Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Train data và chạy thử trên local

4 Train data và chạy thử trên local

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Kết nối Rasa AI Chatbot vớiFacebook MessengerCác bước tạo kết nối:Tạo, thiết lập Facebook App và Rasa Credentials

Tạo local webhook ngrok và run chatbot

Kiểm thử chatbot trên facebook messenger19Tạo Facebook page20Tạo Facebook app21Kích hoạt Messenger22Tạo mã truy cập Facebook page23Đăng ký webhooks24Đăng ký webhooks25Thiết lập Rasa file credentials.yml26Chạy rasa project với file credentials vừa chỉnh27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Train data và chạy thử trên local

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×