Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa

Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Cài đặt RasaCần cài đặt trước:

Microsoft VC++ Compiler62.1 Cài đặt Rasa

Cài đặt NLU Pipeline DependenciesSpacy |Tensorflow |MITIE |2.2 Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giảnTạo mới project:

rasa init --no-prompt82.3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×