Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập Rasa file credentials.yml

Thiết lập Rasa file credentials.yml

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chạy rasa project với file credentials vừa chỉnh27Tạo tài khoản và tải ngrok28Chạy “ngrok http 5005”29Test chatbot304. DemoSource code + data + slide: https://github.com/vnqmai/FAQ-Techcombank-Chatbot

Video demo: https://youtu.be/dRlfpddmfXk315. Tài liệu tham khảo[1] Connecting Rasa AI chatbot to Facebook Messenger

https://medium.com/@tatiana.parshina/connecting-rasa-ai-chatbot-to-facebook-messenger-6d024e642dbd

[2] Rasa documents

https://rasa.com/docs/getting-started/

https://rasa.com/docs/rasa/32Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập Rasa file credentials.yml

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×