

Ở đây kết nối vào máy tính từ xa "Ubuntu Server", nó đã

được cài đặt SSH Server.Sinh viên thực hiện: Hồng Minh Tùng, Nguyễn Văn Tú21Mơ phỏng chương trình trao đổi dữ liệu (FTP)Sau khi nhấn Yes, tức là đã đăng nhập thành cơng vào

máy tính từ xa đó, giao

diện sẽ được hiện ra như sau:Sinh viên thực hiện: Hồng Minh Tùng, Nguyễn Văn Tú22Mơ phỏng chương trình trao đổi dữ liệu (FTP)Để truyền 1 file từ máy tính này sang máy tính kia, ta chỉ cần “kéo

và thả” file như sau:Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Văn Tú23Mơ phỏng chương trình trao đổi dữ liệu (FTP)Như vậy là ta đã hiểu cách truyền file của một chương trình trao đổi

dữ liệu, cụ thể ở đây là ứng dụng WinSCPCHƯƠNG IV.KẾT LUẬNHiểu được cách hoạt động của giao thức FTP (File Transfer

Protocol). Hiểu được các phiên giao tiếp trong mơ hình Client – Server.

Biết cách sử dụng ứng dụng WinSCP, biết thêm được nhiều ứng

dụng khác của ứng dụng ngoài việc truyền file như trong bài báo cáo này.Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Văn Tú24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chạy và sử dụng WinSCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×